Agil Produktägare – Rollen och personen

Agil Produktägare – Rollen och personen

Agil Produktägare – Rollen och personen ”Det är produktägaren som driver produkten framåt, som ser till att den hela tiden genererar värde och som ser till att man väljer rätt väg framåt. Produktägaren lever, andas och talar för sin produkt. Produktägarens ansvar och...
Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management I de flesta fall finns det på din arbetsplats någon form av system som hanterar vad som ska göras och när. Dessa finns ofta tillgängliga när som helst så länge du har en dator till hands och det är ju bra. Ändå är det ett vanligt problem...
Kanban och Visual Management

Kom igång med ditt agila arbete

Kom igång med ditt agila arbete Fler och fler organisationer beslutar sig för att anamma Agila metoder för sin utvecklings- och applikationshantering. Här är några handfasta tips från våra erfarenheter hur man snabbast kommer igång med att etablera ett Agilt...