GDPR – paket med utbildning, policys och mallar

av | mar 15, 2018 | ITIL/ITSM

Hjälp till självhjälp med GDPR –
Onbirds paket med utbildning, policys och mallar

De flesta av oss har idag någon sorts bekantskap med Dataskyddsförordningen/GDPR och sannolikt också har infört förändringar för att möta GDPR-kraven. Men frågan är vad behöver man egentligen göra för att bli lagenlig och möter vi med vår nuvarande lösning dessa krav?

Onbird har ett paket med utbildning, policys och mallar för att på ett konkret och hanterbart sätt bli redo för GDPR om detta inte redan är gjort. Vi fokuserar på pragmatiska måsten i stället för juristskrämsel eller ännu fler teknikverktyg.  Paketet har tre steg som gör er redo för GDPR genom att utbilda, hjälpa er att bygga en struktur, tydliggöra ansvar, inventera persondata och utveckla de rutiner som man behöver.

Vi menar att de flesta små- och medelstora företag kan med ett tiotal timmar utvärdera och säkerställa sin hantering av personuppgifter och skapa kontroll i GDPR-frågor på kort- och långsikt.

GDPR-mallar från Onbird

Ladda hem en PDF med exempel på det nödvändiga strukturkapitalet som ni vill ha på plats för GDPR.

Kort bakgrund till GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter inom EU. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Syftet med GDPR är att skydda alla EU-medborgare från integritets- och dataöverträdelser i en alltmer datadriven värld som förändras i hög takt.

För att säkra korrekt hantering samt laglydnad ser många organisationer nu över deras sätt att behandla persondata. GDPR sammanfattat:

  • All behandling av personuppgifter ska ske på ett medvetet och strukturerat sätt
  • Personuppgifter som samlas in ska vara relevanta
  • Informationen ska vara korrekt och hållas uppdaterad
  • Personuppgifter skall minimeras och avvecklas då de inte längre tjänar ett syfte
  • Behandlingskrav såsom rättning, radering, utdrag, m.m. skall kunna tillgodoses
  • Säkerhet ska möta rimliga krav och läckage hanteras på särskilt sätt
  • Hantering av personuppgifter mellan kund och leverantör skall erkännas och regleras

Paket GDPR – Hjälp till självhjälp

Många företag vill ha konkret hjälp: ”OK – men vad ska jag göra?” För att svara på den frågan och ge stöd i det arbetet har Onbird utvecklat sitt GDPR-paket. Paketet innehåller en genomarbetad samling av mallar och checklistor, förslag till utformning av avtal och kommunikation samt konsultativt stöd.

Vårt syfte är ”hjälp till självhjälp”. Med ett fåtal timmar avser vi att förse kunden med kunskap, verktyg och inspiration för att säkra korrekt hantering av personuppgifter. Naturligtvis finns vi till hands även under och efter arbetet skulle frågor dyka upp eller om man vill ha ytterligare konsultation.

GDPR-paketet finns i tre varianter som vi kallar för Struktur och kunskap, Policy och riktlinjer samt Införande och ledning.

Struktur och kunskap

Paketet är en startpunkt för företagets GDPR-arbete. Det innehåller ett antal mallar, checklistor och exempel att utgå ifrån när GDPR-struktur byggs upp. Målet är att ge företaget en struktur att jobba vidare från.

Tiotalet dokument över organisation, roller, integritetspolicy för att komma igång.

Genomförande kräver cirka två kalenderveckor och omfattar en halvdag med Onbird på plats.

Pris 25.000 SEK

Policy och riktlinjer

Komplettera Struktur och kunskaps-paketet med de mallar, policys och rutiner som behövs. Dessutom ingår utbildning av personalen samt telefon och epost-support under arbetets gång.

Tiotalet dokument för epost, IT-säkerhet, PUB-avtal, utbildning, m.m.

Ytterligare två kalenderveckor och två halvdagar till med Onbird på plats.

Pris 50.000 SEK

Införande och ledning

Anlita konsultativt stöd för att leda projekt, anpassa dokumentationen, inventera data och bringa slutlig ordning till ert persondata.

Senior rådgivning och projektledning som anpassas utifrån era förutsättningar.

Kontakta oss för offert

Kom igång NU och nå fram snabbt

GDPR-lagen trädde i kraft den 25:e maj 2018 och arbetet med att hantera personuppgifter i enlighet med den kan och ska fortsätta även därefter. Kontakta oss, vi stödjer er med konkreta leveranser och ett pragmatiskt utförande till fastpris.

Share This