Leading SAFe 5.1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i agilitet och SAFe samt certifiera dig som en ledare av ramverket. Efter Leading SAFe-utbildningen kommer du kunna aktivt delta i och leda initiativ, planering och tåg i den agila världen.

Organisationer försöker idag bli mer agila, att tillvarata allas kunskap och erfarenheter, att snabbare kunna leverera nyheter och förbättringar till marknaden samt hitta sätt att främja innovation som krävs för att ligga före konkurrenterna. SAFe-ramverket är ett väletablerat, erkänt ramverk som erbjuder ett mycket omfattande material och en utarbetad pedagogik för att förmå verksamheter att, utifrån en Lean-Agil praxis, implementera framgångsrika strukturer på en disruptiv marknad. 

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

safe agilist v5

Kursen riktar sig till

I denna två-dagars kurs får du en förståelse för hörnstenarna som ledare i SAFe. Du får lära dig en Lean-Agile mindset samt principerna som kommer från Lean, systems thinking, Agilitet och DevOps. Deltagarna får insikt i Agilitet sam dess tillämpning.

Kursen riktar sig till dig som:

 • arbetar som produktägare, scrummaster eller utvecklare i agila- och skalade agil-förändring.
 • vill få en förståelse för hur man tar fram verksamhetsstödjande IT-system enligt SAFe-principer.
 • vill ha praktiska färdigheter i att kunna jobba med storskalig planering och PI-planning events.
 • vill lära sig koordinering av Agile Release Trains.
 • idag har en roll som tex. IT-samordnare, IT-koordinator eller liknande och fungerar som en beställare av IT-utveckling och vill lära dig hur detta fungerar i en Agil- och SAFe-kontext.

Kursens komponenter

Leading SAFe ger dig både certifiering och grundkunskaper som Lean-Agile leader ochs syftar till att lära dig:

 • Ledning av en Agil Transformation med SAFe
 • Att bli en Lean-Agile Leader
 • Att förstå kundens behov och designa för framgång i leverans
 • Hur du kan möjliggöra agil produktleverans
 • Att implementera en Lean produktportfölj

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med SAFes officiella kursplan  av certifierade kursledare.

  Kursinformation

  Leading SAFe 5.1 hålls över två dagar.

  Kurser hålls i samarbete med Brejn Academy. Pris 19.950 SEK (exkl moms) per deltagare. (Kontakta oss för early-bird priser om du är minst 20 dagar före kursstart.)

  Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om Scrum eller agila metoder krävs.

   Share This