Kickoff och workshops för hösten

Respekt för pandemi – JA! Men vill vi vänta eller skjuta upp höstens kickoff? – NEJ! Arbetet fortsätter med full fart framåt och behovet av kunskap, inspiration och samarbete är större än någonsin.

Onbird hjälper er gärna under hösten med en kickoff från säker distans online. Det kan vara kvicka kunskapsintroduktioner, dynamiska gruppövningar eller certifierande utbildningar – nedan har vi samlat några tips.

1-2-3 Sprint! - Gruppövning och intro till Agile

1-2-3 Sprint! är vår gruppövning som aktiverar en grupp i vad agilitet är samt hur det kan tillämpas på arbetsplatsen.  Perfekt för kickoff, övningen tar ca 3-4 timmar och är uppdelad i tre block varav det första fokuserar på lite teori. Vi pratar roller i Scrum och vad det innebär att arbeta i en sprint? I block två blir deltagarna inkastade i spelet Scrum card game där de på ett verklighetstroget sätt får praktisera ny kunskap. Sist men inte minst summerar teamen sina lärdomar och får med sig en rad verktyg att använda i det dagliga arbetet. 

Mer om 1-2-3 Sprint! >

Workshopens lärdomar

Syftet med workshopen är att ge grundläggande kunskap om Scrum och agila arbetssätt samt redogöra för dess inverkan på det dagliga arbetet. Spelet utmanar teamet att arbeta iterativt och att utveckla sin kunskap under övningens gång. Gruppen avslutar spelet med reflektion där varje deltagare summerar och återger ny kunskap. Dessutom diskuterar vi hur vi kan bära det från kickoff till det dagliga arbetet. Målet med dagen är skapa medvetenhet och förståelse för vad teamet kan vinna på att arbeta iterativt.

Tidsåtgång

2-4 timmar.

Antal deltagare

3 till 30 deltagare.

Vi behöver bättre synk med vår servicedesk!

Skräddarsydd kunskapsintro eller certifierande utbildning 

Förändring kräver ständig påfyllnad av kunskap och vi på Onbird har ett flertal erbjudanden kring förändringsledning, DevOps, Agile, Lean och ITIL. En timmes introduktion, en kickoff workshop eller flera dagar med certifiering kan erbjudas. Vi lovar energi i varje lärotimme och får ständig uppskattning för vår interaktivitet, icke-PowerPoint-poisoning samt livlig diskussion som uppstår.

Ett populärt område för kickoff just nu är skräddarsydda workshops kring servicedesk med potentiella ämnen:

  • Hur skapar vi snabbare flöde av ärenden?
  • Incident och Problem management i samspel – går det?
  • Hur att mäta och reducera ärendetiden?

Om inte servicedesk lockar, så syr vi ihop workshop för ert problemområde såklart.  Läs mer om våra utbildningar och se även vårt kunskapscenter där ni kan fylla på i egen takt.

Länkar Kunskapscenter – AGILEDEVOPS ITIL/ITSMLEAN IT

Workshopens lärdomar

Det generella syftet med en workshop är att samla gruppen kring en fråga samt skapa ny kunskap och energi.  Tillsammans vill vi tydliggöra just er workshop-fråga och -syfte.  Är det att skapa en processdefinition tillsammans?  Eller träna på nya sätt att kommunicera?  Eller att skapa ny energi via kickoff-lek?  Låt oss skräddarsky en bra workshop tillsammans!

Tidsåtgång

Räkna med cirka tre timmar oavsett gruppstorlek.

Antal deltagare

Minst tre deltagare men därefter skalbart till egentligen hur många ni vill. Vid större grupper delar vi upp workshopen i flera grupper.

Best-practice övningar i DevOps, ITIL och Agile

Våra affärssimuleringar är workshops som aktiverar gruppen kring ett scenario som ofta utmanar dem i vardagen Hur skapar vi bättre dialog med kunden? Hur planerar vi för flödeseffektivitet? Hur bygger vi ständig förbättring som en självklar del av vårt arbetssätt?  Simuleringarna innehåller även best-practice kunskap från DevOps, ITIL och Agile som stöder utbildnings- och implementeringsinitiativ.  Och ovanpå allt ovan – dessa workshops är buskul för kickoff och stärker kommunikation och laganda! 

Mer Apollo 13 >

Mer om Marslander >

Mer om Phoenix Project >

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så återkommer vi för en 15 min avstämning för att diskutera kickoff och hur det passar ert syfte. Ger den det resultatet ni är ute efter och har vi möjlighet att leverera den när ni önskar. Alla övningar kan anpassas utifrån era förutsättningar och mål. Efter samtalet återkommer vi med ev offert.

Share This