Utbildningar IT Management

AGILE  ⋅  DEVOPS  ⋅  ITIL/ITSM  ⋅  LEAN IT

AGILE

KURS

Introduktion till agila arbetssätt

En grundläggande kurs utan krav på förkunskaper. Riktar sig till samtliga roller inom en organisation som är på väg in i eller redan är inne i en agil förändring.

KURS

Certifierad Produktägare

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i DevOpsoch det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i ett DevOps-team.

KURS

Leading SAFe 5.1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i agilitet och SAFE samt certifiera dig som en ledare av ramverket. Efter Leading SAFe-utbildningen kommer du kunna aktivt delta i och leda initiativ, planering och tåg i den agila världen.

WORKSHOP

Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

AFFÄRSSIMULERING

Birdville – utveckla färdigheter i Agile/Scrum

Ett simuleringsspel där ni tränas på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. Bland annat hanteras utmaningar såsom kravfångst, planering och estimering, styrning av leveranser, gruppdynamik samt hantering av kundförväntningar.

AFFÄRSSIMULERING

MarsLander – en simulering i Agile Service Management

Simuleringen MarsLander är en dynamisk gruppövning som kombinerar process- och stabilitetsbehov med snabb förändring. MarsLander-teamet har till uppgift att utveckla sina agila Service Managementförmågor genom att landa på en främmande, röd planet.

AFFÄRSSIMULERING

The Challenge of Egypt - Agil projektledning

Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för god Agil metodik i en lärorik och rolig miljö. Övningen ger gruppen möjlighet att öva och uppnå ”learning by doing”. För att bygga en pyramid krävs effektiv planering, kommunikation, budgetering och riskhantering.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

AFFÄRSSIMULERING

1, 2, 3 - Sprint!

Söker du introduktion och inspiration kring ett agilt eller Scrum-baserat arbetssätt? Då erbjuder vi en workshop fylld med diskussion och aktivt lärande. 1-2-3 Sprint! är en introduktion för dig och ditt team till ett agilt arbetssätt och aktiverar er i sprintcykelns dynamik.

DEVOPS

KURS

DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer med kursen DevOps Fundamentals.

KURS

Certifierad Produktägare

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i DevOpsoch det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i ett DevOps-team.

AFFÄRSSIMULERING

The Phoenix Project – DevOps i praktiken

I simuleringen The Phoenix Project får deltagarna ta sig an en stor utmaning att rädda företaget genom att få ett effektivt fungerande samarbete mellan Dev och Ops. Företaget förlorar pengar och marknadsandelar, räddningen är monster-projektet The Phoenix Project.

WORKSHOP

Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

WORKSHOP

DevOps in 1 hour

Är ni osäkra på hur ni ska tar er an DevOps? Det här är en snabb och effektiv workshop fylld med konkreta tips som passar dig. Vi ger dig fyra mått på resultat samt fyra konkreta steg framåt. Allt på bara en timme.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

ITIL/ITSM

KURS

ITIL 4 Foundation, kurs och certifiering

ITIL Foundation Kurs och Certifiering. Det smarta sättet att lära sig ITIL. Inga Powerpoints. Ingen pärm. Mycket praktik. I Onbirds ITIL Foundation får du samma innehåll och certifiering som andra kurser, bara lite mer.

WORKSHOP

Effektiv IT Helpdesk

En gratis workshop på en timme med genomgång av de sju dödssynder ni inte vill göra i er Helpdesk/Servicedesk, varför dessa synder uppstår och hur de påverkar er leverans. Genomförs på plats i Stockholmsområdet eller över videosamtal.

AFFÄRSSIMULERING

Apollo 13 – affärskritisk serviceleverans

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna konfronterar utmanande realtidsscenarion från rymduppdraget. Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för IT Service Management (ITSM) i en lärorik och rolig miljö.

AFFÄRSSIMULERING

Grab@Pizza - Samarbete mellan IT och verksamhet

Öka effektiviteten och värdet i IT-leveransen genom förbättrad samverkan mellan verksamhet och IT. Grab@Pizza är en affärssimulering där deltagarna tacklar en tuff utmaning – företagets ledning kräver ett bättre resultat där IT måste leverera mera nytta till verksamheten.

AFFÄRSSIMULERING

MarsLander – en simulering i Agile Service Management

Simuleringen MarsLander är en dynamisk gruppövning som kombinerar process- och stabilitetsbehov med snabb förändring. MarsLander-teamet har till uppgift att utveckla sina agila Service Managementförmågor genom att landa på en främmande, röd planet.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

LEAN IT

KURS

Lean IT Foundation

Lean IT Foundation kurs och certifiering. Lär dig principerna från Lean som kan hjälpa IT med mera kundvärde och mindre slöseri. Teori, övning och praktisk tillämpning med riktiga exempel från svenska företag och IT-avdelningar.

AFFÄRSSIMULERING

Process Pizza – övning i Kanban och Lean

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza men också på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för ”visual management” och Kanban enligt Lean.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

Share This