Utveckla färdigheter i Agile/Scrum

Det agila spelet Birdville

Det agila spelet Birdville är en övning i hur agile- och scrum-arbete går till i praktiken. Spelet är en s.k. affärssimulering och visar konkret på de fördelar som finns med att arbeta iterativt och kundfokuserat, men pekar förstås också ut fallgroparna. Genom att gå in i en roll du vanligtvis inte har på jobbet tar vi oss dessutom förbi de vanliga hierarkierna (ännu en fördel med det agila förhållningssättet). Birdville tar ungefär tre timmar i anspråk och kräver inga förkunskaper i vare sig agil metodik eller något annat.

En fartfylld och rolig övning i agil förändring och gruppdynamik

Det agila spelet Birdville är en simulering för 5 till 50 deltagare (den är med andra ord väldigt skalbar). På en fartfylld halvdag tar vi er igenom byggandet av staden Birdville. Med oss har vi en excentrisk borgmästare, ett utförar-team och mängder av byggmaterial i form av LEGO. Genom byggandet av Birdville lär du dig hur en agil cykel fungerar i praktiken, vad som är fördelarna med att arbeta snabbt och iterativt i agil förändring och dessutom kommer du att ha jätteroligt!

Inom ramen för övningen kommer vi, förutom att spela agila spelet Birdville också förstås att gå igenom hur spelet är kopplat till ditt vanliga arbete, vad metodiken syftar till och varför. Efter spelet går vi också igenom vad vi upplevt och hur vi tar det med oss till nästa arbetsdag.

Simuleringsledare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Onbird

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Onbird

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Onbird

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Onbird

Det agila spelet Birdville riktar sig till

Birdville är en praktisk workshop för arbetsgrupper eller individer som vill få en snabbstart och utveckla sina färdigheter inom agila– eller Scrum-förändringsmetoder. Workshopen passar både för kravställare eller utvecklare av IT-system och speciellt för organisationer och personer som arbetar med produktorienterad systemutveckling eller utveckling av komplexa system och systemlösningar.

Med fördel kan också beställare och icke-utvecklare delta för att få en bättre förståelse för vilket engagemang och deltagande som krävs i agil-förändring. Beställare och produktägare skapar en bättre förståelse för sin uppgift via denna övning. Ytterligare kan utvecklare träna på sina förmågor att estimera tid, följa utfall och plan samt lära sig att bättre iterera förbättringar i sin leverans.

 

Det här tar ni med er efteråt

Under övningens gång kommer vi att gå igenom de grundläggande teorierna och metodiken för en av de vanligaste implementationerna av agila förhållningssätt: Scrum. Läs mer om grunderna i Scrum här. Vidare kommer övningen att tvinga oss att hantera ständigt förändrade krav och hur vi jonglerar dem för att hela tiden uppnå kundvärde. Detta är något många av våra kursdeltagare återkommer till som värdefullt i utvärderingen.

Något många påpekar är att man slagit hål på myten att agila metoder är ostrukturerade och ostyrda. Det glädjer oss på Onbird!

Genom att träna på att bygga något vi vanligtvis inte bygger kan vi ta med oss nya erfarenheter utan att de är alltför färgade av vår vanliga kontext. Detta leder till att vi kan släppa på de vanliga hierarkierna, rollerna och kompetenserna och bara fokusera på att lära. Och att ha fantastiskt kul, förstås. Räkna med hög puls, mycket skratt och många aha-upplevelser!

  Vår ivrigt lösningsorienterade grupp kastades direkt in i förvirringens epicentrum. Alla satt på svaren – ingen tänkte på kunden! Under simuleringen lyckades vi med konkreta, agila metoder, på kort tid vända kaos till triumf. Lärorikt, konkret och nyttigt!

  Martin Belak

  Director of Digital Development

  Information om övningen

  Det Agila spelet Birdville består av en introduktion till agil förändring och därefter ett flertal cykler för en fiktiv stads konstruktion. Varje cykel innehåller en planeringsfas, en genomförandefas samt en avslutande reflektionsfas. Under och mellan faserna ansvarar gruppen för att driva en förbättring i sitt arbetssätt. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i projektet.

   

  • 3 timmar tidsåtgång för simulering.
  • Skalbar övning för grupper från 5 till 50 deltagare.
  • Kickoff, utbildning eller annan kreativ format – övningen skapar energi och dynamik.
  • Riktas mot ”key learning points” som er organisation vill betona och träna på.

  Affärssimulering, en metod för praktisk inlärning

  Människor formar sitt beteende framförallt från erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Vill vi förändras och utvecklas är inget mer effektivt än att själv sättas in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär oss mer av det vi gör än av det vi hör. Därför är simuleringar så effektiva.

  Inlärningen sker i tre steg:

  • Upplev
   Agera och få praktisk erfarenhet.
  • Reflektera
   Växla perspektiv och granska resultat för feedback.
  • Förbättra
   Formulera nyvunnen kunskap från feedback, knyta an till teori och överföra detta till ett förbättrat arbetssätt.

  Agilespelet Birdville är Onbirds version på spelet Lego4Scrum och är licensierad via Creative Commons. Spelet utvecklades 2007 av Alexey Krivitsky och har hjälpt tusentals att bli bättre i sina agila förändringar. Onbirds version är något omarbetad och innefattar även tydligare reflektionsdelar.

  Glöm inte bort att kika på våra andra jättebra övningar för kickoff och teambuildning!

  KOSTNADSFÖRSLAG

  En affärsimulering i agila arbetssätt från Onbird.

  Om Onbird

  På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

  Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

  Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

  Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

  Adlibris logo
  Share This