Övningar för kickoff och teambuilding

Fyra nyttiga och roliga övningar för kickoff och teambuilding. Alla övningar är affärssimuleringar speciellt utformade för att på ett roligt och utmanande sätt öva realistiska scenarion, dock under nya och ovana omständigheter.

Process Pizza – övning i Kanban och Lean

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza men också på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för ”visual management” och Kanban enligt Lean. Pizzabutikens mål är att producera god pizza åt så många betalande kunder som möjligt.  Produktionen har ett fåtal regler (ingredienser, ordning) och även några inbyggda flaskhalsar (varför är ugnen så långsam?!). Kommer ni klara utmaningen och bemästra Lean i praktiken samtidigt som ni säkrar företagets lönsamhet? När pizzorna väl är bakade så analyserar vi processen, identifierar waste och jämför det med vår IT-vardag för att se var vi har waste där.

Simuleringens lärdomar

Vill du få en bättre förståelse för hur Kanban fungerar i praktiken? Är du nyfiken på Lean men vill ha ett enkelt sätt att utvärdera om det fungerar för er? Har ni redan påbörjat er Lean-resa och vill bli bättre på att identifiera waste i er IT-leverans? Vill du förstå de centrala begreppen inom Lean och hur de tillämpas i praktiken på en IT-leverans? Vill du lära dig identifiera flaskhalsar i processer och organisationer?

Tidsåtgång

Räkna cirka 2,5 timme inklusive wasteanalysen i er egen IT-verksamhet.

Antal deltagare

Minimum fyra deltagare. Blir gruppen fler än nio personer så delar vi upp och kör parallella restauranger, och 50-100 personer skapar en fantastisk konkurrens och energi!

Birdville - den agila staden

Deltagarna tränar på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. I simuleringen har vi en visonär borgmästare som ser framför sig en stad som ska locka massor med invånare. Visionerna är inte alltid så tydliga, tidplanen tajt och behoven att omedelbart generera intäkter till borgmästarens byggbudget är stora. Ert team ska ta på sig ansvaret att med stöd av agila metoder snabbt börja bygga och produktionssätta byggnader, gator, torg, parker och alla andra galna idéer som borgmästaren vill ha realiserat.

Simuleringens lärdomar

Önskar du lära dig mer om Agile och Scrum? Har ni problem med sena leveranser och otydliga beställningar på it-leveranser? Önskar ni skapa medvetenhet och förståelse för agil metodik hos beställare och leverantör? Vill ni bli bättre på sprintplanering, estimering och kravfångst? Vill ni utveckla era förmågor till ständiga förbättringar i mjukvaruutveckling? Vill ni utveckla en bättre dialog med besvärliga kunder?

Tidsåtgång

Räkna med cirka tre timmar oavsett gruppstorlek.

Antal deltagare

Minst fyra deltagare men därefter skalbart till egentligen hur många ni vill. Vid större grupper delar vi upp staden i flera stadsområden med varsin egen kravställare/borgmästare.

Vill du ha något ännu enklare?

En av våra mest populära övningar är “Marshmallow challenge”. Övningen är ett utmärkt sätt att träna på gruppdynamik, utveckla problemlösningsförmågor såväl som kreativitet och innovation. “Marshmallow Challenge” kan du dessutom genomföra helt själv med hjälp av våra enkla instruktioner. 

Apollo 13 – Building a rocket

Teamen får i uppdrag att bygga ihop en raket till NASA. Raketen ska ta tre man till månen så att amerikanerna kan slå ryssarna i kapplöpningen om herraväldet i rymden. Budgeten är tydlig, kravställning likaså, och designen är klar – precis som ett vanligt IT-projekt? Ditt teams jobb är att bygga ihop raketen så att den fungerar, möter kundkraven, blir klar i tid och alltihop inom budget. Till din hjälp har du konfigurationsdatabaser, kravformuleringar, gruppens idérikedom och en ganska snarstucken kund som förväntar sig att vi är framgångsrika i arbetet.

Simuleringens lärdomar

Vill du utveckla och förbättra ditt sätt att hantera kundrelationen i ett projekt? Vill du få bättre förståelse för vikten av gemensamma processer i komplexa leveranser? Vill du utvärdera din organisations förmåga att utveckla starka processer för Change, Config och Release? Eller skapa mera insikt i testprocess och rapportering?

Tidsåtgång

Räkna med att det tar en timme att bygga raketen och sedan ytterligare upp till en timme för reflektion. Har ni specifika frågeställningar som ni vill diskutera så kan tiden naturligtvis utökas för detta.

Antal deltagare

Övningen kan skalas från tre personer och uppåt. Större grupper så delar vi upp det och bygger många raketer. Rekommenderad storlek per grupp är max nio deltagare.

Grab@Pizza – Business IT-alignment och tjänsteleverans på riktigt

Grab@pizza är en övning där IT och business måste möta varandra i sin tjänsteplanering för att kunna lyckas med affärsstrategi.  Business kommer med många krav, IT-Operations har som vanligt för många tickets att hantera, och Change Manager är överrumplad med smått och stort, utan prioritering och resurser.  Framgång kräver som vanligt kommunikation, och inte minst en god hantering av Service och Business Relationship Management.

Simuleringens lärdomar

Vill du får en bättre förståelse för vad tjänstekonceptet innebär? Behöver du få kontroll på vilka kärnprocesser en IT-organisation måste ha på plats för sin tjänsteleverans? Vill du utveckla bättre kontroll på dialogen med kunden i prioriteringen av IT-utveckling och IT-drift? Vill du få gehör i organisationen för att utveckla bättre mätbarhet och processer i det dagliga arbetet? Vill du skapa bättre insikt hos dina beställare varför de ska vara med och prioritera hela tjänsteleveransen, inte bara nyutveckling?

Tidsåtgång

Räkna cirka 3-3,5 timme beroende på gruppstorlek. Heldagsvariant finns för utökat fokus på kunddialog, reflektion och förbättring.

Antal deltagare

Simuleringen riktar sig till grupper om 6-14 individer. Större grupper kör vi med parallella grupper.

INTRESSEANMÄLAN

Share This