Tjänster

Vår filosofi för värdeskapande IT

Vi på Onbird tror på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor framför allt i skärningen mellan verksamhet och IT. Vi tror på att alltid sträva mot enkelhet. Vi tror på att man först måste definiera vilket problem man vill lösa innan man definierar lösningen. Och slutligen så tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningar på just deras problem. Med utgångspunkt från det har vi utvecklat våra tjänster.

Hur vi arbetar

Uppdragens karaktär varierar men den gemensamma nämnaren är i regel att våra kunder har någon form av behov av förändring. Det kan handla om utmaningar mellan verksamhet och IT, svårigheter inom IT-organisationen eller i samband med att man ger sig på ett nytt projekt. Ibland är behovet drivet av nya affärskrav, ibland är det drivet av omvärldsförändringar och ibland startar förändringen utifrån internt identifierade möjligheter – men alltid någonstans där det finns ett problem eller utmaning som behöver lösas.

Även om vi ofta varit med om liknande utmaningar i olika organisationer så är varje kunds specifika förutsättningar och behov unika. Oavsett om vårt uppdrag handlar om strategisk förändring, taktiska svårigheter eller operativa utmaningar arbetar vi alltid utifrån devisen att möta kunden där de är. Vi strävar mot att förstå och identifiera problemställningen innan lösningen kan beskrivas. Detta samtidigt som vi vill verka utifrån att kunden skall vara självförsörjande när vårt uppdrag är slut. Därför behöver vi arbeta nära kunden och dess medarbetare i ett coachande snarare än instruerande förhållningssätt. Och helst helt utan en massa långa och omfångsrika Powerpointpresentationer.

Agil transformation
Organisationer som vill införa eller förbättra en lättrörlig värdefokuserad IT-leverans med utgångspunkt från agila metoder. Läs mer
Effektivare IT-leverans
Organisationer som vill utveckla en effektivare kund- och värdefokuserad IT-leverans med kortare ledtider i hela IT-funktionen. Läs mer
Projekt och förändringsledning
Oavsett om behovet är traditionella projekt, agila projekt eller annan förändringsledning kan Onbird erbjuda stöd. Läs mer

Kunskapsområden

I vår portfölj finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan som bäst användas som medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta ett "agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt" till ramverk.

onbird-area-agile

Agile >

onbird-area-devops

DevOps >

onbird-area-itil

ITIL/ITSM >

onbird-area-lean

Lean IT >

Vill du ställa en fråga till oss?

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? Hör av dig så kontaktar vi er vanligtvis inom en arbetsdag.

Sagt av våra kunder

Under våra 15 år som verksamhetskonsulter har vi hjälpt många olika organisationer. Både stora som små, privata som offentliga. Uppdragens karaktär har varierat men huvudpunkten har varit någon form av förändringsbehov som våra kunder haft. Läs mer om några exempelupdprag nedan.

Ulf Larsson
IT-Chef
Onbird hade en central roll i vår agila transformation och utan dem hade vi inte kommit så långt som vi gjort under dessa 3 år. Vi har använt dem som strategisk
kompetenspartner såväl som stöd i att coacha våra team och agila ledare. Onbirds förmåga att både verka på strategisk/taktisk och operativ nivå med både ledare och medarbetare har förenklat vårt förändringsarbete och varit en nyckel till det goda resultat vi uppnått. Läs Kundcase Alecta
Läs mer Stäng
Stefan Pihlanen
Head of IT Operations
Vi fick strukturerat arbete och blev effektivare!
Vi hade tillsammans med Onbird jobbat för att som IT Organisation bli mer strukturerade och få arbetet
mer planerbart. Som resultat kunde se stora förbättringar med mer visualiserat och strukturerat arbete i organisationen. Det gav oss en effektivare och mer förutsägbar IT leverans.
Läs mer Stäng
Andreas Selling
Chef Systemutveckling
Onbird hjälpte oss med DevOps
Onbird gjorde det lätt att förstå både innehåll och nytta med DevOps som metod. För oss är den fortsatta nyttan och värdet av DevOps i vår agila utveckling självklar.
"Johan"
Head of IT Operations & Support, Företag i detaljhandeln
Mycket nöjd!
Onbirds förmåga att lyfta vår Servicedesk var exceptionell. Deras analys prickade in på konkreta förbättringar som vi har kunnat realisera inom några få veckor.
Svarstider är markant bättre och kunderna mycket nöjda!
Läs mer Stäng

Vanliga frågor

Vad betyder agil transformation?

Det kan egentligen betyda lite olika saker men framför allt handlar det om att lämna gamla metoder och strukturer för att anamma ett mer lättrörligt och flödeseffektivt arbetssätt i organisationen. 

Var kan jag läsa mer om agila metoder?

Vi har ett omfattande bibliotek av inspirerande och lärorika bloggar och inlägg. Gå till vårt Kunskapscenter och välj vilket område du vill veta mer om, eller läs bland våra blogginlägg.

Hur lång tid tar en agil transformation?

I grund och botten är det nog tveksamt om man kan bli ”klar” med en transformation. Den tanken vilar ju på idén att världen därmed inte kommer att förändras runt oss. En kanske bättre fråga är ”hur snabbt kan vi förvänta oss att se resultat av vårt förändringsarbete”? Den frågan har sannolikt inte ett enkelt svar, men i regel brukar de positiva effekterna av visualisering av arbete, teambaserat arbete och bättre balans i iterationer uppstå redan inom några få månader. 

Passar agila transformationer alla typer av organisationer?

Agila metoder togs från början fram för att hjälpa systemutvecklingsorganisationer. Vi på Onbird tror därför att man ska vara försiktig med att försöka tvinga in agila metoder överallt i en organisation. Men vi tror också precis lika mycket på att det finns många goda aspekter av det iterativa arbetet, fokuset på värde och flödeseffektivitet samt ständigt lärande och utveckling inom det agila som lämpar sig väl för, om inte alla så åtminstone, de flesta typer av organisationer. 

Vi inom IT är redan effektiva, det är vår verksamhet som är problemet

I princip tycker vi att det är fel att separera mellan verksamhet och IT. Vi har ju inte IT i verksamheten för skojs skull. Och om samarbetet med verksamheten haltar så är nog lösningen inte bara att verksamheten ska anpassa sig till oss på IT. Vi måste gemensamt hitta förklaringen till problemen och sedan definiera lösningen. 

Vår IT-organisation förstår inte vår verksamhet alls

I huvudsak tror vi att det är fel att separera mellan verksamhet och IT. Vi har ju inte IT i verksamheten för skojs skull. Och om samarbetet med IT-organisationen haltar så är nog lösningen inte bara att IT ska anpassa sig till oss inom verksamheten. Vi måste gemensamt hitta förklaringen till problemen och sedan definiera lösningen.

Går det att mäta effektiviteten i IT-leveransen?

Mätning är ofta svårt och för komplexa IT-tjänster och leveranser kan det vara ännu svårare. Vi på Onbird har dock hjälpt flera organisationer att hitta bra balanserade mätmetoder och strukturer historiskt. Detta utan att för den delen hamna i svåra och icke-värdeskapande SLA-diskussioner som ingen är riktigt nöjd med. Mäter man inget är det dock svårt att veta vad som förbättrats eller inte. 

Kan verkligen alla era konsulter allt?

Självklart inte. Men det är några saker som vi värderar högt inom Onbird. En av dessa saker är just kompetensutveckling, kompetensbreddning och ett fokus på ständigt lärande. Vi har alla massor av saker kvar att lära oss. Ett sätt vi på Onbird använder för att öka vår kompetens är att alla våra konsulter också är pedagoger. Det betyder att vi kan både teorierna och modellerna såväl som att praktisera dessa i våra konsultuppdrag. 

Gör Onbird alla typer av förändringsprojekt?

Nej, det finns områden som vi helt enkelt inte har någon kompetens inom. Vi håller oss i huvudsak till skärningen mellan verksamhet och IT alternativt inom våra olika kompetensområden Agile, DevOps, ITSM och Lean IT. Men hör gärna av er med ert problem så kan vi se om vi ändå har möjlighet att hjälpa er med just era utmaningar.

Driver ni som jobbar med agila metoder verkligen projekt?

Absolut jobbar vi med projekt ibland. När projektmetoder lämpar sig för uppgiften vill säga. Men även i våra projekt fokuserar vi mycket på att jobba i korta iterationer med snabba feedbackloopar och en respekt för de komplexiteter som kan finnas. Läs gärna mer om vilka typer av projekt vi ofta hjälper till med genom att klicka på ”Projekt och förändringsledning”.

Onbirds partners

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Konsult & partner

Konsult inom organisationsutveckling, IT-styrning och förändringsledning. Torbjörn driver på med massor av frågor och envis fokusering på kundvärde. DevOps, Agile/Scrum/SAFe, ITIL, Lean IT och ledarskap hör till hans många certifieringsområden.

Läs mer på LinkedIn

Personal Martin

MARTIN COMSTEDT

Konsult & partner

Konsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning. Martin är nyfiken och frågvis, och coachar kunden till kreativ och ständig förbättring. Certifieringar är många – DevOps, Lean IT, ITIL, Agile/Scrum/SAFe och förändringsledning.

Läs mer på LinkedIn

Personal Jeff

JEFFREY SCHMITZ

Konsult & partner

Konsult inom IT-styrning, pedagogik och förändringsledning. Favvo-verktyg är färgpennor och ett blädderblock för att driva kreativa workshops. Certifieringslistan innehåller en blandning av ITIL, Agile/Scrum/SAFe, Lean IT, DevOps m.m.

Läs mer på LinkedIn

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? Vi kontaktar er vanligtvis inom en arbetsdag efter ni har skickat formuläret.

Share This