Kundcase Alecta – Agil Transformation

av | nov 28, 2022 | AGILE

Onbird fick uppdraget att bistå Alecta i deras agila transformation. Nedan presenteras detta kortfattat samt kontaktperson om mer information önskas.

This is lean - Modig och Ålström

Uppdraget

Agil transformation där Onbird levererat:

Vision

Mål och resultat

  • Förbättrad/utvecklad ”verksamhetsutveckling”
  • Reducerade ledtider/snabbare leverans
  • Reducering av interna kompetensflaskhalsar/personberoenden
  • Delegering av mandat och leverans till agila team
  • Modernare arbetsgivare/bättre arbetsklimat
workshoptavla

Omfattning/övrig info

Uppdraget löpte under perioden Jan 2020-Dec 2022, berörde mer än 140 medarbetare på Alecta och levererades av totalt 3 olika konsulter. 

Faser i uppdraget:

År 1. Fokus utbildning medarbetare och agila nyckelroller, support förändringsledning

År 2. Fokus Coachning team och agila nyckelroller, support RTE och förändringsledning

År 3. Fokus Utbildning Ledare, Coachning agila nyckelroller och ledare

Mer info/Kontakt

Vill du veta mer om vårt uppdrag? Kontakta Onbirds Torbjörn Dahlström som fungerade som uppdragsansvarig för vårt arbete med Alecta!

”Onbird hade en central roll i vår agila transformation och utan dem hade vi inte kommit så långt som vi gjort under dessa 3 år. Vi har använt dem som strategisk kompetenspartner såväl som stöd i att coacha våra team och agila ledare. Onbirds förmåga att både verka på strategisk/taktisk och operativ nivå med både ledare och medarbetare har förenklat vårt förändringsarbete och varit en nyckel till det goda resultat vi uppnått.”

Ulf Larsson

Chef IT, Alecta

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This