Projekt och förändringsledning

Alla organisationer vi möter jobbar hela tiden med att utveckla, anpassa och förbättra sin leverans på olika sätt. Detta arbete drivs ofta i linjen men med jämna mellanrum så uppstår behov av mer fokuserade och strukturerade förändringar och projekt. Och nästan alltid med stor IT-komponent i sig. Oavsett om behovet är traditionella projekt, agila projekt eller annan förändringsledning kan Onbird erbjuda stöd. 

projekt och förändringsledning

Projekt och förändringsledning

Projektledning

Agil projektledning

Förändringsledning

Utbildning och workshops

Projekt och förändringsledning

Projektledning

Våra konsulter har erfarenhet från att driva och leda IT-projekt. Både från ett beställar- som leveransperspektiv. Med stöd av ett strukturerat förhållningssätt och etablerade projektmetoder kan vi hjälpa våra kunder driva IT-relaterade projekt. 

Exempel på projekt vi drivit historisk är upphandlingsprojekt, systemimplementationer och utvecklingsprojekt. 

Agil projektledning

För komplexare projekt kan Onbird hjälpa kunder utveckla projektmetodik i linje med agila metoder. Dessa lämpar sig extra bra för systemutvecklingsprojekt med dedikerade team och en horisont bortom första releasen. 

Även i en kontext av icke-systemutveckling finns det värde i en Iterativ projektledning och projektmetodik. Vi hjälper våra kunder etablera fungerande korta projektcykler med tidig värdeleverans.

Designsprint är en utmärkt metod för att på kort tid lösa komplexa problem och starta upp nya utvecklingsprojekt. Metoden från Google Ventures är väl beprövad och används flitigt av start-up företag eller organisationer som startar projekt med hög komplexitet. 

Förändringsledning

Förändringsledning och förmåga att driva effektiv förändring i en organisation är mer relevant än någonsin tidigare. Dagligen möter vi organisationer som ser nya utmaningar som inte kan lösas med gamla verktyg, strukturer och metoder. Men det säkraste sättet att misslyckas med förändringen är att inte hantera människoaspekten av den förändring man vill genomföra. Det finns många bra metoder att ta stöd av och vi på Onbird är även här agnostiskt inställda till vilken metod man använder. Det viktiga är att man har ett strukturerat sätt att möta förändringen. Vi hjälper våra kunder sätta upp strukturer såsom ”Förändringsledningsteamet”, formulera ett tydligt ”varför” för den förändring som man avser göra. Identifiera och hantera motstånd till förändring samt förbereda och framför allt involvera ledare och medarbetare i den förändringen som man står inför.

Typiskt behöver man både i projekt såväl som i verksamhetsutveckling förbereda sig för och lägga tid på förändringsledning. Gör man inte det riskerar man att helt eller delvis missa de resultat och mål man satt upp.

Onbirds verktygslåda består av förändringsledningsmodeller, metoder, kompetensutveckling och ren coachning. Vi stöder våra kunder i deras förändring utan att ta över ansvaret och därmed den långsiktigt hållbara struktur som förändringen behöver för att lyckas. 

Utbildning och workshops

Onbird erbjuder både konsultstöd såväl som skräddarsydda utbildningar i projektledning och förändringsledning. Oavsett om det handlar om någon delkomponent eller mer övergripande. Bland annat erbjuder vi en möjlighet att träna praktiskt på projektledning i vår simulering ”The Challenge of Egypt”. 

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen?

Kundcase

“Webben är en viktig investering för Nordiska museet och vi är väldigt nöjda med resultatet, “kommenterar Sven Rentzhog, Chef för Nya Medier. “Onbirds konsult Jeffrey Schmitz har spelat en betydande roll – utan hans driv hade resultatet nog försenats och inte blivit av samma kvalitet. Jeffrey har också varit envis med livet efter projektet – med hans hjälp har vi förberett vår organisation för ytterligare förändring och förbättring av webbtjänster.”

Sven Rentzhog

Head of digital interaction, Nordiska Museet

Vanliga frågor om projekt och förändringsledning

Vad är skillnaden mellan traditionell och agil projektledning?

Agila metoder togs från början fram för att underlätta systemutveckling i komplexa miljöer och projekt. Det som kännetecknar den typen av projekt är att det inte i förväg går att identifiera alla krav, hur lång tid projektet kommer att ta och till vilken kostnad. Istället tillämpar vi en iterativ process som i korta leveranser provar sig fram till vad som är rätt lösning. Men ibland har vi situationer där komplexiteten inte är av samma karaktär och det bättre går att bedöma både krav, tidplan och nödvändiga aktiviteter. Då lämpar sig ofta traditionell projektledning.

Är Agil projektledning bara ett sätt att smyga in vattenfallsmetodiken?

Vattenfallsmetodiken i projekt är den modell där projektet går genom i förväg definierade faser och där vi så att säga stegvis rör oss nedåt i vattenfallet (läs Gantt-schemat). I ett agilt projekt skulle vi frångå denna metod och istället arbeta i korta iterationer (sprintar) som inte i förväg definierats till en given mängd eller innehåll. Detta lämpar sig väl när vi jobbar i komplexa frågeställningar med hög osäkerhet och ger oss mindre risk i arbetet.

Vad betyder förändringsledning?

Bra fråga, såhär definierar Wikipedia Förändringsledning. Förändringsledning eller Förändringsstyrning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Vi på Onbird tycker detta är en utmärkt definition för övrigt.

Var kan jag läsa mer om förändringsledningsmodeller?

Det finns en massa litteratur och modeller skrivet inom detta. Vi på Onbird gillar John Kotter och hans arbete inom området men självklart finns det flera andra modeller och förgrundsgestalter att utgå ifrån.

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Konsult & partner

Konsult inom organisationsutveckling, IT-styrning och förändringsledning. Torbjörn driver på med massor av frågor och envis fokusering på kundvärde. DevOps, Agile/Scrum/SAFe, ITIL, Lean IT och ledarskap hör till hans många certifieringsområden.

Läs mer på LinkedIn

Personal Martin

MARTIN COMSTEDT

Konsult & partner

Konsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning. Martin är nyfiken och frågvis, och coachar kunden till kreativ och ständig förbättring. Certifieringar är många – DevOps, Lean IT, ITIL, Agile/Scrum/SAFe och förändringsledning.

Läs mer på LinkedIn

Personal Jeff

JEFFREY SCHMITZ

Konsult & partner

Konsult inom IT-styrning, pedagogik och förändringsledning. Favvo-verktyg är färgpennor och ett blädderblock för att driva kreativa workshops. Certifieringslistan innehåller en blandning av ITIL, Agile/Scrum/SAFe, Lean IT, DevOps m.m.

Läs mer på LinkedIn

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? 

Share This