BLOGG OCH WEBINAR

Införa agila metoder

Införa agila metoder

BiRDVIEW BLOGG av ONBIRD | feb 11, 2020 Välkommen till vår omfattande guide för att framgångsrikt införa agila metoder i din organisation. Denna guide är skapad för att hjälpa dig att navigera genom en smidig övergång till agila arbetsmetoder och maximera dina resultat. Ett…

WEBINAR

inspelat webinar produktägare framgångsfaktorer

Fallgropar & framgångsfaktorer för agila produktägare

Inspelat webinar med Martin och Jeffrey. Från 30 april 2021 – längd 1 timme.

webinar title

Vi blev agila, men inte bättre - vad hände?

Inspelat webinar med Martin och Nathalie. Från 16 mars 2022 – längd 49 min.

webinar title

Teamen blev agila, men vi blev inte bättre

Inspelat webinar med Martin och Torbjörn. Från 25 maj 2022 – längd 47 min.

webinar

Vi blev agila, men inte snabbare

Inspelat webinar med Jeffrey och Daniel. Från 28 okt 2022 – längd 41 min.

webinar title

Agila ledare "arbetar" bara 3 dagar/vecka

Inspelat webinar med Torbjörn och gästtalare Niels Loader. Från 16 mars 2023 – längd 43 min.

Agila-men-inte-motiverade-onbird

Vi blev agila, men inte motiverade

Inspelat webinar. De agila coacherna Daniel, Linda och Aida tipsar om hur man får team att bli motiverade. Från 5 maj 2023 – längd 31 min.

onbird-teambuilding

Vi blev agila, men projekten finns kvar

Inspelat webinar från den 27 september 2023. Här pratar Martin, Nathalie och Jeff om hur vi hanterar att och varför projekt och agilt behöver samexistera. Längd: 29 min.

onbird-teambuilding

Vi blev agila, men vad var affärsnyttan?

Inspelat webinar från 23 november 2023 med Tomas Gustavsson – en av sveriges mest framstående forskare inom projektledning med fokus på Agila metoder. Tillsammans pratar vi om affärsnyttan med agila metoder och fallgroparna vid införandet. 

Share This