Webinar: Agila ledare ”arbetar” bara 3 dagar/vecka

SE INSPELAT WEBINAR (OBS: På engelska!)

Varför behöver agila ledare 5 dagar för endast 3 dagars arbete?

Ledare i agila organisationer behöver utveckla sitt arbete för att ligga i takt med sina agila team. Men alltför många sitter fast i gamla metoder, dogmer och strukturer som hindrar dem att utvecklas. Agila ledare borde egentligen hinna med sitt normala ”arbete” för veckan på endast 3 dagar. Resterande tid bör de fokusera på vad som är värdeskapande för deras roll och ansvar som ledare.

I detta kostnadsfria inspelade webinar diskuterar Niels Loader (Eraneos) och Torbjörn Dahlström (Onbird) vad som hindrar ledare i agila organisationer att utvecklas i takt med de agila teamen. De ger också konkreta tips och råd hur dessa hinder kan hanteras. Bland annat avhandlas:

  • Generella utmaningar och tidstjuvar för ledare i agila organisationer
  • 3 stycken ”life-hacks” för agila ledare
  • Varför ledare i agila organisationer borde hinna sitt arbete på 3 dagar/vecka
  • Slutligen jämför vi erfarenheter från Nederländerna respektive Sverige för att identifiera kulturella hinder/förutsättningar  

Fyll i formuläret för att kostnadsfritt streama det inspelade webinaret.

Talare

Niels Loader Eraneos

Niels Loader

Niels Loader is a Partner and Principal Consultant with Eraneos, and one of the leading experts on DevOps and Lean IT. He developed Accelerative Leadership to help leaders ensure that they get the most out of their Lean-Agile organizations.

Personal Torbjörn

Torbjörn Dahlström

Partner, konsult och Agil coach inom ledarskap, organisationsutveckling och förändringsledning. Med ett förflutet som CIO och mångårig konsult har Torbjörn bred erfarenhet av lean/agila transformationer.

Se webinaret

Om serien ”Vi blev agila, men…”

På Onbird vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter i ämnet. Vi har inga absoluta sanningar men delar gärna med oss av de vanligaste fallgroparna vi stött på under våra år som förändringsledare och agila coacher.

Vi ser ofta att verksamheter likställer agila metoder till att enbart handla om ramverket Scrum som i sin metodiska form ”bara” behandlar delar av planning, build och commit. Man lägger vikt vid att man har korsfunktionella team och att skapa kundvärde så snabbt som möjligt, men Scrum har inga tvingande ceremonier för releaser och operations. Detta medför ofta att man har kvar operations (drift) som en egen del utanför våra agila scrum team och den interna driftavdelningen är inte anpassad för att leverera kundvärde snabbt. Agila utvecklingsteam kan vara hur effektiva som helst men om värde inte levereras till kund i samma tempo kommer det inte spela någon roll i slutändan. Ledtiderna kommer inte att bli bättre.

Vidare kan vi tydligt se att den agila transformationen har startat på IT, ofta avgränsat till utvecklingsavdelningen. Det saknas mandat och kunskap att influera andra delar av verksamheten vilket innebär att den agila transformationen stannar upp och effekterna vi hoppats på kan inte uppnås. IT som funktion har lämnats utanför verksamheten och en intern ”beställar- och leverantörssyn” dominerar hur vi interagerar med varandra. Agil magi är svår att uppnå när utvecklingsavdelningen först blir inblandade när produkter och lösningar redan är fördefinierade i en roadmap (eller projektplan).

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster och produkter som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This