Kunskapscenter

Vi har samlat allt som rör Agile, Lean IT, ITIL/ITSM och DevOps i ett kunskapscenter. Du kan läsa mer om dessa begrepp och det finns även guider, kurser, bloggposter och gratis material som ni kan ladda ner.

Agile >

DevOps >

ITIL/ITSM >

Lean IT >

ONBIRD RESURSER

Guide för agila produktägare

Produktägarguiden

En guide till Agile och Scrum för nyblivna och erfarna produktägare.
Agile

Handledning workshop AGILA Värderingar & principer

Skapa en gemensam förståelse för hur de Agila värderingarna och principerna tolkas och appliceras i ert team.

Mall User stories

I en User Story definierar vi vilken typ av användare som vill kunna göra vad för att få vilket specifikt resultat/uppnå specifikt mål.

Servicedeskguiden

Tillsammans med ett antal kunder har vi därför jobbat fram en komplett guide för hur man organiserar och sätter upp en Helpdesk/Servicedesk i världsklass
ITIL 4 info graphic

ITIL 4 info grafik

PDF i A3-format.
ITIL 4 info graphic

ITIL Workshop Guiding principles

Skapa gemensam förståelse för hur de 7 principerna för ITIL tillämpas.

SIPOC Guide och mall

Steg för steg guide och mall för att komma igång.

Kompetensmatris

Ladda hem vår kompetensmatrismall  för att identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar.

Agila cykeln

PDF i A3-format.

8 Forms of Waste

PDF i A3-format.

Marshmallow Challenge

Övningsinstruktion för teambuildings övning. Lämplig för kickoffer och internkonferenser.

Info grafik servicedesk 7 sins

Servicedeskens 7 dödssynder

PDF i A3-format.
Ebok om att bygga effektiva agila team

7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt team

E-bok

Produktägare

Infografik över de huvudsakliga ansvarsområdena och aktiviteterna som Produktägare utför/har ansvar.

Pysselbok

Onbird Pysselbok

Underhållning för framtida Produktägare och Scrum masters.
inspelat webinar produktägare framgångsfaktorer

Fallgropar & framgångsfaktorer för agila produkägare

Inspelat webinar med Martin och Jeffrey.

webinar title

Vi blev agila, men inte bättre - vad hände?

Inspelat webinar med Martin och Nathalie.

webinar title

Agila men vi blev inte bättre - Teamen

Kostnadsfritt inspelat webinar med Martin och Torbjörn

Share This