7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt team

Vill du skapa ett framgångsrikt agilt team? Vår guide sammanfattar sju viktiga faktorer för att organisera och leda ett välfungerande agilt team. Från att definiera en tydlig produkt till att säkerställa rätt teamdynamik och kompetens, ger vi dig de verktyg och insikter som behövs för att optimera ditt teams prestation. Låt oss hjälpa dig att bygga ett agilt team redo för framtidens utmaningar!

Vad kan du få?

  • Praktiska verktyg och mallar
  • Beprövade metoder och insikter
  • Fokus på teamdynamik och samarbete

Är det några av dina branschkollegor som vi har hjälpt?

Adlibris logo
Guide för agila produktägare

Ladda hem e-bok:
7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt team

Ladda ner vår guide för att bygga effektiva agila team! Upptäck sju viktiga faktorer, praktiska verktyg och beprövade metoder som hjälper dig att optimera ditt teams prestation och samarbete. Börja din resa mot agil framgång idag!

Vad är ett välfungerande agilt team?

Ett välfungerande agilt team är en grupp individer som effektivt samarbetar för att leverera värdefulla produkter eller tjänster i en flexibel och responsiv miljö. Kärnan i ett sådant team är dess förmåga att anpassa sig till förändringar, ständigt förbättra processer och leverera inkrementella förbättringar genom korta, iterativa cykler.

Nyckelfaktorer för ett välfungerande agilt team inkluderar:

  • Tydlig Produktvision: Alla medlemmar har en gemensam förståelse för vad de försöker uppnå och varför det är viktigt.
  • Självorganisering: Teamet tar självständigt ansvar för att planera och genomföra arbetet, vilket främjar engagemang och ägandeskap.
  • Tvärfunktionalitet: Medlemmarna har komplementära färdigheter och kan täcka flera områden, vilket möjliggör snabb problemlösning och smidigare arbetsflöden.
  • Kontinuerlig Kommunikation: Öppen och frekvent kommunikation inom teamet och med intressenter säkerställer att alla är uppdaterade och inriktade på samma mål.
  • Ständiga Förbättringar: Genom regelbundna retrospektiv identifierar teamet förbättringsområden och implementerar förändringar för att öka effektiviteten och kvaliteten.

Sammanfattningsvis är ett välfungerande agilt team adaptivt, samarbetande och ständigt strävar efter att förbättra sina metoder och resultat.

Birdvillagilecity

Birdville

Den agila staden

Deltagarna tränar på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. I simuleringen har vi en visonär borgmästare som ser framför sig en stad som ska locka massor med invånare.

Införa agilt

Introduktion till agila arbetssätt

Endagskurs som ger dig en introduktion till agila arbetssätt, det vill säga hur vi tänker och praktiserar lättrörlighet.

Leankanbanpizza

Certifierad Produktägare

Certifiera dig som produktägare enligt agila förhållningssätt och DevOps, snabbast växande av alla agila metoder.

Därför ska ni välja oss

Genom praktiska övningar och samarbete hjälper vi er att övervinna de klyftor och utmaningar som finns i er organisation. Kort sagt: vi ökar flödet av värde.

Vi vill ta organisationen framåt och fokusera på att skapa en effektivare kommunikation och arbetsprocess. Vi kan vara er agila coach, vara stöd inom IT Management samt hjälpa er i förändringsprocesser. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan tackla era utmaningar och stärka er vardag.

 

Onbird
Vi har anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna.

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer – både med och utan etablerade ramverk.

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten.

Både online och in real life

Vi har anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

Helst inga powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna.

Utbildningsmoment

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer – både med och utan etablerade ramverk.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This