KURS – Introduktion till agila arbetssätt

Endagskurs som ger dig en introduktion till agila arbetssätt, det vill säga hur vi tänker och praktiserar lättrörlighet. Kursen kombinerar hälften teori och hälften simuleringspraktik för att ge en kunskapsgrund som deltagarna nyttjar och repeterar praktiskt redan samma dag. En grundläggande kurs utan förkunskapskrav som riktar sig därmed till samtliga roller inom en organisation som är på väg in i eller redan är inne i en agil förändring.

Detta lär du dig

Efter kursen har du dels fått kunskap om vokabulären inom det agila förhållningssättet. Du kommer också att ha en djupare förståelse för när, hur och varför agila arbetssätt lämpar sig och i vilka sammanhang det verkligen gör skillnad. Dessutom kommer du ha fått pröva dina kunskaper i praktik och därigenom fått lära dig vilka fallgropar du ska undvika när du ska praktisera dina kunskaper i verkligheten.

 

För vem

Kursen lämpar sig både för dig som är teammedlem och ska förstå och utföra de agila ceremonierna, såväl som till dig som på ett eller annat sätt behöver förhålla dig till att organisationen arbetar agilt.

Datum

  • 22 feb 2023 (Online)
  • 25 maj 2023 (IRL)

Pris

8200 SEK (exkl moms).

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Agil IT-projektledare med bakgrund inom produktutveckling.

Hur mycket kan kursleverantörer egentligen skilja sig åt?

Mer än vad man kan tro. Och här vill vi tro att vi skiljer oss, på ett positivt sätt, ifrån många andra som också håller kurser.

legobitar onbird

Onlineanpassat

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Bara under 2020 räknade vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls online eller IRL (detaljer nedan) i centrala Stockholm. 

Mer om kursen

Kursens innehåll

Intro till agila arbetssätt är uppdelad i tre delar. Första delen behandlar historik och motivation till agilitet, såsom komplexitetsteori, det agila manifestet, iterativt arbete och hur en praktisk agil cykel ser ut. Vi kommer förstås också prata om roller och ansvar, dagligt arbete och flöde av arbete in och ut ur teamet med hjälp av User Stories, visual management/kanbantavlor och hur vi på bästa sätt planerar dessa.

Nästa steg är en praktisk övning, där vi under några intensiva sprintar sätter våra kunskaper på prov. Det fina med denna del är att vi dels kommer att trilla i några fallgropar i en säker miljö och att vi dels blir tvungna att redan på ett tidigt stadium ställa oss frågan ”varför” kring både syfte och arbetssätt.

I det sista steget knyter vi ihop det vi lärt oss under dagen genom att i dialog konkretisera vägen framåt.

Observera att detta inte är kurs i enbart Scrum, utan med fokus på hela organisationens roll i det agila tankesättet!

Mer om för vem

Individer och organisationer som behöver inkludera det agila förhållningssättet i hela sin organisation. Oftast börjar denna resa hos just IT-utveckling, men för att få genomslag behöver även övriga delar av organisationen få förståelse och vokabulär för vad Agil förändring innebär och kunskap för att kunna förhålla sig själv och sitt arbete till den lättrörlighet som agila förhållningssätt erbjuder.

Det Agila tankesättet har de senaste 10 åren vuxit enormt och blivit en av de filosofier som organisationer nyttjar mer och mer. Tankesättet tar sitt avstamp i mjukvaruutveckling, men att utveckla iterativt, inkrementellt och utforskande går att applicera överallt! I Intro till agila arbetssätt får du som deltagare, oavsett yrkesroll, verktyg och kunskap att leda snabbare och mer stabil förändring i din organisation.

Kursinformation

Kursen är en heldag från kl 9-17 och hålls både IRL respektive Online (se specifika kurstillfällen oven).

Kursmaterial och fika/lunch ingår. Kursen hålls på svenska om inte annat anges. Kursen innefattar ej certifiering. Anmälan är bindande. För företagsintern rekommenderas minst 5 personer för utbildningen.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This