Introduktion till agila arbetssätt

Endagskurs som ger dig en introduktion till agila arbetssätt, det vill säga hur vi tänker och praktiserar lättrörlighet. Kursen passar för dig som är:

  • teammedlem och ska förstå och utföra de agila ceremonierna
  • teammedlem som på ett eller annat sätt behöver förhålla dig till att organisationen arbetar agilt
  •  Datum
  •  Pris

8 200 kr (exkl moms)

Efter "Introduktion till agila arbetssätt" kommer du..

  • Få kunskap om vokabulären inom det agila förhållningssättet
  • Ha en djupare förståelse för när, hur och varför agila arbetssätt lämpar sig och i vilka sammanhang det verkligen gör skillnad
  • Ha fått pröva dina kunskaper i praktik och därigenom fått lära dig vilka fallgropar du ska undvika när du ska praktisera dina kunskaper i verkligheten

Endagskurs som ger dig en introduktion till agila arbetssätt, det vill säga hur vi tänker och praktiserar lättrörlighet. Kursen kombinerar hälften teori och hälften simuleringspraktik för att ge en kunskapsgrund som deltagarna nyttjar och repeterar praktiskt redan samma dag. En grundläggande kurs utan förkunskapskrav som riktar sig därmed till samtliga roller inom en organisation som är på väg in i eller redan är inne i en agil förändring.

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Agil IT-projektledare med bakgrund inom produktutveckling.

Torbjörn Dahlström

Personal Torbjörn

Senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeffrey Schmitz

Personal Jeff

Senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt

Personal Martin

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

Nathalie Heisner

Personal Nathalie

Agil IT-projektledare med bakgrund inom produktutveckling.

Varför kurs hos oss?

legobitar onbird

Onlineanpassat

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare. Med hänsyn till detta har vi självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har därmed lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. På det sättet blir det att vi inte bara pratar om ämnet - vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Detta innebär att vi varje år räknar in ett hundratal utbildningstillfällen!

Helst inga PPT

no powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Onlineanpassat

legobitar onbird

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

Erfarenhet

get-to-work-onbirdVi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

Många kurser

Hur sätter man ihop ett agilt team?Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Varje år räknar vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Kurstillfället är bara början

Det är lätt att en kurs bara blir en rolig grej som vi gör vid ett tillfälle och att omvandlingen av kursinnehåll till praktik på jobbet blir knepigare än tänkt. Det där vill vi på Onbird motverka. Vi bokar in ett frivilligt onlinemöte för kursdeltagarna några veckor efter kurstillfället. Vid detta möte diskuterar och reflekterar deltagarna kring kursen. Vilka kunskaper har kommit mer väl till pass än andra? Och hur har man gjort rent praktiskt för att ta sig dit? Förutom att våra deltagare uppskattar detta så utvecklar det förstås även våra egna kursleveranser. Mötet ingår i kursavgiften.

riktning

Vanliga frågor

Vad ingår i kursavgiften?

För certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certifieringsprovet på en tid som passar dig.

För certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certfifieringsprovet på en tid som passar dig ingår alltid!

---

För icke-certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater och kursmaterial fixar vi!

För icke-certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs och kursmaterial ingår alltid!

---

För ALLA kurser: Uppföljnings-session (se ovan) där kursdeltagarna kan nätverka och utbyta tips och tricks.

Erbjuds det rabatter om flera personer från samma företag går på kursen samtidigt?

Ja, vi ger rabatt om man är flera från samma företag. Kontakta oss om det antingen via meddelanderutan i anmälan eller via mail på hello@onbird.se

Vilka tekniska krav behövs för online kurser?

Onbirds kurser ges oftast via Microsoft Teams. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du därmed ha en stabil internetuppkoppling.

Hur erhåller deltagaren ett certifikat eller diplom?

Du skriver ett prov via den certifierande organisationen. Om du får godkänt på ditt certifieringsprov kommer du att få certifikatet skickat till dig. Du får provresultatet så fort du skrivit klart provet.
För kurser utan certifiering eller diplomering kan du ändå få ett kursbevis på begäran.

När faktureras kursavgiften?

Normalt fakturerar vi efter kursavslut.

Blir det bindande när jag skickar in en platsförfrågan?

Om det finns plats på kursen kommer vi att be dig fylla i kompletterande uppgifter. När du fyllt i dessa räknas detta som en bindande anmälan.​

Finns det någon form av kundsupport tillgänglig efter kursen?

Om du har tekniska frågor gällande ev certifieringsprov så hänvisar vi till den aktör som ansvarar för provplattformen. Om du har frågor gällande kursen eller uppföljningar av den så svarar vi jättegärna själva!

Kan man köpa presentkort på utbildningar?

Ja, det går bra. Hör av dig till hello@onbird.se, så löser vi det!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls online eller IRL (detaljer nedan) i centrala Stockholm. 

  • Pris: 8 200 kr (exkl moms)
onbird_boka_plats

Mer om kursen

Kursens innehåll

Intro till agila arbetssätt är uppdelad i tre delar. Första delen behandlar historik och motivation till agilitet, såsom komplexitetsteori, det agila manifestet, iterativt arbete och hur en praktisk agil cykel ser ut. Vi kommer förstås också prata om roller och ansvar, dagligt arbete och flöde av arbete in och ut ur teamet med hjälp av User Stories, visual management/kanbantavlor och hur vi på bästa sätt planerar dessa.

Nästa steg är en praktisk övning, där vi under några intensiva sprintar sätter våra kunskaper på prov. Det fina med denna del är att vi dels kommer att trilla i några fallgropar i en säker miljö och att vi dels blir tvungna att redan på ett tidigt stadium ställa oss frågan ”varför” kring både syfte och arbetssätt.

I det sista steget knyter vi ihop det vi lärt oss under dagen genom att i dialog konkretisera vägen framåt.

Observera att detta inte är kurs i enbart Scrum, utan med fokus på hela organisationens roll i det agila tankesättet!

Mer om för vem

Individer och organisationer som behöver inkludera det agila förhållningssättet i hela sin organisation. Oftast börjar denna resa hos just IT-utveckling, men för att få genomslag behöver även övriga delar av organisationen få förståelse och vokabulär för vad Agil förändring innebär och kunskap för att kunna förhålla sig själv och sitt arbete till den lättrörlighet som agila förhållningssätt erbjuder.

Det Agila tankesättet har de senaste 10 åren vuxit enormt och blivit en av de filosofier som organisationer nyttjar mer och mer. Tankesättet tar sitt avstamp i mjukvaruutveckling, men att utveckla iterativt, inkrementellt och utforskande går att applicera överallt! I Intro till agila arbetssätt får du som deltagare, oavsett yrkesroll, verktyg och kunskap att leda snabbare och mer stabil förändring i din organisation.

Kursinformation

Kursen är en heldag från kl 9-17 och hålls både IRL respektive Online (se specifika kurstillfällen oven).

Kursmaterial och fika/lunch ingår. Kursen hålls på svenska om inte annat anges. Kursen innefattar ej certifiering. Anmälan är bindande. För företagsintern rekommenderas minst 5 personer för utbildningen.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Share This