KURS – Introduktion till agila arbetssätt

Endagskurs som ger dig en introduktion till agila arbetssätt, det vill säga hur vi tänker och praktiserar lättrörlighet. Kursen kombinerar hälften teori och hälften simuleringspraktik för att ge en kunskapsgrund som deltagarna nyttjar och repeterar praktiskt redan samma dag. En grundläggande kurs utan förkunskapskrav som riktar sig därmed till samtliga roller inom en organisation som är på väg in i eller redan är inne i en agil förändring.

Detta lär du dig

Efter kursen har du dels fått kunskap om vokabulären inom det agila förhållningssättet. Du kommer också att ha en djupare förståelse för när, hur och varför agila arbetssätt lämpar sig och i vilka sammanhang det verkligen gör skillnad. Dessutom kommer du ha fått pröva dina kunskaper i praktik och därigenom fått lära dig vilka fallgropar du ska undvika när du ska praktisera dina kunskaper i verkligheten.

 

Vem

Kursen lämpar sig både för dig som är teammedlem och ska förstå och utföra de agila ceremonierna, såväl som till dig som på ett eller annat sätt behöver förhålla dig till att organisationen arbetar agilt.

Datum

  • 28 feb 2022  kl 0830-1630 (Online)
  • 4 maj 2022 kl 0830-1630 (IRL)
  • 28 jun 2022 kl 0830-1630 (IRL)

Pris

6995 SEK (exkl moms).

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Onbird

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Onbird

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Onbird

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Onbird

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls online eller IRL (detaljer nedan) i centrala Stockholm. 

Mer om kursen

Kursens innehåll

Intro till agila arbetssätt är uppdelad i tre delar. Första delen behandlar historik och motivation till agilitet, såsom komplexitetsteori, det agila manifestet, iterativt arbete och hur en praktisk agil cykel ser ut. Vi kommer förstås också prata om roller och ansvar, dagligt arbete och flöde av arbete in och ut ur teamet med hjälp av User Stories, visual management/kanbantavlor och hur vi på bästa sätt planerar dessa.

Nästa steg är en praktisk övning, där vi under några intensiva sprintar sätter våra kunskaper på prov. Det fina med denna del är att vi dels kommer att trilla i några fallgropar i en säker miljö och att vi dels blir tvungna att redan på ett tidigt stadium ställa oss frågan ”varför” kring både syfte och arbetssätt.

I det sista steget knyter vi ihop det vi lärt oss under dagen genom att i dialog konkretisera vägen framåt.

Observera att detta inte är kurs i enbart Scrum, utan med fokus på hela organisationens roll i det agila tankesättet!

Mer om för vem

Individer och organisationer som behöver inkludera det agila förhållningssättet i hela sin organisation. Oftast börjar denna resa hos just IT-utveckling, men för att få genomslag behöver även övriga delar av organisationen få förståelse och vokabulär för vad Agil förändring innebär och kunskap för att kunna förhålla sig själv och sitt arbete till den lättrörlighet som agila förhållningssätt erbjuder.

Det Agila tankesättet har de senaste 10 åren vuxit enormt och blivit en av de filosofier som organisationer nyttjar mer och mer. Tankesättet tar sitt avstamp i mjukvaruutveckling, men att utveckla iterativt, inkrementellt och utforskande går att applicera överallt! I Intro till agila arbetssätt får du som deltagare, oavsett yrkesroll, verktyg och kunskap att leda snabbare och mer stabil förändring i din organisation.

Kursinformation

Kursen är en heldag från kl 9-17 och hålls förnärvarande online.

Pris 8500 SEK (exkl moms) per deltagare. Kursmaterial och fika/lunch ingår. Kursen hålls på svenska om inte annat anges. Kursen innefattar ej certifiering. Anmälan är bindande. För företagsintern leverans krävs minst 7 personer för simuleringen.

Vår kursmetod

Det här med att stå och läsa innantill från Powerpoint-slides är inte vår syn på pedagogik. Vi väljer att, så långt det  går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Vi vet att våra kursdeltagare tycker om detta upplägg. Vi får ofta feedback på hur mycket mer givande det är att slippa powerpoint-karaoke och att istället fokusera på att förstå och diskutera innehållet.

Mer om Onbirds unika modell för lärande här ->

Share This