Onbird for dummies

Så kan vi hjälpa er

Vad gör vi på Onbird? Och vad betyder ord som t ex transformation och förändringsledning? I korthet: vi hjälper er inte att jobba hårdare utan med fokus på rätt saker. För oss handlar det om att förenkla och effektivisera ert arbetssätt så att ni kan fokusera på det som är viktigt. Hur vi kan göra det kan du läsa lite mer om nedan.

Våra grundpelare är er nya förenklade vardag

  • Faktiskt samarbete mellan IT och verksamhet

Att kommunicera är A och O för ett effektivt samarbete. Vårt mål är att hjälpa er till bättre förståelse för varandra, vilket underlättar och snabbar upp ert samarbete. Det gör vi genom att facilitera dialog och tydliggöra arbetsprocesser och ansvarsområden samt rusta er med rätt verktyg.

  • Bättre flöde för leveranser

Effektiva processer är anpassade efter sin kontext. Med vår breda erfarenhet från mängder av ramverk och best practices har vi kompetens att hantera era specifika utmaningar. Vi reducerar svinnet och ökar flödet av faktiskt värde från IT till verksamhet.

 

  • Pragmatiska och användbara praxis och verktyg

Vi utmanar er vardag och strävar efter att göra den bättre. Vi hjälper er utifrån er situation; oavsett om det krävs en omstart eller en nystart, så är vårt mål att förbättra er vardag. Det ska vara effektivt, enkelt och inspirerande att jobba!

  • Energi och driv till förbättring

Genom att synliggöra värde i det arbete som görs blir det lättare att skapa motivation hos medarbetarna. Vi skapar energi och riktning för alla delar av organisationen till att kunna driva förbättring. Då blir förändring något som ger energi istället för att stjäla det.

Är det några av dina branschkollegor som vi har hjälpt?

Adlibris logo

Inget mumbo jumbo – vi gillar klarspråk

På många arbetsplatser är upplevelsen att IT-avdelningar och andra delar av organisationen inte riktigt talar samma språk. Det kan vara svårt att förstå vad pengarna investerade i IT faktiskt ger tillbaka. Det skapar en klyfta i kommunikationen mellan avdelningarna och kan verka förvirrande när IT pratar om leveranstider och tekniska termer. Vi faciliterar dialog och samverkan mellan IT och verksamhet.

 

IT kostar så mycket. Vad ger pengarna?

Vad pratar IT för språk egentligen?

Vi gör det vi blir tillsagda att göra, inget mandat till mer.

Ingen verkar vilja förstå oss på IT.

Ni ska inte behöva gissa! Klarspråk och tydlighet är grunden till förståelse, det är här vi kommer in i bilden. Vi förenklar och förklarar komplexa metoder och ramverk så att de kan användas på ett effektivt och förståeligt sätt. För oss är det viktigt att göra begrepp som transformationsledning, förändringsprocesser och agile mer begripliga. Betydelsen av dessa begrepp kan dessutom variera i praktiken beroende på er situation. Vi förstår era utmaningar och finns här för att hjälpa er att effektivisera er arbetsplats, både när det gäller kostnader och tidsanvändning.

Vad hjälper vi er med?

Vårt mål är att se till att ni snabbare kan ta er från en idé till att era kund faktiskt ser en förändring. Gärna på ett sätt så att ni dessutom hela tiden förbättrar er för egen maskin. Det i sin tur kan kräva arbete. Vi pratar mycket om förändringsprocess och hur det krävs förändringsledning för att ta sig framåt. Tillsammans med er skapar vi en mer tids- och kostnadseffektiv arbetsplats, där alla avdelningar kan spela ihop. Vi reducerar svinnet och ökar flödet mellan IT och verksamhet.

Därför arbetar vi mycket med praktiska övningar och diskussioner för att hjälpa er förstå varandra mer, så att ni kan bli mer effektiva och lösningssorienterade. Här ser ni några exempel på övningar vi brukar göra!

Trainwreckagilövning

Trainwreck

En övning i agilitet

I simuleringen jobbar ni för bolaget ”Trainwreck” vars verksamhet går ut på att transportera olika typer av gods via tåg. Du som deltagare får möjlighet att själv uppleva nyttan av att anamma agila principer och metoder. 

Birdvillagilecity

Birdville

Den agila staden

Deltagarna tränar på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. I simuleringen har vi en visonär borgmästare som ser framför sig en stad som ska locka massor med invånare.

Leankanbanpizza

Process Pizza

Övning i Kanban och Lean

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza! Dessutom får du på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för effektiva flöden, ”visual management” och Kanban enligt Lean.

Därför ska ni välja oss

Genom praktiska övningar och samarbete hjälper vi er att övervinna de klyftor och utmaningar som finns i er organisation. Kort sagt: vi ökar flödet av värde.

Vi vill ta organisationen framåt och fokusera på att skapa en effektivare kommunikation och arbetsprocess. Vi kan vara er agila coach, vara stöd inom IT Management samt hjälpa er i förändringsprocesser. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan tackla era utmaningar och stärka er vardag.

 

Onbird
Vi har anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna.

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer – både med och utan etablerade ramverk.

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten.

Både online och in real life

Vi har anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

Helst inga powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna.

Utbildningsmoment

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer – både med och utan etablerade ramverk.

Lär känna oss bättre

Kontakta oss så tar vi en kaffe och pratar lite närmare. Lär känna oss lite bättre, och vi lär känna er. Ett avslappnat första steg utan några förbehåll från någon sida!

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This