Agil transformation

En agil transformation innebär att förflytta organisationen mot ett mer agilt och lättrörligt sätt att planera och utföra sitt arbete eller verksamhet. Vi sätter fokus på värde och utkomst och inte på vad som levererats. Dessutom i mindre bitar för snabbare leverans.

Upplever du något av följande?

 • Ett upplevt avstånd mellan ”IT” och ”Verksamhet”, både i planering, utförande och kommunikation
 • Oklara och långa ledtider med låg förutsägbarhet och kvalitet i leverans
 • Utmaningar på en marknad i snabb förändring

Vad kan vi erbjuda er?

 • På Onbird har vi lång erfarenhet av agilt/lättrörligt arbete i många olika typer av organisationer
 • Vi tydliggör kommunikation och flöden, både strategiskt och operativt
 • Vi skapar konkret, varaktig och positiv förändring
 • Ni kan så snart som möjligt stå på egna ben för att slippa beroende till konsulter för drivande av förändring

För organisationer som vill röra sig mot en mer lättrörlig värdefokuserad IT-leverans med utgångspunkt från agila metoder erbjuder Onbird ett antal olika tjänster. Dessa täcker det mesta, oavsett om det är i uppstart, införande eller utveckling av existerande agila team och organisationer. Eller kanske till och med en full Agil transformation av organisationen? Vårt fokus ligger på den verksamhetsnytta våra kunder strävar efter, inte att införa ramverk. Sist, men inte minst bygger våra metoder på att ge kunder förutsättningarna att själva fortsätta och driva sin egen verksamhetsutveckling.

Agil transformation
Organisationer som vill införa eller förbättra en lättrörlig värdefokuserad IT-leverans med utgångspunkt från agila metoder.
Agil transformation
Agilt ledarskap

Utveckla agila organisationer

 • Att utveckla agila organisationer består av många olika delar. Ledarskap, produktdefinitioner, teamsammansättningar och organisationsstrukturer är bara några av de frågor som kan behöva besvaras. Vi hjälper våra kunder att navigera bland dessa utmaningar. Inte minst genom att identifiera och lösa strukturella hinder för organisationens agila utveckling. Såväl som inspirera och skapa rörelsekraft.

Leda agila förändringsinitiativ

 • För organisationer som precis påbörjar sin agila resa erbjuder Onbird stöd i förändringsledningen, staka ut vägen framåt och skapa kraft och driv i förändringen. Med fokus på verksamhetens behov och drivkrafter kan vi hjälpa våra kunder med sådant som ”definiera våra produkter och team, organisera nödvändiga roller, utbilda och coacha ledare och personal. Med ett fokus på varför agilt för organisationen och en strukturerad metod för förändringsarbetet.

Utveckla agila team

 • Agila team som behöver stöd och hjälp att komma igång eller utvecklas vidare från där de står idag kan vi erbjuda Agila coacher, Scrum Masters eller andra metodstöd. Vi utvecklar teamen i iterationer över tid.
Stäng
Lean/Agile portfolio

Skalad agilitet (tex SAFe, Nexus och Scrum of Scrums)

 • För organisationer som består av många team som ska samverka mot gemensamma leveranser finns ett behov av modeller också för skalad agilitet. Våra konsulter är erfarna inom flera olika skalade ramverk såsom SAFe, Nexus och liknande.

Agil portföljstyrning och budgetering

 • Även i en agil kontext finns ett behov av att kunna koppla och prioritera vårt arbete mot affärs- och verksamhetsmål på längre sikt. Genom en strukturerad portföljhanteringsmetod och en utvecklad agil budgeteringsmodell kan organisationer säkra fokus på värde i utveckling.
Stäng
Produktledning

Gå från projektledning till produktutveckling

 • Agil Produktutveckling innebär att lämna aktivitets- och plandriven utveckling mot värdefokuserad iterativ leverans. Vi hjälper organisationer definiera sina produkter och team, skapa mätbarhet i leverans och ett fokus på värde till verksamheten.

Produktägarskap

 • Ett fungerande Produktägarskap är kanske en av de svårare utmaningarna men också viktigaste hävstängen för att skapa värde i en agil leverans. I produktägarskapet knyter vi samman verksamhet och IT mot gemensamma mål och prioriteringar. Att balansera verksamhetsbehov med hantering av plattform och teknisk skuld kan vara lättare än vad man tror, givet att man har en fungerande produktägarstruktur och kompetens på plats.

Produktformulering (definiera produkt och team, vision, mål och mätning)

 • Ett pragmatiskt förhållningssätt är ofta en förutsättning första gången man definierar sin agila produkt och tillhörande team. Men alltför ofta fastnar det där i den första kompromissen. Vi hjälper organisationer, produktägare och team att förtydliga produkter, definiera beroenden, utveckla produktvisioner och roadmaps. Tillsammans med en förmåga att målsätta och mäta produkt och utveckling.
Stäng
Agil coachning och utbildning/workshops

Onbird konsulter kan agera från Agila coacher på strategisk ”enterprisenivå” hela vägen till teamcoacher och Scrum Masters. För mer information om våra agila utbildningar och workshops se https://onbird.se/utbildningar-it-management/.

Stäng
Scrum cykel

Ny kurs inom Agile

Leda agil transformation

Denna kurs bygger på etablerad praxis och Onbirds egenutvecklade metoder för hur man kan planera och driva sin agila transformation. Oavsett om man står i startgroparna eller om man redan påbörjat arbetet.

Scrum cykel

Ny kurs inom Agile

Leda agil transformation

Denna kurs bygger på etablerad praxis och Onbirds egenutvecklade metoder för hur man kan planera och driva sin agila transformation. Oavsett om man står i startgroparna eller om man redan påbörjat arbetet.

Datum: 24-25 okt 2023 (IRL), 23-24 nov 2023 (IRL)

Scrum cykel

Ny kurs inom Agile

Leda agil transformation

Denna kurs bygger på etablerad praxis och Onbirds egenutvecklade metoder för hur man kan planera och driva sin agila transformation. Oavsett om man står i startgroparna eller om man redan påbörjat arbetet.

Datum: 24-25 okt 2023 (IRL), 23-24 nov 2023 (IRL)

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? Hör av dig så kontaktar vi er vanligtvis inom en arbetsdag.

Kundcase

Ulf Larsson
IT-Chef
Onbird hade en central roll i vår agila transformation och utan dem hade vi inte kommit så långt som vi gjort under dessa 3 år. Vi har använt dem som strategisk
kompetenspartner såväl som stöd i att coacha våra team och agila ledare. Onbirds förmåga att både verka på strategisk/taktisk och operativ nivå med både ledare och medarbetare har förenklat vårt förändringsarbete och varit en nyckel till det goda resultat vi uppnått. Läs Kundcase Alecta
Läs mer Stäng
Pernilla Möcander
Business Developer R&D
Mycket uppskattad av våra produktägare
Våra agila produktägare behövde en boost i sin roll och sitt arbetssätt. Tillsammans med Martin från Onbird skapade vi en ’PO-dag’ med både teoretiska och praktiska övningar som han lotsade oss igenom på plats hos oss.
Dagen blev mycket uppskattad och vi upplever en förnyad förståelse för den roll en produktägare spelar för sin produkt och organisation. Dessutom ser vi ett betydligt bättre samarbete och driv från våra produktägare i sina individuella utvecklingsresor.
Läs mer Stäng

Vanliga frågor om agil transformation

Hur lång tid tar en agil transformation?

Hur lång tid som krävs beror på många olika faktorer. Som med alla typer av förändringar vill vi i första hand se till att vi faktiskt vet vilken utmaning vi löser genom att förändra oss. Att bli ”agil” är i sig självt inte ett mål, utan lättrörlighet blir verktyget för att uppnå något annat. Hur lång tid en förändring tar är sålunda helt beroende av hur stor förändringen är och vilken typ av resultat man vill uppnå. I ett agilt sätt att arbeta ingår dessutom ständig förändring och förbättring av arbetssättet som en naturlig del. Detta leder till att vi hela tiden kommer att konstatera nya utmaningar att tackla, dock med skillnaden att vi nu har en process som stödjer och uppmuntrar förändring.

Hur går en agil transformation till?

I de flesta fall bör en transformation börja i liten skala. Genom att låta en mindre enhet, team eller avdelning vara pilot kan vi fånga en hel del av de utmaningar en förändring av arbetssätt innebär tidigt. I takt med att fler och fler delar anammar ett agilt förhållningssätt så behöver även omgivande organisation lära sig att förhålla sig till detta. Allt för att kunna arbeta tillsammans mot rätt saker på ett mer effektivt och smidigt sätt. Mycket av transformationen handlar om att testa något nytt och utvärdera det för att sedan utveckla det eller förkasta det. På detta sätt förspråkar vi att förändringen i sig genomförs cykliskt.

VIlka är inblandade i en agil transformation?

De som behöver vara inblandade är de som påverkas av förändringen. Det vi från Onbird ofta ser är att man gärna underskattar påverkan av en agil transformation på organisationen. Till en början är det ofta enskilda team eller funktioner som ska förstå och praktisera sitt cykliska arbete. Dock dröjer det oftast inte så länge innan vi behöver blanda in teamets omgivning att förhålla sig till arbetssättet för att uppnå hävstångseffekten i att arbeta agilt. Hur långt ut i organisationen man behöver sträcka sig är kopplat till vilken utmaning vi vill lösa genom att arbeta agilt.

Måste även ledningen vara inblandade i en agil transformation?

Det korta svaret är ”ja”. Ledningen behöver veta vad de ger sig in på, vad som förväntas av dem och på vilket sätt de bästa kan stödja förändringsarbetet. Läs mer om våra agila workshops för ledningsgrupper under agila ledarskapsworkshops.

Onbirds partners

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Konsult & partner

Konsult inom organisationsutveckling, IT-styrning och förändringsledning. Torbjörn driver på med massor av frågor och envis fokusering på kundvärde. DevOps, Agile/Scrum/SAFe, ITIL, Lean IT och ledarskap hör till hans många certifieringsområden.

Läs mer på LinkedIn

Personal Martin

MARTIN COMSTEDT

Konsult & partner

Konsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning. Martin är nyfiken och frågvis, och coachar kunden till kreativ och ständig förbättring. Certifieringar är många – DevOps, Lean IT, ITIL, Agile/Scrum/SAFe och förändringsledning.

Läs mer på LinkedIn

Personal Jeff

JEFFREY SCHMITZ

Konsult & partner

Konsult inom IT-styrning, pedagogik och förändringsledning. Favvo-verktyg är färgpennor och ett blädderblock för att driva kreativa workshops. Certifieringslistan innehåller en blandning av ITIL, Agile/Scrum/SAFe, Lean IT, DevOps m.m.

Läs mer på LinkedIn

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? Vi kontaktar er vanligtvis inom en arbetsdag efter ni har skickat formuläret.

Share This