Hur sätter man ihop ett agilt team?

av | mar 5, 2021 | AGILE

En av de tidiga aspekterna av en agil transformation eller för den delen en förflyttning mot ett mer lättrörligt arbetssätt är att sätta ihop ett agilt team (ibland kallat ett scrumteam) I regel brukar man säga att ett team består av 3 huvudroller. Produktägaren, Scrum Mastern samt utvecklarna (teammedlemmarna).

Storleken på ett agilt team ska, enligt Scrum och flera andra ramverk, vara mellan 3-9 personer (inklusive Scrum Master och Produktägare). Men vad behöver man tänka på mer? Vilka är riskerna eller konsekvenserna om man slarvar med att sätta ihop sitt Agila team?

Exempel på vanliga problem i agila team som vi ser är:

 • Konflikter i teamet eller team som inte klarar att samarbete på ett bra sätt.
 • Icke hanterade konflikter i teamet där medlemmar undviker varandra alternativt tolererar sina kollegor/teammedlemmar utan att respektera dem.
 • Team där medlemmar driver egna agendor och ärenden, dvs man delar inte prioritet, arbetsmetoder, kvalitetsstandarder eller andra aspekter av gemensamt arbete mot gemensamma mål.
 • Personberoenden (ibland extrema sådana) till specialister i teamet.
 • Demotiverade team som ständigt drabbas av omorganisationer, personalbrist och personalförändringar.
 • Överstressade medarbetare som slits mellan många olika team och för stora arbetsbördor.
Hur sätter man ihop ett agilt team?

Oönskade efftekter till följd av dåligt sammansatt agilt team

Utöver de rent negativa effekterna för medarbetare så får det också följdeffekter för den verksamhet som teamet är satt att leverera till. Typiskt ser vi:

 • Långa ledtider i leveranser eller projekt som pågår i evighet utan att bli klara.
 • Dålig kvalitet på det som levereras. Antingen i termer av instabila system eller helt enkelt dåliga lösningar.
 • Ofullständiga leveranser som inte möter kunders/intressenters förväntningar eller behov.
 • Överdrivet höga kostnader för lågt levererat värde.
 • Stor/oönskad personalomsättning där tyvärr ofta våra vassaste teammedlemmar är först att lämna.
 • Frostig/icke-fungerande relation mellan verksamhet/beställare och teamet.

Sammanfattningsvis, 7 viktiga faktorer att beakta

Dessa problem kan sin tur leda till sämre service till organisationens externa kunder, dålig intern lönsamhet/ekonomi och i värsta fall väsentligen sänkt konkurrensförmåga.

Vi har identifierat sju viktiga faktorer som vi anser bör beaktas noga när man sätter ihop ett agilt team. Dessa faktorer är:

 • En tydlig produkt att utveckla.
 • Ett lagom stort agilt team
 • Till vem levererar teamet, vilka är de centrala intressenterna.
 • Undvik att placera medarbetare i flera team samtidigt.
 • Teamets kompetensresurser bör säkras i tre olika dimensioner.
 • Teamets dynamik och samarbetsförmågor behöver utvecklas.
 • Uppmuntra teamet att formulera mål och spelregler för sig själva för sin egen ständiga utveckling.

Här följer ett utdrag ur texten. Vill du ha läsa texten kan du ladda ned den nedan.

1.   Ge det agila teamet en tydlig produkt.

Teamet behöver som sagt ha ett tydligt scope eller ansvarsomfång. Vad är det de ska respektive inte ska ansvara för. I agila termer oftast kallat en ”produkt”. Det är ofta viktigare att definiera vad som inte ingår i teamets produkt än vad man faktiskt har ansvar för. En produkt ska vara förståelig, skapa ett tydligt värde för dess mottagare/nyttjare samt vara föränderlig över tid.

Produkten definieras också helst/ofta i termer av någon form av verksamhetsförmåga såsom tex E-handel, logistik eller delmängd därav. Om man därmed ser att delar av det ansvarsområde man tänkt ge teamet inte är så föränderligt ska kanske dessa delar ska exkluderas och hanteras någon annanstans och/eller enligt traditionella metoder. Denna fråga behöver därför beaktas med tillsammans med storleksfrågan nedan.

7 faktorer för att organisera ett väl fungerande agilt-team

Leadership
Arbetslivet efter lockdown

Arbetslivet efter lockdown

Covid-19-pandemin har för evigt förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Maj-juni 2021 blickade Onbird framåt med hjälp av sina kunder.  Pandemin är inte över, och deltavarianten skapar ny osäkerhet.  Samtidigt syns fler och fler positiva tecken på en ny...

Arbeta Agilt – vad innebär det?

Arbeta Agilt – vad innebär det?

Att arbeta Agilt (eller åtminstone påstå det) har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Det finns idag få utvecklingsteam där begreppet inte ens diskuterats. Dock handlar diskussionerna ofta om en viss detalj är Agil eller inte. Därför vill jag här gå...

Share This