Hur sätter man ihop ett agilt team?

Hur sätter man ihop ett agilt team?

Hur sätter man ihop ett agilt team? En av de tidiga aspekterna av en agil transformation eller för den delen en förflyttning mot ett mer lättrörligt arbetssätt är att sätta ihop ett agilt team (ibland kallat ett scrumteam) I regel brukar man säga att ett team består...
Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL ITIL är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer och annan information, beskriver en mängd processer och...
Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL Change management är en kärnprocess för IT-organisationer och har funnits representerad i ITIL ända sedan starten på 80-talet. Att ha kontroll över vilka förändringar som arbetas på respektive nyligen har satts i produktion är...