Service Value System

Service Value System

Service Value System I detta inlägg, som är del 2 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Service Value System.  För att Service Management ska fungera ordentligt måste det fungera som ett helt och integrerat system. ITIL:s Service Value System (SVS) beskriver...
Hur sätter man ihop ett agilt team?

Hur sätter man ihop ett agilt team?

Hur sätter man ihop ett agilt team? En av de tidiga aspekterna av en agil transformation eller för den delen en förflyttning mot ett mer lättrörligt arbetssätt är att sätta ihop ett agilt team (ibland kallat ett scrumteam) I regel brukar man säga att ett team består...
Service Value System

ITIL Governance and Continual Improvement

ITIL Governance and Continual Improvement I detta inlägg, som är del 6 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Governance and Continual Improvement. Som du kan läsa i vårt inlägg Grunderna i ITIL så beskriver ITIL4 en övergripande modell kallad Service Value...
Service Value System

ITIL Guiding principles

ITIL Guiding principles I detta inlägg, som är del 5 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs guiding principles. Syftet med the Guiding principles är att tillhandahålla principer som ska hjälpa organisationen att fatta beslut i de många olika omständigheter...