Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL ITIL är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer och annan information, beskriver en mängd processer och...
Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL Change management är en kärnprocess för IT-organisationer och har funnits representerad i ITIL ända sedan starten på 80-talet. Att ha kontroll över vilka förändringar som arbetas på respektive nyligen har satts i produktion är...
Vad är nytt i ITIL4?

Vad är nytt i ITIL4?

Vad är nytt i ITIL4? Vill du veta vilka de huvudsakliga nyheterna i ITIL 4 är och varför du bör lära dig mer om innehållet? Vi har försökt att koka ner det till de sju viktigaste skillnaderna och hur de skapar en bättre tillämpning av ITIL i en än mer lättrörlig och...