Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL ITIL är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer och annan information, beskriver en mängd processer och...
Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL Change management är en kärnprocess för IT-organisationer och har funnits representerad i ITIL ända sedan starten på 80-talet. Att ha kontroll över vilka förändringar som arbetas på respektive nyligen har satts i produktion är...
Vad är nytt i ITIL4?

Vad är nytt i ITIL4?

Vad är nytt i ITIL4? Vill du veta vilka de huvudsakliga nyheterna i ITIL 4 är och varför du bör lära dig mer om innehållet? Vi har försökt att koka ner det till de sju viktigaste skillnaderna och hur de skapar en bättre tillämpning av ITIL i en än mer lättrörlig och...
Kom igång med ditt agila arbete

Kom igång med ditt agila arbete

Kom igång med ditt agila arbete Fler och fler organisationer beslutar sig för att anamma Agila metoder för sin utvecklings- och applikationshantering. Här är några handfasta tips från våra erfarenheter hur man snabbast kommer igång med att etablera ett Agilt...