Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL

Grunderna i ITIL ITIL är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer och annan information, beskriver en mängd processer och...
Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL

Grunderna i Change Management enligt ITIL Change management är en kärnprocess för IT-organisationer och har funnits representerad i ITIL ända sedan starten på 80-talet. Att ha kontroll över vilka förändringar som arbetas på respektive nyligen har satts i produktion är...
Dags för kick-off? Ta med dig detta.

Learning from Champions of Change

Learning from Champions of Change I recently read a case study about The Walt Disney Company and their “ITIL Journey”.  Since the mid-2000’s, Disney has worked to adopt and align their IT servicing with ITIL best practice.  (Case study from Axelos.) Most striking for...