Service Value System

Service Value System

Service Value System I detta inlägg, som är del 2 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Service Value System.  För att Service Management ska fungera ordentligt måste det fungera som ett helt och integrerat system. ITIL:s Service Value System (SVS) beskriver...
ITIL Governance and Continual Improvement

ITIL Governance and Continual Improvement

ITIL Governance and Continual Improvement I detta inlägg, som är del 6 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Governance and Continual Improvement. Som du kan läsa i vårt inlägg Grunderna i ITIL så beskriver ITIL4 en övergripande modell kallad Service Value...
Service Value System

ITIL Guiding principles

ITIL Guiding principles I detta inlägg, som är del 5 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs guiding principles. Syftet med the Guiding principles är att tillhandahålla principer som ska hjälpa organisationen att fatta beslut i de många olika omständigheter...
Service Value System

Service Value Chain

Service Value Chain I detta inlägg, som är del 4 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Service Value Chain. Service Value Chain ska inte misstas för Service Value System… Men inom systemet återfinner vi den övergripande värdekedjan, “the Service...