Service Value System

Service Value System

Service Value System I detta inlägg, som är del 2 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Service Value System.  För att Service Management ska fungera ordentligt måste det fungera som ett helt och integrerat system. ITIL:s Service Value System (SVS) beskriver...
Service Value System

ITIL Governance and Continual Improvement

ITIL Governance and Continual Improvement I detta inlägg, som är del 6 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Governance and Continual Improvement. Som du kan läsa i vårt inlägg Grunderna i ITIL så beskriver ITIL4 en övergripande modell kallad Service Value...
Service Value System

ITIL Guiding principles

ITIL Guiding principles I detta inlägg, som är del 5 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs guiding principles. Syftet med the Guiding principles är att tillhandahålla principer som ska hjälpa organisationen att fatta beslut i de många olika omständigheter...
Service Value System

Service Value Chain

Service Value Chain I detta inlägg, som är del 4 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Service Value Chain. Service Value Chain ska inte misstas för Service Value System… Men inom systemet återfinner vi den övergripande värdekedjan, “the Service...
Service Value System

Four Dimensions

Four Dimensions I detta inlägg, som är del 3 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Four Dimensions.  Service Management är ett brett koncept som består av en mängd olika aspekter eller dimensioner. ITIL identifierar och beskriver ”Four Dimensions”. Dessa...