Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Den Agila Produktägarrollen är en komplex och svårdefinierad roll i många organisationer. Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera vilka utmaningar, frustrationer, insikter och frågeställningar du möter i vardagen. Detta ger dig lärdomar som du kan ta med er i dig dagliga arbetet.

Forumet riktar sig till

Forumet är till för dig som är Produktägare (Product Owner) eller som de facto gör det som en Produktägare förväntas göra, även om du inte har den rollen på papperet. Vi försöker utgå från aktuella frågeställningar i vår verklighet och hitta gemensamma problem och lösningar.  Tanken är att du ska få konkreta verktyg och idéer att omsätta i din vardag.

 • Regelbundna träffar ca varannan vecka
 • Kostnadsfritt – du binder inte upp dig på någonting
 • Erfarenhetsutbyte och diskussion med andra deltagare och en coach från Onbird
 • Diskussionerna bygger på ämnen och teman som är aktuella för gruppen

Vad får jag som deltagare?

Som deltagare i Onbird Produktägarforum får du tillgång till ett nätverk av andra produktägare i nästan alla andra branscher. Dessutom är du välkommen in i forumets diskussiongrupp online.

Onbirds Produktägarforum är kostnadsfritt och vi har full förståelse för att man inte kan vara med varje gång. Inga förberedelser eller instudering krävs, men vi ser gärna att alla medlemmar är delaktiga och öppna i diskussionen, såklart inom gränsen för eventuell sekretess.

  Exempel på diskussioner

  • Hur ser mandatfördelningen ut i min organisation?
  • Hur värderar vi vår produkts och vår rolls framgång?
  • Hur arbetar vi kring produktvision?
  • Hur arbetar vi med feedback för produktvärde?
  • Prioritering
  • Vilka krav kan vi som PO ställa på vårt team?
  • Checklista för Produktägare

  ANMÄLAN PRODUKTÄGARFORUM

  Varför ett produktägarforum?

  Agila filosofier finns idag representerade i någon form i de flesta IT-organisationer.

  Införandet av Agila team, tillhörande coacher och ceremonier från den Agila cykeln innebär en ganska stor förändring för organisationen. Dessa delar får av naturliga skäl en del fokus i transformationen mot ett Agilt arbetssätt.

  Produktägarrollen är däremot lite mer svårdefinierad. I en Agil kontext är produktägaren central och en stor del av både mandat och kontext snurrar kring denne. Detta faller tyvärr i många fall bort i transformationen, vilket leder till att produktägaren riskerar att bli en utförarroll utan det mandat och ansvar som krävs för att rollen ska komma till sin rätt.

  I många fall är varken organisationen eller produktägaren själv helt säkra på vilket mandat som ska ligga var (och varför det ska vara så). När detta saknas, försvinner fördelen med snabba och lokala beslut, något som är en viktig del för att hävstångseffekten av Agila metoder ska komma till sin rätt. För att organisationen ska kunna utvecklas åt rätt håll behövs här både verktyg och kunskap, inte minst hos Produktägaren själv.

  Onbirds PO-forum har som grundtanke att vi tillsammans definierar och utvecklar produktägarrollen. Genom att diskutera kring mandatfrågor och rollbeskrivningar i olika organisationer och branscher kan vi förtydliga vad det innebär att vara PO i en Agil organisation. Den kunskapen och de verktygen tar vi med oss tillbaka och skapar en omedelbar förbättring i vår vardag.

  Diskussionerna utgår dels från de frågeställningar deltagarna tar med sig in, dels från fördefinierade ämnen från gång till gång. Deltagande i Onbirds PO-forum är kostnadsfritt och innebär inte att du binder upp dig för något.

  Onbird_ProductOwner_EbokCover

  Gratis e-bok om Agilt produktägarskap

  Ladda hem vår kostnadsfria e-bok “Produktägaren – vem, varför och hur”. Här förklaras på ett enkelt sätt Produktägarens roll i en Agil kontext.

  Om Onbird

  På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

  Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

  Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

  Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

  Adlibris logo
  Share This