Produktägarforum, erfarenhetsutbyte för agila produktägare

Den Agila Produktägarrollen är en komplex och svårdefinierad roll i många organisationer. Onbirds Produktägarforum ger dig en möjlighet att träffa andra produktägare från skilda branscher för att tillsammans diskutera hur er roll bättre kan definieras och utvecklas och vilka verktyg ni tillsammans kan ta med er i det dagliga arbetet.

Forumet riktar sig till

Forumet är till för dig som är produktägare eller som jobbar nära produktägaren. För att diskussionerna ska bli så givande som möjligt försöker vi att exemplifiera från verkligheten och att utgå från det. Tanken är att du ska kunna hämta konkreta verktyg och idéer att omsätta i din vardag.

 • Regelbundna träffar på morgon- eller kvällstid i centrala Stockholm
 • Kostnadsfritt – du binder inte upp dig mot någonting
 • Erfarenhetsutbyte och diskussion med andra deltagare och Onbirds gruppledare
 • Diskussionerna bygger på deltagarnas behov för dagen eller på fördefinierade ämnen

Vad får jag som deltagare?

Som deltagare i Onbird Produktägarforum får du tillgång till ett nätverk av andra produktägare i nästan alla andra branscher. Dessutom är du välkommen in i forumets diskussiongrupp på Linkedin.

Onbirds Produktägarforum är kostnadsfritt, men då vi har kostnader och vill ha möjlighet att planera varje tillfälle så önskar vi att man tar anmälan på allvar. Därmed utgår en ”No-show-avgift” om 500 SEK ex moms vid utebliven närvaro.

  Exempel på teman

    • Hur ser mandatfördelningen ut i min organisation?
    • Hur värderar vi vår produkts och vår rolls framgång?
    • Hur arbetar vi kring produktvision?
    • Hur arbetar vi med feedback för produktvärde?
    • Prioritering
    • Vilka krav kan vi som PO ställa på vårt team?
    • Checklista för Produktägare

  ANMÄLAN PRODUKTÄGARFORUM

  Varför ett produktägarforum?

  Agila filosofier finns idag representerade i någon form i de flesta IT-organisationer.

  Införandet av Agila team, tillhörande coacher och ceremonier från den Agila cykeln innebär en ganska stor förändring för organisationen, så dessa delar får av naturliga skäl en del fokus i transformationen mot ett Agilt arbetssätt.

  Produktägarrollen är däremot lite mer svårdefinierad. I en Agil kontext är produktägaren central och en stor del av både mandat och kontext snurrar kring henne. Detta faller tyvärr i många fall bort i transformationen, vilket leder till att produktägaren riskerar att bli en utförarroll utan det mandat och ansvar som krävs för att rollen ska komma till sin rätt.

  I många fall är varken organisationen eller produktägaren själv helt säkra på vilket mandat som ska ligga var (och varför det ska vara så). När detta saknas, försvinner fördelen med snabba och lokala beslut, något som är en viktig del för att hävstångseffekten av Agila metoder ska komma till sin rätt. För att organisationen ska kunna utvecklas åt rätt håll behövs här både verktyg och kunskap, inte minst hos Produktägaren själv.

  Onbirds PO-forum har som grundtanke att vi tillsammans definierar och utvecklar produktägarrollen. Genom att diskutera kring mandatfrågor och rollbeskrivningar i olika organisationer och branscher kan vi förtydliga vad det innebär att vara PO i en Agil organisation. Den kunskapen och de verktygen tar vi med oss tillbaka och skapar en omedelbar förbättring i vår vardag.

  Diskussionerna utgår dels från de frågeställningar deltagarna tar med sig in, dels från fördefinierade ämnen från gång till gång. Deltagande i Onbirds PO-forum är kostnadsfritt och innebär inte att du binder upp dig för något.

  Gratis e-bok om Agilt produktägarskap

  Ladda hem vår kostnadsfria e-bok “Produktägaren – vem, varför och hur”. Här förklaras på ett enkelt sätt Produktägarens roll i en Agil kontext.

  Share This