Vi hjälper er med
förändring Förbättring.

Transformation och förändring

Förändring har alltid varit kärnan i våra uppdrag. Ibland mer uttalad, ibland mindre. Läs mer om våra uppdrag kring förändringsarbete i form av Digital transformation, förändringsledning, agil transformation, IT-transformation och hållbar förändring.

Produkt- och tjänsteorientering av IT

Att utveckla och organisera IT-leveransen mot en tydligt värdeleverans och kundfokus är idag en central fråga. Att utveckla Produkt- och tjänsteorientering av IT, samt Servicedesk/Kundsupport eller samordning av IT-ramverk är något vi har gedigen erfarenhet av.

Integrering av verksamhet och IT

En vanlig målsättning för våra uppdrag är bättre synergier och samarbete mellan verksamhet och IT. Detta kan innebära ett antal fokusområden som kartläggning av värdeströmmar, produktdefinitioner, portfolio management samt IT-strategi.

Urval av kunder:

Konsult & rådgivning

Vi på Onbird har dedikerat vårt arbete och fokus på förändring. Konsultens verktygslåda bygger på högt engagemang, nyfikenhet, iterativ förbättring och ett helhetstänk som involverar hela organisationen. Vi hjälper IT att utveckla förmågorna som möter krav på snabbhet med bibehållen stabilitet. Vi skapar förutsättningar för proaktivitet och snabb reaktionsförmåga riktad mot kund. Vi stöder små, iterativa leveranscykler som accelererar förändring. Och vi ger oss inte. Vår roll är att bistå våra kunder i deras utveckling och hjälpa dem att hantera förändring. Att ge dem egna förutsättningar att lyckas.

KUNSKAPSCENTER

Vi har samlat allt som rör Agile, Lean IT, ITIL/ITSM och DevOps i ett kunskapscenter. Du kan läsa mer om dessa begrepp och det finns även guider, kurser, bloggposter och gratis material som ni kan ladda ner.

Agile >

DevOps >

ITIL/ITSM >

Lean IT >

Utbildning & certifiering

Lärande organisationer blir världsklass och på Onbird vill vi väva in ny kunskap som en rutinerad självklarhet. Istället för traditionell katederundervisning baseras våra utbildningar på unik metodik – ”learning by doing” är central, aktivering kring kunskapen avgörande och tråkiga lektioner är förbjudna. Våra certifierade kurser i ITIL, Lean IT, DevOps och Agile kan hjälpa dig och din organisation att rusta för utmaning. Och våra utbildare får återkommande högsta betyg och lovord.

Affärssimulering & praktisk träning

Teoretisk utbildning eller processdiagram räcker inte för riktig förbättring – vi måste också kunna testa och träna på tillämpning av ny kunskap. Onbird arbetar därmed som Nordens främsta leverantör av Affärssimuleringar och workshops, där vi nyttjar iscensatta miljöer för ”learning by doing”. Affärssimuleringar och workshops skapar ett unikt tillfälle för organisationer att identifiera och adressera förändringsmotstånd, träna på effektivt arbete och skapa en ordentlig skjuts i förändringsarbetet. Och det brukar vara rätt roligt också.

BiRDVIEW BLOGG

Vad är Agilt Ledarskap?

Vad är Agilt Ledarskap?

Vad är agilt ledarskap egentligen? Hur skiljer det sig från modernt ledarskap? Är agilt ledarskap bara tillämpligt i en agil organisation eller passar det även i andra organisationer? Frågorna är många och svaren är dessvärre inte helt enkla och korta. Jag ska dock...

verktyg och förberedelse
Produktägarens 7 budord

Produktägarens 7 budord

Produktägarens kompetenser En av de första frågor vi på Onbird ställer när vi ska hjälpa en organisation i en agil förändringsresa är ”Och hur ser produktägarrollen ut hos er?”. Svarets art brukar vara ganska talande för hur arbetet ska börja. Ofta är det dessutom...

Product owner vision
7 tips för snabb förändring

7 tips för snabb förändring

I princip alla organisationer lever i en snabbt föränderlig värld. Anpassning till detta och att driva förändring internt kan vara svårt, osäkert och tar lång tid. Men det finns genvägar och stöd i förändringsarbetet. Vi har under många år av förändringsledning...

OM ONBIRD

Organisationer idag befinner sig i ett ständigt krav på förändring och förbättring. För att svara upp mot förändringstakten pressas IT hårt. Gårdagens IT kännetecknas av reaktiv tekniksupport, ofta dyra och försenade projekt samt en evig kostnadsjakt. Dagens IT har vaknat med nya insikter. IT-organisationer måste utveckla nya förmågor för att möta krav på effektivitet, snabbhet och flexibilitet. Dessa förmågor möjliggör planering på kortare horisont, lösningar som tillåter fler förändringar, medarbetare som arbetar i harmoni, samt gemensamma metoder och verktyg som stöder förändring, utveckling och drift. Morgondagens IT genomsyrar hela affärsflödet och är en väl integrerad del av hela organisationens dagliga verksamhet.

Onbirds verktygslåda bygger på högt engagemang och involverar hela organisationen. Vi hjälper IT att utveckla förmågorna som möter krav på snabbhet med bibehållen stabilitet. Vi skapar förutsättningar för proaktivitet och snabb reaktionsförmåga riktad mot kund. Vi stöder små, iterativa leveranscykler som accelererar förändring. Verktygslådan är aldrig syftet eller målet – istället är det stöd till effektivt flöde, hög kvalitet, utvecklad problemlösning och en kultur av ständig förbättring.

Förändring inom IT är givet. Förbättring är ett aktivt val.

Kontakta oss

Söker ni en samarbetspartner för förändring eller utveckling av en IT-funktion, en liten förändring eller en komplett omorganisation spelar ingen roll. Hör gärna av er, vi tycker all förändring är spännande och varje utmaning bjuder på sina möjligheter.