Agil Produktägare – Rollen och personen

av | mar 11, 2019 | AGILE

”Det är en produktägare som driver produkten framåt, som ser till att den hela tiden genererar värde och som ser till att man väljer rätt väg framåt. Produktägaren lever, andas och talar för sin produkt. Produktägarens ansvar och mandat är oinskränkta och besluten som hon tar accepteras.”

Martin Comstedt

Känner du igen dig? Grattis! Känner du bara igen delar av stycket ovan från någons förklaring av hur det borde vara? Du är inte ensam. Produktägarrollen är en nyckelroll inom den Agila organisationen, men många implementationer förbiser eller missuppfattar den.

Både personer såväl som organisationer gör det vanliga misstaget att inte helt ha förstått produktägarens roll och vilka kompetenser som är viktiga. Här kommer därför en genomgång av vad en produktägare gör, vad produktägaren har för ansvar och varför det är viktigt att den omgivande organisationen också förstår detta. En väl anpassad produktägarroll är nämligen en av de viktigaste nycklarna för att få den Agila processen att fungera.

fråga-svar

Rollen Produktägare

Produktägaren (också känd som ”Product Owner” eller ”PO”) är en vital del av det Agila teamet. Rollen är en sammanslagning av ett flertal ansvar och befogenheter. Dessa har, traditionellt, ofta varit utspridda på flera andra personer och delar av organisationen. Produktägaren placerar sig, naturligt, på en organisationskarta någonstans mellan affär och teknik. Detta, eftersom hon har ett affärsmässigt ansvar för produkten. Samtidigt måste hon ha ett väldigt nära samarbete med utvecklingen och utförandet.

Nedkokat ser Produktägaren till att värdet av det som utvecklingsteamet producerar under en iteration är så högt som möjligt. Detta förutsätter både ett tätt samarbete med omvärlden och en tydlig vision om hur produkten skall utvecklas.

I praktiken sker värdemaximeringen genom att produktägaren prioriterar det arbete som utvecklingsteamet gör. Det vi gör härnäst är helt enkelt det som ger mest värde för kunden och/eller produkten.

8 enkla tips hur du kommer igång med ditt agila arbete.

Produktägarens ansvar

Arbetet som utförs under en iteration hämtas från en produktbacklog och läggs – vid planering – i en iterationsbacklog. (Eller en ”sprint backlog”, om ni är scrumifierade). Den tidigare innehåller all utveckling som skall göras i framtiden på produkten och den senare gäller enbart det som vi gör i aktuell iteration. Se ”Grunderna i Scrum” för mer detaljer kring dessa begrepp.

Glöm inte att kolla in vår certifierande utbildning i produktägarskap!

En produktägare kan när som helst prioritera om produktbacklogen. Det gör hon för att på bästa sätt matcha det som kommer att ge mest pang för pengarna. Och vi mäter förstås pang för pengarna i valutan kundvärde. Vad som ger mest värde kan förändras över tid, så nya ärenden kan läggas till i produktbacklogen och gamla kan tas bort eller prioriteras om. Här är det också viktigt att poängtera att det enbart är produktbacklogen som PO stuvar runt i – iterationsbacklogen lämnas ifred efter iterationsplaneringen!

Vem bestämmer då?

Produktägaren har, i de flesta fall, någon form av utvecklings- eller utförandeteam runt omkring sig. Detta/dessa team har – i en Agil värld – också stora mandat i frågan om hur man utvecklar produkten framåt. För produktägaren ligger intresset i vad som görs när, och inte hur, men hon har alltid sista ordet. Det är nämligen så att produktägarens ord gäller, och det oavsett vem som kan tänkas ha åsikter i frågan. Att produktägaren har nära kontakt med teamet är av yttersta vikt – gärna fysiskt, för möjlighet och tid till frågor och svar on-the-fly.

Det är produktägaren som står som ytterst ansvarig inför omvärlden gällande produkten, dess utveckling, livscykel och värdeskapande. Därför måste mandatet också vara utformat därefter. En produktägare har nämligen inte möjlighet att ta sitt fullständiga ansvar om hon inte samtidigt får mandatet att ta alla beslut rörande produkten.

(För att läsa mer, hämta hem hela vår guide via knappen nedan)

Våra agila produktägare behövde en boost i sin roll och sitt arbetssätt. Tillsammans med Martin från Onbird skapade vi en ’PO-dag’ med både teoretiska och praktiska övningar som han lotsade oss igenom på plats hos oss. Dagen blev mycket uppskattad och vi upplever en förnyad förståelse för den roll en produktägare spelar för sin produkt och organisation. Dessutom ser vi ett betydligt bättre samarbete och driv från våra produktägare i sina individuella utvecklingsresor.

Pernilla Möcander

Business Developer R&D, Visma SPCS

Gratis guide till Agilt produktägarskap

Ladda hem vår kostnadsfria e-bok “Produktägaren – vem, varför och hur”. Här förklaras på ett enkelt sätt Produktägarens roll i en Agil kontext.

Författare
Martin Comstedt

Allt för ofta gör vi saker utan att vara hela säkra på varför. Den magiska frågan är: "vilket problem löser vi genom att göra den här förändringen?". Genom att faktiskt svara på den så tvingas vi tänka igenom massor av saker som annars tenderar att komma tillbaka som oklarheter senare. Min starkaste drivkraft är att lösa utmaningar inom organisationer, men jag ser agnostiskt på vägen dit. Ramverk och definierade synsätt är ofta bra vägledning, men får inte bli målet. Läs mer om Martin

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This