Agil Produktägare – Rollen och personen

av | mar 11, 2019 | AGILE

”Det är produktägaren som driver produkten framåt, som ser till att den hela tiden genererar värde och som ser till att man väljer rätt väg framåt. Produktägaren lever, andas och talar för sin produkt. Produktägarens ansvar och mandat är oinskränkta och besluten som hon tar accepteras.”
Martin Comstedt

Känner du igen dig? Grattis! Känner du igen delar av stycket ovan från att någon har förklarat hur det borde vara, men du kan inte se det i det dagliga arbetet? Du är inte ensam. Produktägarrollen är en viktig och central roll inom en Agil organisation, men den förbises i många implementationer.

En vanlig miss, som både personer såväl som organisationer gör, är att man inte helt förstår produktägarens roll och vilka kompetenser som är viktiga. Här kommer därför en genomgång av vad en produktägare gör, vad produktägarens ansvar är och varför det är viktigt att den omgivande organisationen också förstår detta. Att produktägarrollen fungerar väl är nämligen en av nycklarna till att få den Agila processen att fungera.

Rollen

Produktägaren (också känd som ”Product Owner” eller ”PO”) är en vital del av det Agila teamet och är en sammanslagning av flera av de ansvar och befogenheter som traditionellt varit utspridda på andra personer och delar av organisationen. Om man placerar ut produktägaren på en organisationskarta hamnar hon naturligt mellan affär och teknik, eftersom hon har ett affärsmässigt ansvar för produkten, samtidigt som hon måste ha ett väldigt nära samarbete med utvecklingen och utförandet.

Nedkokat är produktägarens viktigaste uppgifter att se till att värdet av det som utvecklingsteamet producerar under en iteration är så högt som möjligt samt att ha en vision om hur produkten skall utvecklas.

Värdemaximeringen gör produktägaren genom att prioritera det arbete som utvecklingsteamet gör, för att vid varje iterations start prioritera det som helt enkelt ger mest värde för kunden och/eller produkten just nu.

8 enkla tips hur du kommer igång med ditt agila arbete.

Ofta hämtas det arbete som skall utföras under en iteration från en produktbacklog och läggs i en iterationsbacklog (”sprintbacklog”, om ni är scrumifierade), där den tidigare skall innehålla all utveckling som skall göras i framtiden på produkten och den senare enbart gäller aktuell iteration. Se ”Grunderna i Scrum” för mer detaljer kring dessa begrepp.

Glöm inte att kolla in vår certifierande utbildning i produktägarskap!

En produktägare kan när som helst prioritera om produktbacklogen för att på bästa sätt matcha det som kommer att ge mest pang för pengarna och kundvärde. Vad som ger mest värde kan förändras över tid, så nya ärenden kan läggas till i produktbacklogen och gamla kan tas bort eller prioriteras om. Här är det också viktigt att poängtera att det enbart är produktbacklogen som PO stuvar runt i – iterationsbacklogen lämnas ifred efter iterationsplaneringen!

I de flesta fall har produktägaren någon form av utvecklings- eller utförandeteam runt omkring sig. I en Agil värld har detta/dessa team också stora mandat i frågan om hur produkten skall utvecklas framåt. För produktägaren är det mer intressant vad som görs när, och inte hur, men hon har alltid sista ordet. Det är nämligen så att produktägarens ord gäller, och det oavsett vem som kan tänkas ha åsikter i frågan. Här är det viktigt att produktägaren har nära kontakt med teamet (gärna fysisk placering nära dem för möjlighet och tid till frågor och svar on-the-fly).

I frågan om ansvar är det produktägaren som står som ytterst ansvarig inför omvärlden gällande produkten, dess utveckling, livscykel och värdeskapande. Därför måste mandatet också vara utformat därefter.

En produktägare har nämligen inte möjlighet att ta sitt fullständiga ansvar om hon inte samtidigt får mandatet att ta alla beslut rörande produkten.

(För att läsa mer, hämta hem hela vår guide via knappen nedan…)

Produktägarguiden

Denna artikel är en del av den kostnadsfria e-boken “Produktägaren – Vem, varför och hur?”.

Share This