Certifierad Produktägare

Certifiera dig som produktägare enligt agila förhållningssätt och DevOps, snabbast växande av alla agila metoder. I agila projekt är produktägaren en central roll som styr vad som ska utvecklas och ger utvecklingsteamet den frihet och det underlag som de behöver. Denna produktägarkurs vänder sig till dig som är, eller ska gå in i rollen som produktägare och vill komma väl förberedd.

Detta lär du dig

Efter produktägarkursen kan du bland annat skapa en tydlig utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg. Du kommer att ha en djupare förståelse för vad som förväntas av dig som produktägare, exempelvis i de agila ceremonierna och i relationen till omvärlden. Genom övningar och diskussion förstår du och bemästrar hur kravhantering fungerar i agil utveckling. Dessutom har du fått en mängd nya verktyg för att hantera centrala intressenter och utveckla värdet på din produkt än mer.

Vem

Produktägarkursen är riktad mot existerande eller blivande produktägare eller andra som på annat sätt jobbar nära produktägare i en agil organisation.

Datum

 • 24-25 mar 2022 (ONLINE)
 • 18-19 maj 2022 (IRL)

Pris

19 950 SEK (exkl moms).

I priset ingår certifieringskostnad.

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Onbird

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Onbird

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Onbird

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Onbird

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls över två dagar online eller IRL i centrala stockholm (detaljer nedan). 

dasa_devops_product_owner_logo

Mer om kursen

Produktägarkursens innehåll

Kursens innehåll syftar till internationell certifiering och grundkunskaper som produktägare.

I kursen Certifierad Produktägare får du en förståelse för hörnstenarna i DevOps och det agila tankesättet. Du får lära dig vad Scrum och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av vad det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i bredden av ett DevOps-team.

 • Introduktion till agila metoder, det agila manifestet och grundläggande begrepp.
 • Produktägarrollen, mål och ansvar, arbetsuppgifter.
 • Hur produktägarrollen kan och ska fungera i en organisation.
 • Från behov till färdig produkt i drift. Produktvision, roadmap och produktkrav såsom Epics, Features och User Stories.
 • Hantering och utveckling när produkten är i drift.
 • Produktbackloggen, som planeringsunderlag, User Stories samt tekniker för att förfina, uppdatera och prioritera backloggen.
 • Aktiviteter och ceremonier i agila projekt, planeringsmöte, dagliga pulsmöten, Review-möte och Retro-möte.
 • Produktägarens uppgift i de olika aktiviteterna/ceremonierna.

Alla moment av produktägarkursen levereras i enlighet med ”DASAS official syllabus – DevOps Product Owner” av certifierade kursledare från Onbird.

För vem

Kursen är riktad mot produktägarrollen och det brukar bli en hel del nyttiga diskussioner – olika vid varje kurstillfälle beroende på deltagare. Därför har många av våra deltagare nära koppling till rollen; antingen genom att vara existerande eller blivande produktägare eller att man på annat sätt jobbar nära produktägarrollen i en agil organisation. Med det sagt, så välkomnar vi förstås alla andra också, eftersom vi tror att samarbetet och de agila/devops-processerna kommer att flyta mycket enklare ju fler som är överens om hur produktägarens roll ska se ut.

Många av våra deltagare tar även med sig diskussionen med andra och verktygen för backlogghantering och produktvisioner som sina främsta minnen. För att ta med sig dessa saker krävs varken erfarenheten av eller närheten till produktägarrollen egentligen.

Kursinformation

Kursen hålls över två dagar online i väntan på att få återgå till att hålla kurserna fysiskt.

Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Pris 19.950 SEK (exkl moms) per deltagare. Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om Scrum eller agila metoder krävs.

  Vår kursmetod

  Det här med att stå och läsa innantill från Powerpoint-slides är inte vår syn på pedagogik. Vi väljer att, så långt det  går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Vi vet att våra kursdeltagare tycker om detta upplägg. Vi får ofta feedback på hur mycket mer givande det är att slippa powerpoint-karaoke och att istället fokusera på att förstå och diskutera innehållet.

  Mer om Onbirds unika modell för lärande här ->

  Rollen Produktägare

  Som produktägare (”product owner” i engelska termer) ansvarar du för att skapa maximalt värde för kund. Du är kundens och produktens röst internt i verksamheten, ser till att rätt prioriteringar görs när det gäller utveckling och att dialogen med kund är aktiv.

  DevOps är den starkast trendande agila metoden på marknaden idag och bygger på att kombinera LEAN och Agila principer för att skapa samverkan mellan utveckling, drift och förvaltning av affärsorienterade IT-tjänster och produkter.

   Scrum, DevOps och Agila metoder

   Certifieringen innefattar även krav på förståelse för ramverket Scrum, agila roller, hantering av backlog, tekniker för att tydliggöra produktvisionen, estimering, intressenthantering och kännedom om hur man bäst hanterar återkommande utmaningar gällande utveckling och implementering av agil metodik.

   Certifieringen ger dig hörnstenarna i det agila tänket, du får lära dig vad Scrum och andra agila metoder innefattar, det agila arbetsflödet och verktyg för att som produktägare kunna förenkla dialog och maximera kundnyttan.

   DASA
   dasa_forerunner

   Certifierad Produktägare

   Share This