Certifierad Produktägare

Certifiera dig som produktägare enligt agila förhållningssätt och DevOps, snabbast växande av alla agila metoder. I agila projekt är produktägaren en central roll som styr vad som ska utvecklas och ger utvecklingsteamet de underlag som de behöver. Kursen Certifierad Produktägare vänder sig till dig som är, eller ska gå in i rollen som produktägare och vill komma väl förberedd.

Efter produktägarkursen:

 • Kan du skapa en utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg
 • Vet du vad som förväntas av dig som produktägare i de olika agila ceremonierna
 • Förstår och bemästrar du hur kravhantering fungerar i agil utveckling
 • Har du fått nya verktyg för att hantera centrala intressenter samt utveckla värdet av din produkt

 

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

dasa_devops_product_owner_logo

Kursen riktar sig till

I kursen Certifierad Produktägare får du en förståelse för hörnstenarna i DevOps och det agila tänket. Du får lära dig vad Scrum och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av vad det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i bredden av ett DevOps-team.

Kursen Certifierad Produktägare riktar sig till dig som:

 • jobbar, vill eller kommer att jobba, som produktägare i agila organisationer.
 • vill få en förståelse för hur man tar fram verksamhetsstödjande IT-system enligt agila principer.
 • vill ha praktiska färdigheter i att kunna jobba med att ta fram, förfina och prioritera en produktbacklogg.
 • förstå skillnaderna mellan traditionella projektmodeller och agila metoder för att konstruktivt kunna bemöta argument i din organisation.
 • idag har en roll som tex. IT-samordnare, IT-koordinator eller liknande och fungerar som en beställare av IT-utveckling och vill lära dig hur detta fungerar i en Agil kontext.

Kursens komponenter

Kursen Certifierad Produktägare ger dig både certifiering och grundkunskaper som produktägare och innehåller bland annat:

 •  Introduktion till agila metoder, det agila manifestet och grundläggande begrepp
 • Produktägarrollen, mål och ansvar, arbetsuppgifter
 • Hur produktägarrollen kan och ska fungera i en organisation
 • Från behov till färdig produkt i drift. Produktvision, roadmap och produktkrav såsom Epics, Features och User Stories.
 • Hantering och utveckling när produkten är i drift
 • Produktbackloggen, som planeringsunderlag, User Stories samt tekniker för att förfina, uppdatera och prioritera backloggen
 • Aktiviteter och ceremonier i agila projekt, planeringsmöte, dagliga pulsmöten, Review-möte och Retro-möte
 • Produktägarens uppgift i de olika aktiviteterna/ceremonierna

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med ”DASAS official syllabus – DevOps Product Owner” av certifierade kursledare från Onbird.

  Nyfiken på kursen, men inte riktigt redo att anmäla dig? Kontakta oss, så rätar vi ut dina frågetecken!

  Kursinformation Certifierad Produktägare

  Kursen hålls över två dagar online i väntan på att få återgå till att hålla kurserna fysiskt.

  Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Pris 19.950 SEK (exkl moms) per deltagare. Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om Scrum eller agila metoder krävs.

   Rollen Produktägare

   Som produktägare (“product owner” i engelska termer) ansvarar du för att skapa maximalt värde för kund. Du är kundens och produktens röst internt i verksamheten, ser till att rätt prioriteringar görs när det gäller utveckling och att dialogen med kund är aktiv.

   DevOps är den starkast trendande agila metoden på marknaden idag och bygger på att kombinera LEAN och Agila principer för att skapa samverkan mellan utveckling, drift och förvaltning av affärsorienterade IT-tjänster och produkter.

    Scrum, DevOps och Agila metoder

    Certifieringen innefattar även krav på förståelse för ramverket Scrum, agila roller, hantering av backlog, tekniker för att tydliggöra produktvisionen, estimering, intressenthantering och kännedom om hur man bäst hanterar återkommande utmaningar gällande utveckling och implementering av agil metodik.

    Certifieringen ger dig hörnstenarna i det agila tänket, du får lära dig vad Scrum och andra agila metoder innefattar, det agila arbetsflödet och verktyg för att som produktägare kunna förenkla dialog och maximera kundnyttan.

    DASA
    dasa_forerunner
    Share This