Certifierad Produktägare

Certifiera dig som produktägare enligt agila förhållningssätt och DevOps, snabbast växande av alla agila metoder. I agila projekt är produktägaren en central roll som styr vad som ska utvecklas och ger utvecklingsteamet den frihet och det underlag som de behöver. Denna produktägarkurs vänder sig till dig som är, eller ska gå in i rollen som produktägare och vill komma väl förberedd.

Detta lär du dig

Efter produktägarkursen kan du bland annat skapa en tydlig utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg. Du kommer att ha en djupare förståelse för vad som förväntas av dig som produktägare, exempelvis i de agila ceremonierna och i relationen till omvärlden. Genom övningar och diskussion förstår du och bemästrar hur kravhantering fungerar i agil utveckling. Dessutom har du fått en mängd nya verktyg för att hantera centrala intressenter och utveckla värdet på din produkt än mer.

Vem

Produktägarkursen är riktad mot existerande eller blivande produktägare eller andra som på annat sätt jobbar nära produktägare i en agil organisation.

Datum

 • 2-3 feb 2023 (IRL)
 • 14-15 mar 2023 (Online)
 • 16-17 maj 2023 (IRL)

Pris

21 600 SEK (exkl moms).

I priset ingår certifieringskostnad.

Våra agila produktägare behövde en boost i sin roll och sitt arbetssätt. Martin från Onbird skapade en ’PO-dag’ med både teoretiska och praktiska övningar som han lotsade oss igenom på plats hos oss. Dagen blev mycket uppskattad och vi upplever en förnyad förståelse för den roll en produktägare spelar för sin produkt och organisation. Dessutom ser vi ett betydligt bättre samarbete och driv från våra produktägare i sina individuella utvecklingsresor.

Pernilla Möcander

Business Developer R&D, Visma SPCS

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Agil IT-projektledare med bakgrund inom produktutveckling.

Hur mycket kan kursleverantörer egentligen skilja sig åt?

Mer än vad man kan tro. Och här vill vi tro att vi skiljer oss, på ett positivt sätt, ifrån många andra som också håller kurser.

legobitar onbird

Onlineanpassat

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Bara under 2020 räknade vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls över två dagar online eller IRL i centrala stockholm (detaljer nedan). 

dasa_devops_product_owner_logo

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Mer om kursen

Produktägarkursens innehåll

Kursens innehåll syftar till internationell certifiering och grundkunskaper som produktägare.

I kursen Certifierad Produktägare får du en förståelse för hörnstenarna i DevOps och det agila tankesättet. Du får lära dig vad Scrum och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av vad det agila arbetsflödet innebär i en kontext av både traditionell Agilitet men också i bredden av ett DevOps-team.

 • Introduktion till agila metoder, det agila manifestet och grundläggande begrepp.
 • Produktägarrollen, mål och ansvar, arbetsuppgifter.
 • Hur produktägarrollen kan och ska fungera i en organisation.
 • Från behov till färdig produkt i drift. Produktvision, roadmap och produktkrav såsom Epics, Features och User Stories.
 • Hantering och utveckling när produkten är i drift.
 • Produktbackloggen, som planeringsunderlag, User Stories samt tekniker för att förfina, uppdatera och prioritera backloggen.
 • Aktiviteter och ceremonier i agila projekt, planeringsmöte, dagliga pulsmöten, Review-möte och Retro-möte.
 • Produktägarens uppgift i de olika aktiviteterna/ceremonierna.

Alla moment av produktägarkursen levereras i enlighet med ”DASAS official syllabus – DevOps Product Owner” av certifierade kursledare från Onbird.

För vem

Kursen är riktad mot produktägarrollen och det brukar bli en hel del nyttiga diskussioner – olika vid varje kurstillfälle beroende på deltagare. Därför har många av våra deltagare nära koppling till rollen; antingen genom att vara existerande eller blivande produktägare eller att man på annat sätt jobbar nära produktägarrollen i en agil organisation. Med det sagt, så välkomnar vi förstås alla andra också, eftersom vi tror att samarbetet och de agila/devops-processerna kommer att flyta mycket enklare ju fler som är överens om hur produktägarens roll ska se ut.

Många av våra deltagare tar även med sig diskussionen med andra och verktygen för backlogghantering och produktvisioner som sina främsta minnen. För att ta med sig dessa saker krävs varken erfarenheten av eller närheten till produktägarrollen egentligen.

Kursinformation

Kursen hålls över två dagar online eller IRL. Se respektive kurstillfälle för mer information. IRL-kurser hålls i regel i Onbirds lokaler, World Trade Center, Stockholm. 

Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår (ej vid onlinekurs). Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om Scrum eller agila metoder krävs.

Rollen Produktägare

Som produktägare (”product owner” i engelska termer) ansvarar du för att skapa maximalt värde för kund. Du är kundens och produktens röst internt i verksamheten, ser till att rätt prioriteringar görs när det gäller utveckling och att dialogen med kund är aktiv.

DevOps är den starkast trendande agila metoden på marknaden idag och bygger på att kombinera LEAN och Agila principer för att skapa samverkan mellan utveckling, drift och förvaltning av affärsorienterade IT-tjänster och produkter.

  Scrum, DevOps och Agila metoder

  Certifieringen innefattar även krav på förståelse för ramverket Scrum, agila roller, hantering av backlog, tekniker för att tydliggöra produktvisionen, estimering, intressenthantering och kännedom om hur man bäst hanterar återkommande utmaningar gällande utveckling och implementering av agil metodik.

  Certifieringen ger dig hörnstenarna i det agila tänket, du får lära dig vad Scrum och andra agila metoder innefattar, det agila arbetsflödet och verktyg för att som produktägare kunna förenkla dialog och maximera kundnyttan.

  DASA
  dasa_forerunner
  Share This