Vad är en Design Sprint?

av | nov 4, 2021 | AGILE

Vad är en Design Sprint egentligen? Lyssnar man bara till namnet så är det lätt att tankarna vandrar till att det är en fokuserad ansats för att ”bara” utveckla den visuella designen av en vara eller tjänst. Så är inte fallet. En Design Sprint är en tidsbegränsad process med fem faser som syftar till att svara på affärskritiska frågor, definiera mål, testa idéer och validera hypoteser innan man lägger resurser på att bygga någonting nytt. Det är, likt det traditionella begreppet Sprint, en kraftansamling och deltagarna i Design Sprinten är ett team – inte nödvändigtvis ett redan definierat scrum team utan ett tillfälligt team som primärt är valt för att de gemensamt har kompetensen att komma fram till den bästa möjliga lösningen på utmaningen man står inför. En av de stora skillnaderna är att en Design Sprint bara varar 4-5 dagar, där en Sprint i traditionell bemärkelse är längre.

När ska man använda sig av en Design Sprint då?

En Design Sprint kan man med fördel använda när nedanstående kriterier är uppfyllda.

  • Det finns ett specifikt problem eller en utmaning som behöver en lösning.
  • Problemet är komplext och har ingen uppenbar lösning.
  • För att kunna lösa problemet behövs ett brett korsfunktionellt team, till exempel representanter från marknad, kundservice, försäljning, utveckling, ledning – det behöver inte vara dessa specifikt, poängen här är att det behövs ett team som har kompetensen, informationen och mandatet som behövs för att komma fram till en lösning.
  • Problemet är stort nog att investera 4-5 dagars oavbruten tid för.

Hur går en Design Sprint till?

En Design Sprint leds av en facilitator som guidar teamet genom själva processen, denna process består av sekventiella övningar som effektivt leder teamet framåt. Varje dag i Design Sprinten har ett dedikerat tema och syfte.

Fas 1 – Förstå

Syftar till att skapa en gemensam förståelse över problemet samt att kartlägga långsiktiga mål och de kritiska frågeställningarna som måste hanteras för att kunna nå fram till en lösning.

Fas 2 – Skissa 

I denna fas genereras idéer genom strukturerade metoder, man undviker den traditionella ”brainstormingen” och drar i stället nytta av att varje team-medlem konceptualiserar sina egna idéer. Denna metod genererar i regel fler intressanta och genomtänkta lösningar än vad man kan uppnå i gruppdiskussioner.

Fas 3 – Bestämma

Under denna fas undersöks de koncept och idéer som tagits fram för att kunna fatta beslut om vad som är genomförbart och vad som bäst svarar upp på det mål och frågeställningar som identifierats. Ofta plockas olika delar ut ur olika koncept och blir tillsammans en innovativ och livskraftig lösning.

Fas 4 – Prototyp

För att kunna validera våra idéer behövs någon form av prototyp att testa mot, det kan vara en digital prototyp eller en fysisk prototyp. Oavsett vilket behöver prototypen skapas utefter de koncept som tagits fram.

Fas 5 – Test

Den sista fasen i en Design Sprint handlar om att testa prototypen mot riktiga användare för att samla in oerhört värdefull information så man kan validera sina hypoteser om lösningen. Det ger oss också en chans att förbättra konceptet avsevärt innan den faktiska utvecklingen startar, dessa få timmar som läggs på användartester kan spara massor av utvecklingstid och pengar.  

Vilka resultat kan man förvänta sig?

Målet med en Design Sprint är att snabbt få konkreta och mätbara resultat, så att man kan validera koncept, minska risker, undvika att utveckla onödiga funktioner och maximera avkastning på investeringen (ROI). 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna så hjälper vi till! 

 

Psst..!

Det går utmärkt att köra Design Sprintar remote, då använder vi oss av en gemensam digital whiteboard som dessutom aldrig behöver suddas. 

Följ oss gärna på Linkedin för nya bloggposter, tips på intressanta länkar, samt allmänt utvecklande och spännande kring IT management och ramverk.

Agile Governance
Linjechef i en agil organisation

Linjechef i en agil organisation

I en agil transformation förskjuts många av de traditionella ledaruppgifterna från ledare till de självstyrande teamen. Syftet är ofta gott och vanligtvis ser vi att planering och prioritering av arbete såväl som löpande utveckling av processer och rutiner hanteras...

Leadership
Arbetslivet efter lockdown

Arbetslivet efter lockdown

Covid-19-pandemin har för evigt förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Maj-juni 2021 blickade Onbird framåt med hjälp av sina kunder.  Pandemin är inte över, och deltavarianten skapar ny osäkerhet.  Samtidigt syns fler och fler positiva tecken på en ny...

Arbeta Agilt – vad innebär det?

Arbeta Agilt – vad innebär det?

Att arbeta Agilt (eller åtminstone påstå det) har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Det finns idag få utvecklingsteam där begreppet inte ens diskuterats. Dock handlar diskussionerna ofta om en viss detalj är Agil eller inte. Därför vill jag här gå...

Share This