Agile Bullshit

Agile Bullshit

Agile Bullshit Varför är det amerikanska försvarsdepartementet på krigsstigen mot vad de kallar Agile Bullshit? Och hur ska de bekämpa det? Häng med och gräv i det hela! Under hösten 2018 släppte en kommitté under det amerikanska försvarsdepartementet ett dokument med...
Agil Produktägare – Rollen och personen

Agil Produktägare – Rollen och personen

Agil Produktägare – Rollen och personen ”Det är produktägaren som driver produkten framåt, som ser till att den hela tiden genererar värde och som ser till att man väljer rätt väg framåt. Produktägaren lever, andas och talar för sin produkt. Produktägarens ansvar och...
Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning Bakgrund och historik Konceptet DevOps sägs ha sin tillkomst runt 2008 i samband med en konferens som hölls på ämnet agil utveckling och Lean som verksamhetsstrategi för IT-organisationer. Termen är förståeligt nog en...
Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management I de flesta fall finns det på din arbetsplats någon form av system som hanterar vad som ska göras och när. Dessa finns ofta tillgängliga när som helst så länge du har en dator till hands och det är ju bra. Ändå är det ett vanligt problem...