Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning Bakgrund och historik Konceptet DevOps sägs ha sin tillkomst runt 2008 i samband med en konferens som hölls på ämnet agil utveckling och Lean som verksamhetsstrategi för IT-organisationer. Termen är förståeligt nog en...
Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management På din arbetsplats finns troligen någon form av system som hanterar vad som ska göras och när. Dessa finns ofta tillgängliga närhelst du har en dator till hands och det är ju bra. Ändå är det ett vanligt problem att den överblickande...
Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Därför ska du kolla närmare på BizDevOps

Därför ska du kolla närmare på BizDevOps Vad är egentligen DevOps? Som alla praktiker, ramverk och best practices, har även DevOps (med dryga tio år på nacken) behov av att utvecklas. Enter BizDevOps! Eller? DevOps är en samling av principer och praktiker som utökar...
Grunderna i Scrum – roller, begrepp och aktiviteter

Grunderna i Scrum – roller, begrepp och aktiviteter

Grunderna i Scrum – roller, begrepp och aktiviteter Denna artikel går igenom grunderna i Scrum: den grundläggande metodiken, teorin och syftet med Scrums roller, aktiviteter och så kallade artefakter. Dessutom täcker vi in en hel del begrepp. Dels de som officiellt...