Lathund för projektledare i en agil värld

av | nov 2, 2023 | AGILE

Något som ständigt återkommer i diskussionerna med våra kunder är det här med projekt och agila metoder. Här vore det ibland skönt att kunna ha något att luta sig mot. Som till exempel en lathund för projektledare i en agil värld! Vi på Onbird har förstås mängder av tankar i ämnet, men de kan sammanfattas så här:

Vi kommer inte att kunna göra oss av med vare sig agila metoder eller projekt. Båda har sina fördelar och behöver kunna samexistera. Vårt fokus ska ligga på framgång och resultat och samexistensen behöver dialog.

I denna artikel kan du först läsa kort om vad du, som projektledare eller ledare i en agil kontext, ska tänka på för att göra samexistensen lättare.

I slutet av artikeln finns det möjlighet att ladda hem en lathund för projektledare, med lämpliga frågor att ställa. Dessa frågor är relevanta från både projektledarens, såväl som ett agilt teams, perspektiv för att förenkla samarbetet.

 

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Pris: 11 000 SEK exkl. moms
Datum: 18 jan 2024, 11 april 2024, 22 maj 2024

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Gemensamma, men skiljande områden inom agilt och projekt

För att sätta alltihop i en kontext, kommer först en genomgång av olika delar av projekt- respektive agil metodik, baserat på deras beståndsdelar och med fokus framför allt på hur de skiljer sig åt. För det gör de. Genomgången nedan tar avstamp i att du förmodligen vet en del om den ena eller båda metodikerna och syftar mest till att belysa några av de större skillnaderna mellan dem.

Definition av projekt och agile

Ett projekt är något som särskiljer sig från det arbete som normalt sker i linjen. Ett projekt är ofta tidsbundet, med specificerade resurser och budget och ett tydligt definierat mål i form av leverabler eller effekt. En projektgrupp blir en egen och temporär del av organisationen.

Ett agilt förhållningsssätt innebär också specifika team. Dessa är dock inte tidsbundna utan knutna till en produkt på obestämd tid. I den agila världen är det värdet av produkten över tid som räknas. Alltså, inte enskilda punktinsatser.

riktning
Dokumentation

Styrmedel

I ett projekt brukar de huvudsakliga styrmedlen vara de tre parametrarna kvalitet (även kallat ”funktionalitet”), tid och resurser. Även om alla tre kan vara variabla, är det ofta tid- och resursparametrarna som man väljer att ändra på om scope eller något annat förändras.

I den agila världen är ju både tid och resurser fixerade och knutna till en produkt, så det är funktionalitetslistan som får ses som dynamisk. Detta är en viktig och grundläggande faktor i den agila metodiken.

Budgetering

I och med att ett projekt fixerar den leverabel eller effekt som ska utkomma ur arbetet, så sätts ofta en prognostiserad kostnad för insatsen. Kostnaden inkluderar både resurser och andra kostnader som uppstår för att den planerade förändringen ska uppstå.

Inom agila metoder budgeterar man inte enskilda insatser. Här väljer man istället att fokusera på att produkten som sådan ska leverera maximalt värde över tid. Detta utan att öronmärka vare sig tid eller resurser till specifika förändringar. Det man budgeterar är vad ett produktteam kostar att ha.

trianglar

Roller och mandat

Roller och deras tillhörande mandat är strikt hierarkiska i ett projekt. Därvid finns en tydlig åtskillnad mellan ledande och utförande roller och mellan vilka beslut som får tas av vilken roll i hierarkin. Denna typ av uppdelning gör det tydligt vem som är ansvarig för vad och när.

Den agila metodiken Scrum definierar, som exempel, tre roller: Produktägare, Scrum Master och Utförare/Utvecklare. Dessa tre roller tillhör ett team och arbetar med en produkt. Produktägaren i teamet har det slutgiltiga ordet i alla frågor rörande produkten. Detta leder till kortare beslutsvägar och snabbare beslut.

Agilt team
planning

Planering

En av grunderna inom all projektmetodik är detaljerad planering. En god projektplan är specificerad mot både kostnader, leverabler och tid. Detta ger en tydlig möjlighet för den beställande verksamheten att avgöra när de kan räkna med att en viss effekt uppstår och till vilken kostnad.

En agil approach mäter istället konstant hur en produkt presterar. Dessa mätningar och kundinteraktion hjälper till att avgöra vad som är det steg som ger mest kundvärde i den närmaste sprinten. Man vill därmed inte säga exakt vilka insatser som kommer att kunna göras när. Detta, eftersom det hämmar oss från att kunna förändra planen. Däremot har man ett intensivt fokus på att tillfredsställa kunden, oavsett om hen ändrar sig eller ej.

Leveransmodell

Inom klassisk projektmetodik är ett projekt uppdelat i flera faser. Dessa faser är normalt uppdelade av s.k. grindar, vilket ger en tydlig bild av var i projektet man befinner sig. Väldefinierade beslutspunkter och dokument tillför en hög nivå av kontroll. Detta medför att den/de releaser som sker är planerade, både i tid och innehåll, och därtill relativt få.

En agil produkt har inte fördefinierade leveranstidpunkter, utan leveranskadensen är inbyggd i den cykliska processen. Både planering, utförande och release ingår som delar av arbetet inom ramen för en agil cykel (dvs 2-4 veckor). Det innebär att ett agilt team vill släppa ut förändring ofta och litet istället för sällan och stort.

Dialog

Ladda ned vår lathund för projektledare i en agil värld

Hämta hem vår lathund för projektledare, fylld med massor av nyttiga frågor att ställa varandra, både från projektledarens och det agila teamets perspektiv!

Författare
Martin Comstedt

Allt för ofta gör vi saker utan att vara hela säkra på varför. Den magiska frågan är: "vilket problem löser vi genom att göra den här förändringen?". Genom att faktiskt svara på den så tvingas vi tänka igenom massor av saker som annars tenderar att komma tillbaka som oklarheter senare. Min starkaste drivkraft är att lösa utmaningar inom organisationer, men jag ser agnostiskt på vägen dit. Ramverk och definierade synsätt är ofta bra vägledning, men får inte bli målet. Läs mer om Martin

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This