11 000 kr
3 kommande kurser

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Kursen passar för dig som:

 • jobbar som exempelvis projektledare, produktägare eller linjechef
 • har utsatts för våndan att försöka få ihop projekt och agilt samtidigt

Efter kursen ”Kombinera agilt och projekt” kommer du..

 • Ha kunskap om drivkrafter, fördelar, nackdelar och teori kring både agila synsätt och kring projekt

 • Kunna definiera typiska områden där filosofierna krockar

 • Få handfasta tips och verktyg som du kan använda för att kombinera agila arbetssätt med regelrätta projekt på ett sätt som minskar friktionen dem emellan

 • Ha kunskaper att låta projekt och agilt samexistera utan att behöva slå samman dem

Det har sedan länge funnits en närmast religiös schism mellan agila förhållningssätt och klassisk projektmetodik. Många är organisationerna där man valt att arbeta agilt – ”men bara i vissa funktioner” – och samtidigt behålla projekt som sammanhållande kraft. I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras. Vi fokuserar mindre på att kombinera metodikerna utan mer på hur vi kan få dem att samexistera.

Lärare

Onbird Daniel

Linda Dalberg

Agil coach och digital projektledare

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Sofia Sundström

Senior agil coach med intresse inom AI och ledarskap. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

Linda Dalberg

Onbird-Linda-Dalberg

Agil coach och digital projektledare.

Martin Comstedt

Personal Martin

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

Sofia Sundström

Personal Sofia

Agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Varför kurs hos oss?

legobitar onbird

Onlineanpassat

Leveransmetoden för utbildningar blir allt viktigare, särskilt med hänsyn till pandemier och arbete hemifrån. Med hänsyn till detta anpassar vi självklart alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har därmed lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det leder till att vi inte bara pratar om ämnet - vi tar både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Detta innebär att vi varje år räknar in ett hundratal utbildningstillfällen!

Helst inga PPT

no powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Onlineanpassat

legobitar onbird

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

Erfarenhet

get-to-work-onbirdVi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

Många kurser

Hur sätter man ihop ett agilt team?Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Varje år räknar vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Kurstillfället är bara början

Det är lätt att en kurs bara blir en rolig grej som vi gör vid ett tillfälle och att omvandlingen av kursinnehåll till praktik på jobbet blir knepigare än tänkt. Det där vill vi på Onbird motverka. Vi bokar in ett frivilligt onlinemöte för kursdeltagarna några veckor efter kurstillfället. Vid detta möte diskuterar och reflekterar deltagarna kring kursen. Vilka kunskaper har kommit mer väl till pass än andra? Och hur har man gjort rent praktiskt för att ta sig dit? Förutom att våra deltagare uppskattar detta så utvecklar det förstås även våra egna kursleveranser. Mötet ingår i kursavgiften.

riktning

Vanliga frågor

Vad ingår i kursavgiften?

För certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certifieringsprovet på en tid som passar dig.

För certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certfifieringsprovet på en tid som passar dig ingår alltid!

---

För icke-certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater och kursmaterial fixar vi!

För icke-certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs och kursmaterial ingår alltid!

---

För ALLA kurser: Uppföljnings-session (se ovan) där kursdeltagarna kan nätverka och utbyta tips och tricks.

Erbjuds det rabatter om flera personer från samma företag går på kursen samtidigt?

Ja, vi ger rabatt om man är flera från samma företag. Kontakta oss om det antingen via meddelanderutan i anmälan eller via mail på hello@onbird.se

Vilka tekniska krav behövs för online kurser?

Onbirds kurser ges oftast via Microsoft Teams. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du därmed ha en stabil internetuppkoppling.

Hur erhåller deltagaren ett certifikat eller diplom?

Du skriver ett prov via den certifierande organisationen. Om du får godkänt på ditt certifieringsprov kommer du att få certifikatet skickat till dig. Du får provresultatet så fort du skrivit klart provet.
För kurser utan certifiering eller diplomering kan du ändå få ett kursbevis på begäran.

När faktureras kursavgiften?

Normalt fakturerar vi efter kursavslut.

Blir det bindande när jag skickar in en platsförfrågan?

Om det finns plats på kursen kommer vi att be dig fylla i kompletterande uppgifter. När du fyllt i dessa räknas detta som en bindande anmälan.​

Finns det någon form av kundsupport tillgänglig efter kursen?

Om du har tekniska frågor gällande ev certifieringsprov så hänvisar vi till den aktör som ansvarar för provplattformen. Om du har frågor gällande kursen eller uppföljningar av den så svarar vi jättegärna själva!

Kan man köpa presentkort på utbildningar?

Ja, det går bra. Hör av dig till hello@onbird.se, så löser vi det!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls under en dag online eller IRL i centrala Stockholm (detaljer nedan)

 • Pris: 11 000 kr (exkl moms)

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo

Mer om kursen

Kombinera agilt och projekt, vad innehåller kursen

Kursen förutsätter en gemensam grundförståelse av vad projekt respektive agilt arbete är och dess olika infallsvinklar och användningsområden. Därför börjar vi med att definiera de två arbetssätten och belyser deras styrkor och svagheter. Därefter borrar vi ner i var dessa två arbetssätt krockar, både filosofiskt och processmässigt och därmed skapar svårigheter och missförstånd. Slutligen fokuserar vi på hur vi kan kombinera dessa på ett effektivt sätt och ger praktiska råd för hur man handgripligen jobbar parallellt med dessa begrepp i vardagen. Det handlar inte om att slå samman metodikerna till en enda, utan att belysa de fallgropar som finns när vi ska samexistera och samarbeta!

Agila metoder

 • Definitionen av agilt – manifest och principer
 • Den inverterade projekttriangeln
 • Styrmedel – agila cykeln, backlogs, mm
 • Roller och Mandat
 • Styrkor och svagheter med agilt
 • Produkttänk

Projekt

 • Definitionen av ett projekt
 • Filosofin bakom en projektdriven verksamhet
 • Projekttriangeln
 • Styrmedel – ganttschema, styrgrupp, milstolpar, mm
 • Roller
 • Styrkor och svagheter med projekt

Hur ser det ut när dessa krockar?

 • GAP-analys mellan de två arbetssätten
 • Anti-patterns – tecken på en organisation i disharmoni
 • Områden där man måste välja sida

Hur samarbetar vi mellan agilt och projekt?

 • Skapa agila roadmaps
 • Att driva vi projekt som tillåter förändring
 • Att driva projekt som låter våra medarbetare att vara delaktiga och blomstra
 • Att driva projekt så att vi minimerar risken för nedlagd kostnad/tid

 

För vem

Den här kursen riktar sig till dig som vill driva agila projekt eller behöver kombinera projekt och Scrum av olika anledningar. Det finns många anledningar till varför man behöver använda sig av agila arbetssätt och projektmetodik parallellt – projektbaserad budgetprocess, synkning med leverantörers eller kunders arbetssätt, övergångsperiod i en transformation, olika interna viljor, etc.

Man kan närma sig detta genom att man vill ha mer flexibla projekt och många associerar detta med agil projektledning och den här kursen berör definitivt agil projektledning, men tar även ett vidare grepp kring lättrörliga projekt, exempelvis hur man samordnar projekt i en agil projektportfölj, skapar agila roadmaps och hur man driver användarcentrerade projekt.

Det kan också vara så att man upplevt baksidorna med scrum eller baksidorna med agilt. I den här kursen får du handfasta tips kring hur man kan utnyttja projektmetodik för att få strukturerat agilt arbete, långsiktighet i agila projekt och kunna leverera agila initiativ inom ett budgeterat projekt.

Kursinformation

Kursen hålls som en heldag online eller IRL. IRL-kurser hålls i regel i Onbirds lokaler, World Trade Center, Stockholm. Efter anmälan skickar vi mer praktisk information om kurstillfället.

 

Share This