Produktägarens 7 budord

av | aug 22, 2022 | AGILE, DEVOPS, SAFe

Produktägarens kompetenser

En av de första frågor vi på Onbird ställer när vi ska hjälpa en organisation i en agil förändringsresa är ”Och hur ser produktägarrollen ut hos er?”. Svarets art brukar vara ganska talande för hur arbetet ska börja. Ofta är det dessutom en av underliggande anledningar till att vi över huvud taget är där.

Typiska svar på frågan brukar vara något i stil med följande:

  • ”Produktägaren är den som ska se till att IT utför det som verksamheten beställer.”
  • ”Produktägare? De ser till att tidrapporterna går till rätt projekt och att IT följer projektplan och budget.”
  • ”Produktägaren har full koll på sin produkt och sitt team. Däremot är det inte alla i organisationen som respekterar sprintarna.”
  • ”Våra produktägare är ansvariga för systemen och så svarar de mot projektledaren för respektive projekt.”
  • ”Vi har en produktägare för verksamheten och en för tekniken, det är bättre att man får ansvara för en grej bara..”

Sammanfattningsvis: det är ofta tydligt att rollen inte är solklar. Dessutom skiljer sig svaren och definitionerna ibland åt beroende på vilken del av organisationen vi frågar. Summa summarum, behöver vi helt enkelt bli tydligare i vad rollen innebär och vilka produktägarens kompetenser behöver vara. Fortsätt läsa för att nå ”Produktägarens 7 budord”, som sammanfattar både produktägarens kompetenser och inom vilka områden hen ska verka.

Hjälp?

Om du är produktägare och känner igen dig: läs mer om Onbirds PO-forum. Detta forum är en kostnadsfri samlingsplats för produktägare inom alla branscher, där syftet är att utveckla och förtydliga rollen.

Crowdsourcade budord

Produktägarforumet som nämns ovan har hjälpt till sina deltagare i det dagliga och gjort rollen lite bättre. Dessutom sammanställdes för några år sedan världens första (tror vi) crowdsourcade checklista för produktägare i just detta PO-forum!

Det är i denna crowdsourcade checklista vi finner våra budord. Dessa är ett resultat av en hel drös produktägare från många olika branscher och organisationer, som tillsammans stött och blött innehållet. Det som tagit mest tid är troligtvis att minska mängden ord, för att göra den enkel och snabbläst. Sammantaget blir det en listning över de kompetenser och drivkrafter produktägaren bör ha.

Innehållet

Checklistan består av dels en generell definition och dels sju fördjupningar på detaljnivå.

Den generella definitionen lyder som följer.

”Som produktägare är jag ansvarig för att maximera utkomsten från min produkt. Jag säkerställer detta genom att ständigt underhålla och prioritera mitt primära verktyg: produktbackloggen.”

product-backlog

Denna ”trossats” (eller vad det ska kallas) ger oss mycket foder för diskussion och inlärning om vi bara kikar lite närmare på den. Exempelvis nämner vi ordet ”utkomsten”. Här åsyftas alltså att det man levererar inte är det viktiga utan den effekt som uppstår av leveransen. För att uppnå detta krävs förstås att produktägaren har koll på både intressenter, användning, kommunikation och affärsmodeller. Och vad syftar ”mitt primära verktyg: produktbackloggen” på? Är en produktbackloggen verkligen ett verktyg?

Om du vill fortsätta djupdyka i ovanstående, tveka inte att höra av dig, så kan vi räta ut frågetecken över en kopp kaffe!

Produktägarens 7 budord (nåja – områden i alla fall)

Det finns många olika aspekter som en produktägare behöver ha i åtanke i sitt arbete med en produkt. Dels ska hen förstås veta hur produkten levererar värde till sina kunder just nu. Men det ingår också att skapa möjlighet att snabbt kunna leverera värde även i framtiden. I diskussionerna som föranledde detta dokument blev det tydligt att områden skiljer sig åt i viktighet och lättillgänglighet mellan olika organisationer. Detta gäller både produktägarens önskade kompetenser och faktiska mandat. I konklusion sammanställde vi sju områden. Bland dessa finns säkert aspekter och detaljer som motiverar fler områden, så tveka inte att återkomma med feedback om du upplever att dessa områden inte stämmer!

De sju områden vi fokuserar på i vår sammanställning är följande:

Avslutningsvis

Läs mer om vad inom varje område som en produktägare bör bemästra genom att ladda ned Produktägarens 7 budord nedan.

Sist men inte minst: samtliga dessa områden (och förstås ännu mer verktyg, tips och tricks) är del av kursen ”Certifierad Produktägare”. Läs mer om den kursen och kurstillfällen här.

Produktägarens 7 budord

Alla områden du som produktägare behöver ha koll på, lättöverskådligt samlade på ett och samma ställe. Skriv ut och sätt upp centralt på kontoret!

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Produktägarens 7 budord av Martin Comstedt | aug 22, 2022 | AGILE, DEVOPS, SAFe Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen.…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Produktägarens 7 budord av Martin Comstedt | aug 22, 2022 | AGILE, DEVOPS, SAFe I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande…

Författare
Martin Comstedt

Allt för ofta gör vi saker utan att vara hela säkra på varför. Den magiska frågan är: "vilket problem löser vi genom att göra den här förändringen?". Genom att faktiskt svara på den så tvingas vi tänka igenom massor av saker som annars tenderar att komma tillbaka som oklarheter senare. Min starkaste drivkraft är att lösa utmaningar inom organisationer, men jag ser agnostiskt på vägen dit. Ramverk och definierade synsätt är ofta bra vägledning, men får inte bli målet. Läs mer om Martin

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This