28 500 kr
2 kommande kurser

Leda agil transformation

Vår kurs ”Leda agil transformation” kurs bygger på etablerad praxis och Onbirds egenutvecklade metoder för hur du planerar och driver en agil transformation.

Kursen passar för dig som är:

 • ledare inom verksamhet och IT med ansvar för en agil förändring
 • ledningsgrupper (IT och/eller verksamhet)
 • HR-chefer eller förändringsledare inom organisationen

Efter "Leda agil transformation" kommer du..

 • Ha kunskap om vad som kännetecknar en agil organisation, vad som är de vanligaste fallgroparna
 • Ha kunskap om hur du ska planera ditt förändringsarbete, följa upp och se resultatet av förändringarna
 • Få handfasta tips och verktyg som du kan använda för att planera dina agila team
 • Få handfasta tips och verktyg som hur du förbereder ett kompetenslyft samt hur du säljer in förändringen till ledning och verksamhet

Att införa agila metoder och driva en agil transformation har många fallgropar. Vår kurs ”Leda agil transformation” kurs bygger på etablerad praxis och Onbirds egenutvecklade metoder för hur man kan planera och driva sin agila transformation. Oavsett om man precis står i startgroparna eller om man redan påbörjat arbetet men av olika anledningar fastnat eller vill ta förnyat grepp i införandet av agila metoder.

Lärare

Personal Torbjörn

Torbjörn Dahlström

Agil coach med bakgrund som ledare inom IT och mångårig erfarenhet som konsult inom förändringsledning. 

Onbird-Linda-Dalberg

Linda Dalberg

Agil coach med lång bakgrund som utvecklare och linjeledare inom agila IT-organisationer.

nathalie heisner onbird

Catrine Björkegren

Agil coach, utbildare och förändringsledare med erfarenhet från flertalet agila transformationer.

Torbjörn Dahlström

Personal Torbjörn

Agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT och mångårig erfarenhet som förändringsledare.

Linda Dalberg

Onbird-Linda-Dalberg

Agil coach med lång bakgrund som utvecklare och linjeledare inom agila IT-organisationer.

Catrine Björkegren

Agil coach, utbildare och förändringsledare med erfarenhet från flertalet agila transformationer. 

Varför kurs hos oss?

legobitar onbird

Onlineanpassat

Leveransmetoden för utbildningar blir allt viktigare, särskilt med hänsyn till pandemier och arbete hemifrån. Med hänsyn till detta anpassar vi självklart alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har därmed lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det leder till att vi inte bara pratar om ämnet - vi tar både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Detta innebär att vi varje år räknar in ett hundratal utbildningstillfällen!

Helst inga PPT

no powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Onlineanpassat

legobitar onbird

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

Erfarenhet

get-to-work-onbirdVi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

Många kurser

Hur sätter man ihop ett agilt team?Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Varje år räknar vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Kurstillfället är bara början

Det är lätt att en kurs bara blir en rolig grej som vi gör vid ett tillfälle och att omvandlingen av kursinnehåll till praktik på jobbet blir knepigare än tänkt. Det där vill vi på Onbird motverka. Vi bokar in ett frivilligt onlinemöte för kursdeltagarna några veckor efter kurstillfället. Vid detta möte diskuterar och reflekterar deltagarna kring kursen. Vilka kunskaper har kommit mer väl till pass än andra? Och hur har man gjort rent praktiskt för att ta sig dit? Förutom att våra deltagare uppskattar detta så utvecklar det förstås även våra egna kursleveranser. Mötet ingår i kursavgiften.

riktning

Vanliga frågor

Vad ingår i kursavgiften?

För certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certifieringsprovet på en tid som passar dig.

För certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certfifieringsprovet på en tid som passar dig ingår alltid!

---

För icke-certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater och kursmaterial fixar vi!

För icke-certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs och kursmaterial ingår alltid!

---

För ALLA kurser: Uppföljnings-session (se ovan) där kursdeltagarna kan nätverka och utbyta tips och tricks.

Erbjuds det rabatter om flera personer från samma företag går på kursen samtidigt?

Ja, vi ger rabatt om man är flera från samma företag. Kontakta oss om det antingen via meddelanderutan i anmälan eller via mail på hello@onbird.se

Vilka tekniska krav behövs för online kurser?

Onbirds kurser ges oftast via Microsoft Teams. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du därmed ha en stabil internetuppkoppling.

Hur erhåller deltagaren ett certifikat eller diplom?

Du skriver ett prov via den certifierande organisationen. Om du får godkänt på ditt certifieringsprov kommer du att få certifikatet skickat till dig. Du får provresultatet så fort du skrivit klart provet.
För kurser utan certifiering eller diplomering kan du ändå få ett kursbevis på begäran.

När faktureras kursavgiften?

Normalt fakturerar vi efter kursavslut.

Blir det bindande när jag skickar in en platsförfrågan?

Om det finns plats på kursen kommer vi att be dig fylla i kompletterande uppgifter. När du fyllt i dessa räknas detta som en bindande anmälan.​

Finns det någon form av kundsupport tillgänglig efter kursen?

Om du har tekniska frågor gällande ev certifieringsprov så hänvisar vi till den aktör som ansvarar för provplattformen. Om du har frågor gällande kursen eller uppföljningar av den så svarar vi jättegärna själva!

Kan man köpa presentkort på utbildningar?

Ja, det går bra. Hör av dig till hello@onbird.se, så löser vi det!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls under 2 heldagar i centrala stockholm IRL.

 • Pris: 28 500 kr (exkl moms)

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo

Mer om kursen

Införa agila metoder, vad innehåller kursen

Fokus i kursen ”Leda agil transformation” är hur vi som organisation bäst går tillväga för att göra förflyttningen från traditionella metoder och processer till en modernare mer lättrörlig IT-leverans med fokus på verksamhetsvärde. Därför börjar vi med att definiera vilka de verksamhetsmässiga resultaten vi vill uppnå med en transformation är. Utifrån det skapar vi en gemensam förståelse över vad som kännetecknar en agil organisation (8 dimensioner som kännetecknar en agil organisation) och hur vi kan använda detta som en guide för vår målplanering. Från det tittar vi på hur vi organiserar oss runt förändringen för att slutligen identifiera hur vi löpande följer upp resultat och röjer hinder för vår förändring.

Agila metoder – vårt business case

 • Vilka är drivkrafterna bakom vår agila transformation
 • Vilket/vilka problem hoppas vi lösa
 • Hur sätter vi samman detta till en kommunicerbar bild/idé
 • Hur säkrar vi ”buy-in” för vårt case

De 8 dimensionerna av en agil organisation

 • Kundnära IT
 • Förutsägbarhet
 • Datadrivet beteende
 • Flödesorientering
 • Acceptans och riskvilja för komplexitet
 • Mandatsdistribution
 • Teambaserad nätverksorganiation
 • Kultur och värdedriven organisation

Vanligaste fallgroparna

 • Motstånd till förändring
 • Zombiescrum (being or doing agile)
 • Strukturella hinder
 • Resursoptimering snarare än flöde

Alternativ för att skala den agila organisationen

 • Vanliga skalade agila ramverk
 • Varför skala
 • I vilken ordning skalar vi
 • Hur koordinera flera agila team
 • Principer för en agil (projekt)portfölj

Stuktur för förändringsledning

 • Förändringsledningsorganisation
 • Förändringskadens
 • Mätbarhet i förändring
 • Att skapa en team-topologi
 • Kompetensförsörjningsplan

För vem

Den här kursen riktar sig till dig i egenskap av ledare i organisationen som funderar på eller har en pågående agil transformation. Typiska roller i en organisation är ledare inom verksamhet och/eller IT som jobbar nära varandra. HR-ledare eller motsvarande med ansvar för frågor som organisation, ledarskapsutveckling, talent management tillika kompetensplanering och utveckling. Det är rekommenderat att inte betrakta en agil transformation som en ren IT-fråga (en typisk fallgrop) varför vi framhåller vikten av att deltagare kommer från både verksamhets- såväl som IT-organisation.

Du kan också ha en roll som projektledare, förändringsledare eller processansvarig och har fått updpraget från en ledningsgrupp att planera en agil transformation alternativt ta fram ett lämpligt beslutsunderlag för att besluta om organisationen ska eller inte ska ge sig på en agil förflyttning.

Det kan också vara så att du arbetar i en organisation som redan gett sig på att driva en agil förflyttning/utveckling men som av olika anledningar fastnat eller inte fått de resultat ni önskade. Eller du arbetar inom en verksamhetsdel som har ett nära samarbete med en agil IT-organisation men ännu inte utvecklat verksamheten mot mer lättrörliga metoder i vardagen. Och där ni ser behovet eller nyttan av denna förflyttning.

Slutligen, så tror vi att ni själva vill ha kontroll på förändringen i er egen organisation samt kunna mäta er utveckling. I den här kursen får ni handfasta tips och verktyg kring hur ni som organisation kan driva er agila transformation på bästa sätt. Oavsett om ni planerar att göra det själva alternativt med stöd av externa agila coacher eller liknande.

Förkunskaper

Kursen förutsätter en gemensam grundförståelse av den agila cykeln och vad som är värdet och nyttan av teambaserat flödesorienterat arbete. Antingen genom egen praktisk erfarenhet eller genom till exempel vår kurs ”Introduktion till agila metoder”.

Kursinformation

Kursen hålls som två heldagar IRL. IRL-kurser hålls i regel i Onbirds lokaler, World Trade Center, Stockholm. Efter anmälan skickar vi mer praktisk information om kurstillfället.

Denna kurs levereras med två lärare som standard.

Share This