Agil Coach Stockholm

Behöver vi verkligen en Agil coach? Vad tillför en sådan? Och måste vi arbeta slaviskt enligt Scrum eller något annat ramverk för att ha nytta av en sådan? Svaret är att en Agil Coach hjälper er att göra resan från idé till kundvärde snabbare, säkrare och med högre kvalitet. Vi på Onbird har lång erfarenhet av förändringsarbeten inom många olika branscher och kan hjälpa er.

Under många år har ord som “Agile” och “Scrum” blivit så heta att det är svårt att undgå dem. Båda begreppen tog sina första steg inom mindre organisationer, som hade lätt att ta till sig av den lättrörliga metodiken. Allt eftersom begreppen mognat har även större organisationer sett att det finns ett nödvändigt värde i att lämna tanken om IT som ett ‘cost center’ och istället övergå till att se IT som en vital och integrerad del av affären (och därmed istället ses som ‘profit center’).

En sådan förändring innebär att ofta gamla och väl förankrade processer behöver förändras. Att detta inte är gjort i en handvändning är något som alltför många organisationer kan vittna om. Det är här en Agil Coach kommer in i bilden.

Vad är en Agil Coach?

Medan en Scrum Master (om organisationen har sådan på plats) har sitt fokus på sitt eget team, så har den Agila Coachen en vidare syn och ett bredare perspektiv. Den Agila coachens uppgifter är att genom utbildning och facilitering förmå enskilda team, men också andra delar av organisationen, att arbeta bättre tillsammans. En viktig del av detta är att se till att samtliga inblandade förstår varför de ska arbeta på detta specifika sätt, vad det gör för skillnad och på vilket sätt.

Genom att en Agil Coach inte nödvändigtvis är bunden till att behöva fokusera en specifik funktion, har hen lättare att kunna skapa en bredare bild av arbetet och kan därigenom förtydliga kommunikationen och metoden där det behövs. En vanlig coachsyssla är därför att visualisera arbetet och flödet på en högre abstraktionsnivå, till exempel för en avdelning eller för hela organisationen. Här antas att visualisering och mätning av flöden och arbete redan görs på t ex teamnivå, annars är det coachens arbete att motivera till att det görs där med.

Varför behövs en Agil Coach?

Borde det inte räcka med att säga åt alla att bara titta utanför sin egen låda lite mer? Vår erfarenhet menar att det sällan brukar vara tillräckligt. För att kunna skapa förändring i sin lokala närhet, dvs i sitt team, behövs det fokuset. Att ha en Agil Coach som kan hålla det större perspektivet är ofta det som skapar förändring till det bättre i stor skala.

Det första steget i förändring handlar om att motivera varför förändringen behövs och vad som ska bli resultatet av den. En känsla av att vara snabbare, säkrare och att leverera med högre kvalitet är naturligtvis bra, men för att motivera en större förändring behöver vi kunna definiera mätbara resultat och helt enkelt se till att förändringen stödjer dessa.

Hur kan en Agil Coach hjälpa mig?

En Agil Coach från Onbird kommer att titta på verksamheten ur såväl mikro- som makroperspektiv. Dels kommer coachen, tillsammans med er, att titta på vilka processer och metoder som används i nuläget och ofta finns det saker att fila på redan där. Vidare kommer den coachen att titta på hur flödet ser ut, det vill säga hur kedjan från idé till kundvärde egentligen ser ut samt hur kommunikationen inom detta flöde flyter. I samanalys med kunden kommer man med största säkerhet att hitta både flaskhalsar och väl fungerande delar. En Agil Coach från Onbird har bred kunskap och erfarenhet kommer då att kunna utbilda, facilitera och coacha delarna som behöver förändra, ett fåtal i taget. Små, ständiga och mätbara förändringar.

Agnostisk Agilitet och Onbird

Man behöver inte jobba bokstavstroget enligt Scrum för att ha nytta av en Agil Coach. En duktig Agil Coach fokuserar på att skapa ökat kundvärde och inte huruvida stå-upp-möten sker dagligen eller varannan dag. Det finns stora värden även inom Lean, DevOps, SAFe och andra metodologier att hämta inspiration av, särskilt med vetskapen att Agila metoder i stora organisationer är en lite annan typ av djur än det är i små diton. Vi vill skapa ökat värde och inte ökad komplexitet.

På Onbird har vi gedigen erfarenhet av modeller och processer även utanför den Agila världen. Dessa tar vi gärna med oss in i arbetet för att verkligen kunna anpassa arbetssättet utifrån kundens verkliga behov.

Intresserad av möjligheterna med en Agile Coach?

Onbird är konsulter med lång erfarenhet av förändringsledning inom många olika branscher och ramverk. Vi pratar flytande Agile, (Biz)DevOps, Lean och ITIL och hjälper dig gärna att få till den där hävstången på din förändringsresa.

Hör av dig så bjuder vi på en första kostnadsfri intro-coachningssession.*

 

*Vi förbehåller oss rätten att göra en lämplighetsprövning av ert potentiella behov av våra tjänster. Skulle era behov bedömas vara utanför vår leveransförmåga förbehåller vi oss rätten att inte leverera tjänster i enlighet med detta erbjudande.

Share This