Effektivare IT-leverans

”Ineffektiv IT” innebär ofta avsaknad av transparens i leveranserna, otydlighet i strategi och långsamma och otydliga flöden. Onbird är experter på att både identifiera och hantera dessa utmaningar. Med hjälp av känd praxis och etablerade metoder, kan vi stötta i allt från IT-strategi till supportfunktioner och arbetsmetoder i det dagliga.

Upplever du något av följande?

 • Oklarheter i när leveranser kommer
 • Otydlighet i vad det egentligen är som tar så lång tid när IT ska leverera något
 • En geggamoja av diverse olika både tydliga och otydliga arbetssätt

Vad kan vi erbjuda er?

 • Onbird har många år av erfarenhet att skapa åtgärder som ger tydliga, snabbare och säkrare leveranser
 • Denna erfarenhet kombinerar vi djup kunskap inom best practice och ramverk
 • Vi hjälper till att identifiera och strukturera de otydligheter som finns
 • Vi faciliterar er till och genom de förändringar som krävs för att uppnå en tydligare och snabbare leveranstakt

För organisationer som vill utveckla en effektivare IT-leverans med fokus på kund, kundvärde och kortare ledtider i hela IT-funktionen. Onbird hjälper till med stöd av känd praxis och etablerade metoder: allt från IT-Strategi till supportfunktioner och arbetsmetoder i det dagliga. Utifrån flödeseffektiva metoder och moderna verktyg kan ett högre IT-värde levereras även utanför de agila teamen och den rena systemutvecklingen.

Effektivare IT-leverans
Organisationer som vill utveckla en effektivare kund- och värdefokuserad IT-leverans med kortare ledtider i hela IT-funktionen.
Effektivare IT-leverans
IT-strategi och Business-IT Alignment

Utveckla och formulera IT-strategier

 • Vi hjälper IT-ledare och organisationer att utveckla, formulera samt kommunicera sina IT-strategier med fokus på kund- och verksamhetsvärde. Samt skapa förutsättningar för en effektiv IT-leverans.

Knyta samman verksamhet och IT

 • Business IT-alignment handlar om att i samverkan med organisationen utveckla ett tätare mer värdeorienterat samarbete. Det kan handla om att etablera centrala roller för kunddialog, samverkansforum och metoder för gemensamma balanserade prioriteringar. En effektivare IT-leverans kan bara uppstå om ett gott samspel finns mellan verksamhet och IT.

Utveckla en tjänsteorienterad leverans

 • För områden som inte handlar om systemutveckling och produktutveckling kan ett fokus på tjänsteorienterad leverans skapa tydligt värde. Att gå från ett teknikfokus till affärs- och verksamhetsfokus handlar lika mycket om struktur som kultur. En tjänsteorienterad leverans lägger fokus på affärs- och verksamhetsresultatet  av IT-investeringar och plattformar. Snarare än ett kostnadsfokus där värdet av IT är frikopplat från verksamheten och IT enkom utvärderas från vilka besparingar man kan göra. Förutsättningarna för att skapa effektivare IT-leverans ligger i att vrida fokuset mot resultaten och där tjänsten är att möjliggöra resultaten.
Stäng
Lean/ITSM processförbättring

Flödeseffektiv IT-leverans

 • Oavsett vilken typ av IT-leverans så går det att öka flödeseffektiviteten med kortare ledtider, lägre belastning på medarbetare och ett jämnare flöde. Med stöd av verktyg, principer och metoder från Lean kan ett bättre flöde skapas med kortare ledtider och mer värde. VI kallar det kort och gott ”Agile Service Management

Interna processer och rutiner

 • Vi hjälper organisationer utveckla typiska interna processer från IT Service management såsom Change, Release, Config och test. Det kan också handla om Tjänstekatalog, Service Level eller liknande. Vi tar stöd från etablerad praxis men målet är inte ramverket utan resultatet.

Visualisera arbete

 • Att skapa synlighet i arbete ger många positiva effekter. Onbird hjälper till att utveckla och visualisera arbete med stöd av Kanban och liknande metoder. Dessa är precis lika tillämpliga i en förvaltningsorganisation som en driftsorganisation eller liknande.
Stäng
Servicedeskutveckling

Servicedeskfunktionen – supportstrategier och utveckling

 • Servicedesk är en central och värdeskapande funktion som etablerar förtroende, verksamhetsfokus och värde i IT-leveransen till verksamheten. Onbird kan hjälpa till att skapa en supportstrategi, bistå i implementaton och utveckling av funktionen. Såväl som stödja i arbetet med att definiera roller, verktyg, nyckeltal och grundläggande processer, vilka alla ligger inom vår verktygslåda.

Supportprocesser Incident, problem, request

 • Utöver den faktiska supportfunktionen och Servicedesken behöver organisationer ha fungerande supportprocesser som är etablerade och accepterade i organisationen. Vi har mångårig erfarenhet att hjälpa organisationer med procsser för Incident, Problem och Request-hantering.
Stäng
Lean/ITSM coachning och utbildning

Onbird konsulter kan agera från strategisk ”enterprisenivå” hela vägen till enskilda team och funktioner. För mer information om våra utbildningar och workshops se https://onbird.se/utbildningar-it-management/.

Stäng

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? Hör av dig så kontaktar vi er vanligtvis inom en arbetsdag.

Kundcase

Erik Eriksson
Verkställande Direktör
Vi tog in Onbird för att hjälpa oss etablera bättre basprocesser för vår verksamhet. Torbjörn och Onbird kunde med enkla medel snabbt hjälpa oss etablera bättre styrning och synlighet i våra interna processer.
Nu arbetar vi med moderna lättrörliga metoder inom både projekt- infra- och driftsleveransen. Med stöd av kanbantavlor, etablerade processer och grundläggande nyckeltal så har vi lyft organisationen ordentligt. Resultatet är inte bara nöjdare kunder men också kortade ledtider, enklare prioriteringar och bättre internt samarbete över funktioner och inte minst vår personal som idag är mer tillfreds med arbetssituationen och har ännu bättre förutsättningar att driva sitt arbete effektivt och med kvalitet.
Läs mer Stäng

Vanliga frågor om agil transformation

Vad är skillnaden mellan produkt- och tjänsteorienterad leverans?

Egentligen är det inte så stor skillnad. Däremot så ser man ofta i den agila världen att man föredrar ordet produkt framför tjänst. I praktiken så handlar det ändå om att utveckla en värdefokuserad leverans. Där verksamhet och IT gemensamt tar ansvar för vilka verksamhetsresultat man vill uppnå med sina IT-investeringar och initiativ/leveranser.

Vi jobbar redan enligt ITIL, måste vi byta bort det mot något annat ramverk?

Nej, vi tror inte att man byter ett ramverk mot ett annat, speciellt inte när de på olika sätt kompletterar varandra. Agila metoder ger bra handledning hur vi ska tänka kring systemutveckling i första hand. Men för allt det där andra som vi gör inom IT så kompletterar ITIL med många goda praxis. Speciellt i den 4e versionen av ITIL som ju är byggd för att samverka med Agila metoder, DevOps och inte minst de underliggande principerna från Lean och flödeseffektiv leverans.

Kanban, är inte det bara för systemutveckling?

Kanban (som metod och verktgy) samt visualisering av arbete är precis lika relevant för en förvaltningsorganisation, en driftsfunktion eller liknande som för ren systemutveckling. Vi hjälper organisationer nyttja dessa kraftfulla metoder för att bättre balansera arbete, få fokus på vad som är värdeskapande och skapa en för medarbetare bättre tillvaro att verka i.

Vad har Lean med IT att göra?

Som många känner till kommer ju Lean från bilindustrin och Toyota mer bestämt. Därmed ska man sannolikt inte försöka kopiera detta rakt av till en IT-leverans. Vi på Onbird har dock i många år arbetat med att hjälpa våra kunder förbättra sin flödeseffektivitet, minimera onödigt arbete och skapa en jämnare arbetsbelastning på medarbetare med stöd av Lean IT och de för Lean underliggande principerna.

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Konsult & partner

Konsult inom organisationsutveckling, IT-styrning och förändringsledning. Torbjörn driver på med massor av frågor och envis fokusering på kundvärde. DevOps, Agile/Scrum/SAFe, ITIL, Lean IT och ledarskap hör till hans många certifieringsområden.

Läs mer på LinkedIn

Personal Martin

MARTIN COMSTEDT

Konsult & partner

Konsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning. Martin är nyfiken och frågvis, och coachar kunden till kreativ och ständig förbättring. Certifieringar är många – DevOps, Lean IT, ITIL, Agile/Scrum/SAFe och förändringsledning.

Läs mer på LinkedIn

Personal Jeff

JEFFREY SCHMITZ

Konsult & partner

Konsult inom IT-styrning, pedagogik och förändringsledning. Favvo-verktyg är färgpennor och ett blädderblock för att driva kreativa workshops. Certifieringslistan innehåller en blandning av ITIL, Agile/Scrum/SAFe, Lean IT, DevOps m.m.

Läs mer på LinkedIn

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? Vi kontaktar er vanligtvis inom en arbetsdag efter ni har skickat formuläret.

Share This