Agila ledarskapsworkshops

Agila metoder och organisationer fungerar inte med gamla ledarskapsmetoder och strukturer. Vi kan inte använda gårdagens lösningar för dagens problem. Därför har vi på Onbird, i våra uppdrag, utvecklat en serie workshops och utbildningar för ledare i agila organisationer. Dessa bygger på principer för agila metoder, lättrörliga produkter, flödeseffektiva leveranser och verktyg för att utveckla medarbetare, team och organisation. Allt med fokus på kunskaper och förmågor som ledare behöver i agila organisationer.

Detta lär du dig

Eftersom varje organisation och varje ledargruppering har sina specifika utmaningar och problem tror vi inte på att tillämpa en standardutbildning för alla. Istället har vi skapat ett paket bestående av 8 unika workshops som är uppbyggda med kopplingar till varandra samtidigt som de var och en fungerar fristående.

Våra ledarskapsworkshops består av en blandning av praktiska moment, teoretiska diskussioner, studiebesök i kunders verkliga leveranser och flertalet etablerade modeller från agila metoder. 

po-utbildning onbird

Workshops för agila ledare

Manifest och flödeseffektivitet

Innehåll
Det agila manifestet och flödeseffektivitet vs resurseffektivitet

Syfte
Skapa förståelse för det agila manifestet och hur det relaterar till flödeseffektivitet

Mäta flöde & resultat

Innehåll
Relevanta sätt att verifiera team, leverans och produkt

Syfte
Orientering i mätning och mätetal för flödeseffektivitet

Flöde och team

Innehåll
Hur utvecklar man självstyrande team med fokus på flöde

Syfte
Orientera ledare i teamutveckling med hänsyn till flöde och mätetal

Ledare i teamutveckling

Innehåll
Hur agerar ledare tillsammans med sjävlstyrande team

Syfte
Ledarskapsutveckling med fokus på frestelser och fallgropar samt nyckeltal för teamens leverans

Produkt kontra projekt

Innehåll
Vad skiljer produktfokus mot projekttänkande

Syfte
Skapa förståelse för skillnad i produkt- vs projekttänkande

Plan mot värde

Innehåll
Hur planerar vi för värde och inte aktivitet i leverans

Syfte
Förstärka fokus på resultat och förflytta fokus från output till outcome

Kaizen och problem

Innehåll
Att bygga en organisation med fokus på ständig förbättring och problemlösning

Syfte
Öka kompetens för problemlösning i vardagen och kunna identifiera problem och hinder för flöde

Agila feedbackloopar

Innehåll
Olika sätt att bygga in och förstärka feedbackloopar i team och organisation

Syfte
Att etablera en feedback-kultur

För vem

Våra ledarskapsworkshops riktar sig mot dig som jobbar som linjechef/ledare i en organisation som tillämpar eller planerar att tillämpa agila utvecklingsmetoder. Detta oavsett om du kommer från affärsverksamheten eller IT-organisationen.

Längd och omfattning

Vardera workshop är halvdagslång (3,5 h) och passar för grupper mellan 5 och 12 personer. De flesta kan levereras digitalt alternativt analogt.

Normalt brukar vi gemensamt med kunden planera upp leveransen av dessa workshops över en längre tidsperiod. Typiskt brukar det gå mellan 2-4 veckor mellan tillfällena och pågå totalt under 6-12 månader.

Dessa workshops levereras inte som öppna kurser utan är endast företagsinterna.

Pris

Beroende på vilka workshops, antal deltagare samt mängden avrop förhandlar vi gemensamt fram ett standardpris per workshoptillfälle. Utifrån det står det er fritt att låta hur många ni vill delta per tillfälle inom begränsningen 5-12 personer per tillfälle.

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Torbjörn är senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Jeff är senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT.

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Martin är senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

Onbird Catrine

Catrine Björkegren

Catrine är senior agil coach och förändringsledare med lång erfarenhet från flera agila transformationer.

Kontakta oss för mer information

Fyll i vilken eller vilka av workshopsen du är intresserad av i fältet ”meddelande” nedan

Hur mycket kan kursleverantörer egentligen skilja sig åt?

Mer än vad man kan tro. Och här vill vi tro att vi skiljer oss, på ett positivt sätt, ifrån många andra som också håller kurser.

legobitar onbird

Onlineanpassat

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Bara under 2020 räknade vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Mer om våra agila ledarskapsworkshops

Workshopernas innehåll

Våra ledarskapsworkshops består av både teori och praktik såväl som praktiska studiebesök i er vardag. Vardera workshop består av 3-5 huvudsakliga komponenter som vi diskuterar på djupet, identifierar tillämpningar i vardagen och övar på genomförandet gemensamt.

Allt utgår från kända metoder, principer och verktyg från agile, lean, kanban och teamutveckling men med fokus på ledarskapsaspekterna.

Förkunskaper

För att kunna dra nytta av, förstå och tillämpa de kunskaper du förvärvar i våra workshops bör du ha grundläggande kunskaper om agila metoder. Du måste inte verka i en organisation som idag använder agila metoder, men eftersom vi jobbar utifrån era praktiska förutsättningar så lämpar sig dessa workshop bäst under eller efter er agila transformation (dvs att ni redan har kommit igång med agila team i åtminstone en första iteration). Saknar du grundläggande kunskaper i agila metoder rekommenderar vi vår kurs Introduktion till agila metoder.

Ytterligare relaterade kunskapsområden

Utöver att ha grundläggande agila kunskaper så är det många deltagare som efterfrågar fördjupade kunskaper inom förändringsledning, lean respektive SAFe. För att möta detta behov har Onbird också utvecklat 3 ytterligare kurser om vardera 2 halvdagar. Dessa är:

  • Grundläggande intro till förändringsledning
  • Introduktion till Lean och flödeseffektivitet
  • Introduktion till skalade agila metoder (såsom SAFe)

Intresserad av workshops för dina agila team?

Är du även intresserad av workshops för övriga roller och teamen i din agila kontext? Klicka på knappen nedan!

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This