Workshops för agila roller och team

Varför ännu fler agila workshops?

Inom begreppet agila metoder lägger vi stor vikt vid begreppet ”ständig förbättring”. I en förflyttning mot ett mer agilt/lättrörligt sätt att arbeta genomför organisationen ofta regelbundna utbildningar och workshops med sina team. Dessa har tyvärr en tendens att bli mer sällsynta över tid. På Onbird brukar vi tala oss varma om det vi kallar kunskapskadens, det vill säga att organisationen ständigt rör sig framåt genom att utvärdera och utveckla sättet att arbeta. Detta för att det är viktigare att skapa regelbundenheten i små insatser ofta, snarare än större utbildnings-sjok som uppstår sällan.

Vi har, i våra uppdrag, utvecklat en serie workshops och utbildningar för roller och team i agila organisationer. Dessa workshops bygger på principer för agila metoder, lättrörliga produkter, flödeseffektiva leveranser och verktyg för att utveckla medarbetare, team och organisation. Allt med fokus på kunskaper och förmågor som ledare behöver i agila organisationer.

Detta lär du dig

Eftersom varje organisation har sina specifika utmaningar och problem tror vi inte på att tillämpa en standardutbildning för alla. Istället har vi skapat ett paket bestående av 16 unika workshops som är uppbyggda med kopplingar till varandra samtidigt som de var och en fungerar fristående.

Våra workshops för agila roller och team består av en blandning av praktiska moment, teoretiska diskussioner, studiebesök i kunders verkliga leveranser och flertalet etablerade modeller från agila metoder.

Workshops för agila roller och team

NamnFör vem?Nyckelord
SprintplaneringAgila teamInput/output, iterativt arbete, ”varför?”, planering av arbete
Plan/produktionAgila teamVärdeflöde, estimat, slicing, ledtid vs cykeltid, daily
Visualisera arbeteAgila teamVisualisering, transparens, kanban, flöden
Retro och förbättringarAgila teamStändig förbättring, problemteori, hypoteser, lösningsskapande
SM i ceremoniernaScrum MasterRollen Scrum Master i det dagliga och långsiktiga arbetet
Hinder och förbättringScrum MasterProblematisering, lösningsfacilitering
Att coacha teametScrum MasterPresterande team, mandat, coachande ledarskap
Skapa och mäta flödeScrum MasterFlödesanalys, LEAN, ledtider, optimering
Definiera omfångProduktägareProduktdefinition, produktvision, scope, intressenter
Maximera värdeProduktägareVärdedefinition, mätning, intressenter
Leverera värdeProduktägarePrioritering, WSJF, Devops, mätning
Intro till förändringsledningRolloberoendeAtt skapa varaktig förändring, faktorer som påverkar en framgångsrik förändring, förändringsarbete
Mål och mätningRolloberoendeMätning, användbara mätetal, målbilder
Intro till Lean (1 och 2)RolloberoendeLean, waste, SIPOC, värdekedjor, flödeseffektivitet, Value Stream Mapping
TeamutvecklingRolloberoendeFramgångsfaktorer för teamet, resultatfokus,
Introduktion till skalade agila metoderRolloberoendeSAFe, agilitet i större perspektiv, multipla team

 

För vem

Vissa av våra workshops för agila roller och team riktar sig till samtliga roller och delar i en existerande agil kontext medan andra fokuserar på en specifik roll. Ingen av våra workshops kräver några förkunskaper, även om vi rekommenderar att sådana finns på grundläggande nivå, exempelvis genom att ha gått vår kurs Introduktion till agila arbetssätt.

Längd och omfattning

Vardera workshop är halvdagslång (3,5 h) och passar för grupper mellan 5 och 12 personer. Dessutom kan de flesta levereras både digitalt och analogt.

Normalt brukar vi gemensamt med kunden planera upp leveransen av dessa workshops över en längre tidsperiod. Typiskt brukar det gå mellan 2-4 veckor mellan tillfällena och pågå totalt under 6-12 månader.

Dessa workshops levereras inte som öppna kurser utan är endast företagsinterna.

Pris

Beroende på vilka workshops, antal deltagare samt mängden avrop förhandlar vi gemensamt fram ett standardpris per workshoptillfälle. Utifrån det står det er fritt att låta hur många ni vill delta per tillfälle inom begränsningen 5-12 personer per tillfälle.

Utbildningsledarna överträffade mina förväntningar – superpedagogiska, utmanande, oerhört duktiga på att facilitera och driva utbildningen! Tack!”

Produktägare

Axfood

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Torbjörn är senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Jeff är senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT.

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Martin är senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

Onbird Catrine

Catrine Björkegren

Catrine är senior agil coach och förändringsledare med lång erfarenhet från flera agila transformationer.

Onbird Nathalie

Nathalie Heisner

Nathalie är agil/lean coach samt projektledare.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Karin Bjurn

Karin är agil coach och projektledare med bakgrund som ledare inom IT.

Onbird Daniel

Daniel Hedenström

Daniel är agil coach och Scrum Master med bakgrund som utvecklare, produktägare och ledare inom IT.

Kontakta oss för mer information

Varför kurs hos oss?

legobitar onbird

Onlineanpassat

Leveransmetoden för utbildningar blir allt viktigare, särskilt med hänsyn till pandemier och arbete hemifrån. Med hänsyn till detta anpassar vi självklart alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har därmed lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det leder till att vi inte bara pratar om ämnet - vi tar både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Detta innebär att vi varje år räknar in ett hundratal utbildningstillfällen!

Helst inga PPT

no powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Onlineanpassat

legobitar onbird

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

Erfarenhet

get-to-work-onbirdVi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

Många kurser

Hur sätter man ihop ett agilt team?Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Varje år räknar vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Kurstillfället är bara början

Det är lätt att en kurs bara blir en rolig grej som vi gör vid ett tillfälle och att omvandlingen av kursinnehåll till praktik på jobbet blir knepigare än tänkt. Det där vill vi på Onbird motverka. Vi bokar in ett frivilligt onlinemöte för kursdeltagarna några veckor efter kurstillfället. Vid detta möte diskuterar och reflekterar deltagarna kring kursen. Vilka kunskaper har kommit mer väl till pass än andra? Och hur har man gjort rent praktiskt för att ta sig dit? Förutom att våra deltagare uppskattar detta så utvecklar det förstås även våra egna kursleveranser. Mötet ingår i kursavgiften.

riktning

Mer om våra workshops för agila roller och team

Workshopernas innehåll

Våra workshops för agila roller och team består av både teori och praktik såväl som praktiska studiebesök i er vardag. Vardera workshop består av 3-5 huvudsakliga komponenter som vi diskuterar på djupet, identifierar tillämpningar i vardagen och övar på genomförandet gemensamt.

Allt utgår från kända metoder, principer och verktyg från agile, lean, kanban och teamutveckling men med fokus på workshopens ämne i vardagen hos er.

Förkunskaper

För att kunna dra nytta av, förstå och tillämpa de kunskaper du förvärvar i våra workshops bör du ha grundläggande kunskaper om agila metoder. Du måste inte verka i en organisation som idag använder agila metoder, men eftersom vi jobbar utifrån era praktiska förutsättningar så lämpar sig dessa workshop bäst under eller efter er agila transformation (dvs att ni redan har kommit igång med agila team i åtminstone en första iteration). Saknar du grundläggande kunskaper i agila metoder rekommenderar vi vår kurs Introduktion till agila metoder.

Men ledarna då?

Det är lätt hänt att glömma bort att även ledarrollerna behöver reflektera, öva och utvecklas i den agila resan. Läs mer om våra workshops för agila ledare genom att klicka på knappen nedan!

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This