Webinar: Vi blev agila men projekten finns kvar?

SE INSPELAT WEBINAR

Tips från agila coacher och projektledare verkligheten

Ja, vi på Onbird har också vid tillfälle varit där på barrikaderna och hävdat oss… Mycket energi spills på att hävda agila metoders förträfflighet över projektmetoder. Eller tvärtom. Men till vilken nytta?

Projekt är här för att stanna. Och agilitet har sin plats också. Men kanske det inte måste vara antingen eller? Syftet med förändring är förbättring, inte metoder!

I detta kostnadsfria webinar från Onbird håller våra agila coacher ett samtal kring deras syn på verklighetens mix av projekt och agilitet. Vi tar avstamp i erfarenheter från våra uppdrag och delar med oss om våra bästa tips kring hur ni kan skära genom bruset och leda team till resultat. Genom att kombinera aspekter från agilt och projekt kan organisationen bibehålla fokus och lyckas med sin tilltänkta förändring.

 

Talare

Personal Martin

Martin Comstedt

Coach och konsult inom förändringsledning.

Personal Nathalie

Nathalie Heisner

Coach och konsult inom förändringsledning.

Personal Jeff

Jeffrey Schmitz

Coach och konsult inom förändringsledning.

Se webinaret

Om serien ”Vi blev agila, men…”

På Onbird vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter i ämnet. Vi har inga absoluta sanningar men delar gärna med oss av de vanligaste fallgroparna vi stött på under våra år som förändringsledare och agila coacher.

Vi ser ofta att verksamheter likställer agila metoder till att enbart handla om ramverket Scrum som i sin metodiska form ”bara” behandlar delar av planning, build och commit. Man lägger vikt vid att man har korsfunktionella team och att skapa kundvärde så snabbt som möjligt, men Scrum har inga tvingande ceremonier för releaser och operations. Detta medför ofta att man har kvar operations (drift) som en egen del utanför våra agila scrum team och den interna driftavdelningen är inte anpassad för att leverera kundvärde snabbt. Agila utvecklingsteam kan vara hur effektiva som helst men om värde inte levereras till kund i samma tempo kommer det inte spela någon roll i slutändan. Ledtiderna kommer inte att bli bättre.

Vidare kan vi tydligt se att den agila transformationen har startat på IT, ofta avgränsat till utvecklingsavdelningen. Det saknas mandat och kunskap att influera andra delar av verksamheten vilket innebär att den agila transformationen stannar upp och effekterna vi hoppats på kan inte uppnås. IT som funktion har lämnats utanför verksamheten och en intern ”beställar- och leverantörssyn” dominerar hur vi interagerar med varandra. Agil magi är svår att uppnå när utvecklingsavdelningen först blir inblandade när produkter och lösningar redan är fördefinierade i en roadmap (eller projektplan).

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster och produkter som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This