Webinar: Vi blev agila, men vi blev inte snabbare

SE INSPELAT WEBINAR

Varför lyckas vi inte korta ner vår Time-to-Market?

För många är en av de främsta anledningarna till att införa agila metoder att kunna leverera snabbare… Ändå upplever många att det inte alltid går så mycket snabbare. Hur kommer det sig?

I detta kostnadsfria webinar diskuterar vi vad vi egentligen menar med Time-to-Market och Lead Time. När börjar klockan ticka? När har vi nått marknaden? Och är vi överens om detta?

Vi tar upp vanliga fallgropar som gör att det tar längre tid än önskat från idé till leverans. Dessutom bjuder vi på några tips på hur man kan förkorta ledtider. Och framförallt ger vi verktyg för att se till att alla drar åt rätt håll – för ledare till team.

Fyll i formuläret för att kostnadsfritt streama det inspelade webinaret.

Talare

Personal Daniel

Daniel Hedenström

Konsult och Agil coach inom organisationsutveckling och förändringsledning.

Personal Jeff

Jeffrey Schmitz

Partner och konsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning.

Se webinaret

Om serien ”Vi blev agila, men…”

På Onbird vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter i ämnet. Vi har inga absoluta sanningar men delar gärna med oss av de vanligaste fallgroparna vi stött på under våra år som förändringsledare och agila coacher.

Vi ser ofta att verksamheter likställer agila metoder till att enbart handla om ramverket Scrum som i sin metodiska form ”bara” behandlar delar av planning, build och commit. Man lägger vikt vid att man har korsfunktionella team och att skapa kundvärde så snabbt som möjligt, men Scrum har inga tvingande ceremonier för releaser och operations. Detta medför ofta att man har kvar operations (drift) som en egen del utanför våra agila scrum team och den interna driftavdelningen är inte anpassad för att leverera kundvärde snabbt. Agila utvecklingsteam kan vara hur effektiva som helst men om värde inte levereras till kund i samma tempo kommer det inte spela någon roll i slutändan. Ledtiderna kommer inte att bli bättre.

Vidare kan vi tydligt se att den agila transformationen har startat på IT, ofta avgränsat till utvecklingsavdelningen. Det saknas mandat och kunskap att influera andra delar av verksamheten vilket innebär att den agila transformationen stannar upp och effekterna vi hoppats på kan inte uppnås. IT som funktion har lämnats utanför verksamheten och en intern ”beställar- och leverantörssyn” dominerar hur vi interagerar med varandra. Agil magi är svår att uppnå när utvecklingsavdelningen först blir inblandade när produkter och lösningar redan är fördefinierade i en roadmap (eller projektplan).

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster och produkter som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This