Webinar: Vi blev agila men vad var affärsnyttan?

SE INSPELAT WEBINAR

Tips från agila coacher och forskaren Tomas Gustavsson

Vi på Onbird tror ju mycket på agila metoder men finns det affärsnytta med dem? Finns det någon empiri som stöder att det är värt att satsa på en förflyttning från traditionella metoder till mer lättrörliga? Är det värt risken?

Agila metoder är både populära och vedertagna idag. Men inte alla organisationer uppnår de effekter man önskar med det agila arbetet. Tillsammans med Tomas Gustavsson från Karlstads universitet så diskuterade vi kring:

  • Varför agila metoder?
  • Vilka nyttor/positiva effekter kan man förvänta sig?
  • Vilka är de vanliga misstagen som hindrar dessa positiva effekter?

I detta webinar från Onbird resonerar Tomas och våra agila coacher kring dessa ämnen. Vi tar avstamp i både erfarenheter från våra uppdrag, men också i vilken forskning som finns på ämnet. Utifrån det delar vi med oss av våra bästa tips kring hur ni kan säkra bästa tänkbara affärsnytta med agila metoder.  

Webinaret är ca 25 minuter och innehåller även ca 25 minuter frågor och svar från publiken som var på plats live. Se webinaret i efterhand genom att fylla i formuläret på sidan.

Talare

Tomas Gustavsson KAU

Tomas Gustavsson

Lärare och forskare inom projektledning på Karlstads universitet med särskilt fokus på agila metoder.  Två gånger har hans böcker vunnit priset Årets Projektledarbok. Tomas är dessutom ordförande för Svenska Projektakademien.

Bok: Agil projektledning

Personal Martin

Sofia Sundström

Agil coach och konsult inom förändringsledning.

Torbjörn

Torbjörn Dahlström

Coach och konsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling.

Se webinaret

Om serien ”Vi blev agila, men…”

På Onbird vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter i ämnet. Vi har inga absoluta sanningar men delar gärna med oss av de vanligaste fallgroparna vi stött på under våra år som förändringsledare och agila coacher.

Vi ser ofta att verksamheter likställer agila metoder till att enbart handla om ramverket Scrum som i sin metodiska form ”bara” behandlar delar av planning, build och commit. Man lägger vikt vid att man har korsfunktionella team och att skapa kundvärde så snabbt som möjligt, men Scrum har inga tvingande ceremonier för releaser och operations. Detta medför ofta att man har kvar operations (drift) som en egen del utanför våra agila scrum team och den interna driftavdelningen är inte anpassad för att leverera kundvärde snabbt. Agila utvecklingsteam kan vara hur effektiva som helst men om värde inte levereras till kund i samma tempo kommer det inte spela någon roll i slutändan. Ledtiderna kommer inte att bli bättre.

Vidare kan vi tydligt se att den agila transformationen har startat på IT, ofta avgränsat till utvecklingsavdelningen. Det saknas mandat och kunskap att influera andra delar av verksamheten vilket innebär att den agila transformationen stannar upp och effekterna vi hoppats på kan inte uppnås. IT som funktion har lämnats utanför verksamheten och en intern ”beställar- och leverantörssyn” dominerar hur vi interagerar med varandra. Agil magi är svår att uppnå när utvecklingsavdelningen först blir inblandade när produkter och lösningar redan är fördefinierade i en roadmap (eller projektplan).

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster och produkter som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This