Webinar: Vi blev agila men inte motiverade

SE INSPELAT WEBINAR

Tips från agila coacherna

Införsäljningen av att förändra sitt traditionella sätt att arbeta till att bli mer agila innefattar ofta konkreta värden som bättre kvalitet, snabbare kundvärde och lyckligare medarbetare. Efter en lång införandeprocess, som förmodligen krävt både energi och diplomati av oss, längtar vi efter att få skörda resultaten.

En av målsättningarna i en agil setup är att forma och ge förutsättningar till självorganiserande team. Det är team som har förmågan att fatta egna beslut och ta ansvar för sina prestationer. Det finns många fördelar med självorganiserande team, bland annat tror vi att de är mer effektiva och flexibla. Lyckas vi med sådana team har vi skapat ett engagemang och en delaktighet vilket i sin tur gör våra medarbetare mer motiverade och lyckliga.

I detta kostnadsfria webinar från Onbird håller våra agila coacher ett samtal kring hur man får team att bli motiverade. Vi tar avstamp från erfarenheter från våra uppdrag och delar med oss om våra bästa tips kring hur agila team kan gå mot att bli självorganiserande och därigenom motiverade och högre presterande. Precis som enskilda individer behöver team ha ett tydligt syfte, en möjlighet att påverka sin situation och rätt kompetens för att klara sina uppgifter.

Talare

Personal Daniel

Daniel Hedenström

Agil coach och konsult inom förändringsledning.

Personal Jeff

Linda Dalberg

Agil coach och konsult inom förändringsledning.

Aida

Aida Hadi

Agil coach och konsult inom förändringsledning.

Se webinaret

Om serien ”Vi blev agila, men…”

På Onbird vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter i ämnet. Vi har inga absoluta sanningar men delar gärna med oss av de vanligaste fallgroparna vi stött på under våra år som förändringsledare och agila coacher.

Vi ser ofta att verksamheter likställer agila metoder till att enbart handla om ramverket Scrum som i sin metodiska form ”bara” behandlar delar av planning, build och commit. Man lägger vikt vid att man har korsfunktionella team och att skapa kundvärde så snabbt som möjligt, men Scrum har inga tvingande ceremonier för releaser och operations. Detta medför ofta att man har kvar operations (drift) som en egen del utanför våra agila scrum team och den interna driftavdelningen är inte anpassad för att leverera kundvärde snabbt. Agila utvecklingsteam kan vara hur effektiva som helst men om värde inte levereras till kund i samma tempo kommer det inte spela någon roll i slutändan. Ledtiderna kommer inte att bli bättre.

Vidare kan vi tydligt se att den agila transformationen har startat på IT, ofta avgränsat till utvecklingsavdelningen. Det saknas mandat och kunskap att influera andra delar av verksamheten vilket innebär att den agila transformationen stannar upp och effekterna vi hoppats på kan inte uppnås. IT som funktion har lämnats utanför verksamheten och en intern ”beställar- och leverantörssyn” dominerar hur vi interagerar med varandra. Agil magi är svår att uppnå när utvecklingsavdelningen först blir inblandade när produkter och lösningar redan är fördefinierade i en roadmap (eller projektplan).

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster och produkter som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This