Fallgropar och framgångsfaktorer för agila produktägare

WEBINAR – On demand

Produktägarrollen får mycket fokus i dagens arbete. Med sitt ansvar att iterativt driva produkten framåt och förädla dess nytta fyller rollen självklart en central funktion i ovanstående. Nyttan måste identifieras, och en vision för produktens ständiga förbättring skapas och brytas ner från epics till features till user stories.

Vi på Onbird har en hel del erfarenhet i ämnet, och som med all utveckling har vi observerat och upplevt en hel del fallgropar. Men vi tillhör ”fail-fast”-gänget och vill nyttja dessa utmaningar som ett fantastiskt tillfälle för inlärning och förbättring.

Jeffrey och Martin passar i denna webinar när vi går igenom fem vanliga fallgropar för produktägare:

1. En otydlig produkt.
2. Produktägare är inte (delaktig) i teamet.
3. Produktägare drunknar i dev/teamet.
4. Oklarhet gällande produktens intressenter.
5. En okontrollerad backlog.

Vi delar med oss av våra erfarenheter, tips-n-tricks samt besvarar era frågor under en timme.

Talare

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin C

Partner och seniorkonsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning.

Jeff Onbird

Jeffrey S

Partner och seniorkonsult inom iterativ förändring, IT-styrning och agil transformation.

Se webinariet

Share This