Fallgropar och framgångsfaktorer för agila produktägare

WEBINAR – On demand

Produktägarrollen får mycket fokus i dagens arbete. Med sitt ansvar att iterativt driva produkten framåt och förädla dess nytta fyller rollen självklart en central funktion i ovanstående. Nyttan måste identifieras, och en vision för produktens ständiga förbättring skapas och brytas ner från epics till features till user stories.

Vi på Onbird har en hel del erfarenhet i ämnet, och som med all utveckling har vi observerat och upplevt en hel del fallgropar. Men vi tillhör ”fail-fast”-gänget och vill nyttja dessa utmaningar som ett fantastiskt tillfälle för inlärning och förbättring.

Jeffrey och Martin passar i denna webinar när vi går igenom fem vanliga fallgropar för produktägare:

1. En otydlig produkt.
2. Produktägare är inte (delaktig) i teamet.
3. Produktägare drunknar i dev/teamet.
4. Oklarhet gällande produktens intressenter.
5. En okontrollerad backlog.

Vi delar med oss av våra erfarenheter, tips-n-tricks samt besvarar era frågor under en timme.

Talare

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Partner och seniorkonsult inom Agil organisationsutveckling och förändringsledning.

Jeff Onbird

Jeffrey Schmitz

Partner och seniorkonsult inom iterativ förändring, IT-styrning och agil transformation.

Se webinariet

Share This