The Challenge of Egypt – Agil projektledning

Praktisera Agil projektledning i affärssimuleringen ”The Challenge of Egypt”

 • Agile avmystifierat och förklarat i ett lärorikt och roligt scenario
 • Träna på hantering av beställare och utvecklingsgrupp
 • Kanban, visual management och effektiv sprintplanering
 • Förståelse för den agila cykelns många komponenter

Redan för 5000 år sedan hade egypterna utvecklat sina förändringskunskaper så långt att de kunde bygga jättelika pyramider. The Challenge of Egypt är ett simuleringsspel där deltagarna arbetar som ett utvecklingsteam med en stor utmaning. Egyptens Farao har beställt en pyramid och gruppen bär ansvaret att leverera.

Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för god Agil metodik i en lärorik och rolig miljö. Övningen ger gruppen möjlighet att öva och uppnå ”learning by doing”. För att bygga en pyramid krävs effektiv planering, kommunikation, budgetering och riskhantering.

Projektet

Farao har efter konsultation med sin rådgivare bestämt sig för att resa en pyramid tillägnad livet efter döden. Projektteamets ansvar blir att bygga detta monument åt honom. Teamet har 24 år på sig att bryta sten, transportera den til l byggplatsen och resa pyramiden. Resurser behöver planeras och budgeten måste hållas.

Takeaways för individ och organisation

 • Hands-on praktik med typiska utmaningar i ett projekt
 • Agila baskunskaper såsom den agila cykeln, roller, moment och artefakter
 • Förbättrad gruppdynamik och förståelse för roller och ansvar
 • Backlog-arbete såsom prioritering, planering, rapportering och grooming
 • Kravinhämtning via epics och stories
 • Hur kunden och affärsverksamheten på bästa sätt involveras för att kunna ta sitt ansvar i förändring
Fantastiskt kul övning för att samla min grupp och produktägare kring vår gemensamma uppgift och arbetssätt!
Agil coach

Försäkringsbranschen

Simuleringen riktar sig till

Simuleringen The Challenge of Egypt är för organisationer som ser arbetar med agilitet och vill få ännu bättre resultat från sin iterativa förändring. Den vänder sig till alla organisationer som vill använda Agile (och de underliggande principerna från Lean, DevOps och ITSM) för att effektivisera förmågan att förstå och leda förändring. Övningen kan användas både som introduktion till ett Agile-initiativ eller vid vidareutveckling av Agile-förmågor i organisationen.
Onbirds kunder har upplevt många positiva effekter av att involvera ledningen, produktägare, leverantörer, och ”icke Agile-kunniga” i spelet.
Inför övningen genomför Onbird en intagningsintervju för att förstå utgångsläget. The Challenge of Egypt kan användas på ett generellt plan eller hjälpa till att belysa och utveckla specifika områden.

Simuleringens komponenter

Den agila projektledningssimuleringen Challenge of Egypt består av 4 huvudsakliga iterationer. Under totalt 24 år ska teamet ta ansvar för att leda och färdigställa konstruktionen av faraos pyramid. I simuleringen kommer deltagarna att få lära sig om koncept som

 • Produktägare och styrning av prioriteter
 • Iterativa leveranser med löpande feedback från beställare och intressenter
 • Visualiering av arbetet samt uppföljning på progress mot målen
 • Cykliskt arbete för att planera, styra och följa upp leveranser från teamen
 • Uppskattning av arbetsomfång och komplexitet i krav

Under simuleringens iteration får teamet ta sig igenom en planeringsfas, en produktionsfas, en demofas samt en uppföljande analys och retro-fas.

Genom att i korta moment utföra arbetet och löpande utvärdera metoder och interna rutiner kommer teamet löpande att förbättra sin leverans och förmåga att möta kraven på projektet.

Simuleringsinformation

IStrukturen i spelet ligger i linje med Agile och Scrum-principer. Deltagare åtar sig roller som produktägare, agil-coach, kvalitetskontroll, produktion, och test. Iklädd dessa roller får de tillfälle att tillsammans ta sig igenom projektets flertal iterationer mot lyckad leverans.
För varje spelomgång får projektteamet tillfälle att Planera, Designa, Applicera, och slutligen Reflektera över sitt arbete i spelet.

 • Simuleringens levereras som en heldagsövning.
 • Variant på två-dagars leverans (inklusive Agile-teori) finns.
 • Ett Egypt-team består av 8-10 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras.
 • Kickoff, utbildning eller annan kreativ format – övningen skapar energi och dynamik.

Kontakta oss för prissättning per individ eller för hel grupp.

The Challenge of Egypt ® is a registered trade mark of Gamingworks. All rights reserved. Onbird är en licensierad partner till Gamingworks.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This