Teamövningar för kick-off

Åtta övningar för kickoff och teambuilding

Att teoretisera kring utmaningar i all ära, men en praktisk teamövning sätter oftare pricken över i:et för förståelsen. Det här gäller såväl ny kunskap som hjälp att se förbi hemmablindheten. Här nedan har vi samlat några av våra mest populära övningar för teambuilding, metodik eller kickoffer.

Varför är kick-off och teambuilding viktigt?

  • Kreativ problemlösning
  • Bygger starka relationer
  • Förbättrad kommunikation
  • Ökad motivation och engagemang
  • Skapar positiva minnen

Åtta övningar för kickoff och teambuilding

Att teoretisera kring utmaningar i all ära, men en praktisk teamövning sätter oftare pricken över i:et för förståelsen. Det här gäller såväl ny kunskap som hjälp att se förbi hemmablindheten. Här nedan har vi samlat några av våra mest populära övningar för teambuilding, metodik eller kickoffer. Samtidigt kan vi förstås anpassa övningen efter exakt vad det är för utkomst ni vill ha. Det kan vara kvicka kunskapsintroduktioner, dynamiska gruppövningar eller certifierande utbildningar – alla med gemensam nämnare att det blir fartfyllt och roligt lärande!

Varför ska man välja Onbird?

På Onbird förstår vi att slutet av sommaren kan innebära en hektisk tid med mycket att avsluta och planera inför hösten. Men vi vet också hur viktigt det är att få en inspirerande start på den nya säsongen.

Över tid bryts rutiner upp och all den struktur och momentum som vi byggt upp tidigare försvagas. Så måste det förstås vara och det är helt naturligt. En vanlig effekt av det är att vi behöver lägga en del tid och energi på att komma igång. Det är just därför vi förespråkar en uppsamling som en gemensam startpunkt när väl alla är tillbaka från längre ledigheter. En gemensam uppstart i teamet eller på hela avdelningen kalibrerar våra klockor och våra hjärnor till det vi behöver göra. Förutom denna kalibrering i inställning, så är det ett alldeles lysande tillfälle att även kalibrera annat. Från vårt perspektiv så är det till exempel alldeles utmärkt att kalibrera hur vi jobbar med varandra i det här läget. En lättsam genomkörning i arbetssätt eller i teamuppbyggnad är både effektivt och energiskapande!

Adlibris logo
Trainwreckagilövning

Trainwreck

En övning i agilitet

I simuleringen jobbar ni för bolaget ”Trainwreck” vars verksamhet går ut på att transportera olika typer av gods via tåg. Du som deltagare får möjlighet att själv uppleva nyttan av att anamma agila principer och metoder. 

Vem passar denna övning bäst för?

Trainwreck är riktad framförallt mot deltagare som inte arbetar direkt inom IT, men som vill förstå de bakomliggande principerna bakom agilt arbete.

Tidsåtgång

Övningen tar ca 2 timmar i anspråk.

Antal deltagare

Övningen passar för grupper mellan 4 och 10 personer. Är ni fler än så skapar vi flera grupper som vi kör parallellt.

Beskrivning

Trainwreck riktar sig mot dig som jobbar som linjechef/ledare eller verksamhetsutvecklare i en organisation som vill bli mer agila och lättrörliga men som inte jobbar inom IT.  Med utgångspunkt för agila principer för teambaserat arbete, visualisering, flöde och verktygsstöd såsom Kanban kommer teamet själva att utveckla bättre och bättre leverans. Samtidigt som man lär sig verktygen så kommer också den praktiska nyttan att bli tydlig. Med utgångspunkt från dessa lärdomar så kan ni som organisation bättre förstå vilka förändringar ni behöver göra för att bli mer agila i er verksamhet. Och, ni får bygga en massa roligt lego också.
Gå till formuläret
Birdvillagilecity

Birdville

Den agila staden

Deltagarna tränar på agil förändring genom byggnationen av en fiktiv stad. I simuleringen har vi en visonär borgmästare som ser framför sig en stad som ska locka massor med invånare.

Vem passar denna övning bäst för?

Birdville riktar sig till alla som behöver en förståelse för hur agilt arbete ser ut i praktiken.

Tidsåtgång

Räkna med cirka tre timmar oavsett gruppstorlek.

Antal deltagare

Minst fyra deltagare men därefter skalbart till egentligen hur många ni vill. Vid större grupper delar vi upp staden i flera stadsområden med varsin egen kravställare/borgmästare.

Beskrivning

Visionerna är inte alltid så tydliga, tidplanen tajt och behoven att omedelbart generera intäkter till borgmästarens byggbudget är stora. Ert team ska ta på sig ansvaret att med stöd av agila metoder snabbt börja bygga och produktionssätta byggnader, gator, torg, parker och alla andra galna idéer som borgmästaren vill ha realiserat.
Gå till formuläret
Leankanbanpizza

Process Pizza

Övning i Kanban och Lean

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza! Dessutom får du på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för effektiva flöden, ”visual management” och Kanban enligt Lean.

Vem passar denna övning bäst för?

Process Pizza vänder sig framförallt till deltagare som behöver få insikt i hur deras dagliga flöden fungerar samt hur man med hjälp av Lean kan avhjälpa de utmaningar som uppstår.

Tidsåtgång

Räkna cirka 2,5 timme inklusive wasteanalysen i er egen IT-verksamhet.

Antal deltagare

Minimum fyra deltagare.

Blir gruppen fler än nio personer så delar vi upp och kör parallella restauranger, och 50-100 personer skapar en fantastisk konkurrens och energi!

Beskrivning

Pizzabutikens mål är att producera god pizza åt så många betalande kunder som möjligt.  Produktionen har ett fåtal regler (ingredienser, ordning) och även några inbyggda flaskhalsar (varför är ugnen så långsam?!). Klarar ni utmaningen och bemästrar Lean i praktiken samtidigt som ni säkrar företagets lönsamhet? När pizzorna väl är bakade, analyserar vi processen, identifierar waste och jämför det med vår IT-vardag för att se var vi har waste där. Detta är en kort, rolig och instensiv övning som passar perfekt som kickoff in i kontorslivet!
Gå till formuläret

Vill ni ha skräddarsydda övningar eller workshops?

Vi är riktigt duktiga på att se till att en övning ger den kunskap och upplevelse ni vill åt. Här kan vi både kombinera eller skräddarsy övningen så att den passar precis det ni vill få ut. I vissa fall kanske ett kortare teoripass kan behövas för att sätta en kontext. Eller varför inte ta en liten stund och låta oss facilitera hur ni omsätter övningen i praktik på just er arbetsplats?

Flygplansövning

Flygplansuppvisningen

Se styrkan i iterativt arbete

Ni har fått i uppdrag att skapa fungerande flygplan åt en kund, men både tiden och materialet är knappt. Kan vi göra kunden nöjd?

Vem passar denna övning bäst för?

Flygplansuppvisningen passar för deltagare som vill förstå styrkan i att stanna upp med jämna mellanrum och optimera sättet vi arbetar.

Tidsåtgång

30-60 minuter

Antal deltagare

Minst fyra deltagare men därefter skalbart till egentligen hur många ni vill. Vid större grupper delar vi upp ”flygplanstillverkarna” i grupper om 4-5 personer.

Beskrivning

Övningen passar främst som introduktion till förståelse för iterativa/agila metoder och särskilt mot deltagare som inte jobbar inom IT. Målet är en förståelse för agila cykler och att tänka i former av MVP (Minimum Viable Product).

Gå till formuläret
Bollhavsövning

Att korsa ett (boll)hav

Hur fungerar egentligen ett arbetsflöde?

Teamövningen går ut på att förflytta ett stort antal bollar genom hela gruppen. Detta låter ju lätt, men det finns både regler och fallgropar som gör att gruppen måste både samarbeta och tänka för att lyckas!

Vem passar denna övning bäst för?

Att korsa ett (boll)hav passar bra för alla team som vill bygga upp samarbetsförmågan, men som bieffekt får deltagarna även fördjupad kunskap och medvetenhet om de arbetsflöden de befinner sig i.

Tidsåtgång

30-60 minuter

Antal deltagare

För att övningen ska ge effekt, bör gruppens storlek vara minst 8 personer. Men det finns ingen övre gräns för antalet deltagare och vi har jättemånga bollar att tillgå.

Beskrivning

Bollhavsövningen syftar till att synliggöra vilka faktorer det är som påverkar ett flöde. Om det så är ett flöde av bollar eller arbete, spelar faktiskt ingen roll. Först och främst kommer gruppen att behöva öva på samarbete. Därefter kommer vi även att lägga vikt vid att utvärdera hur flödet fungerar, om det finns några flaskhalsar och hur vi gör det bättre. Eftersom arbetsflöden finns överallt och alla är inblandade i dem är detta en bra övning, oavsett roll och kompetens hos deltagarna.
Gå till formuläret
Tärningsövning

Dice flip

Hur får vi kortare ledtider och bättre flöde

Teamet får i uppdrag att producera tärningar enligt ett mönster i ett flöde. Genom att minska mängden parallellt arbete och anpassa tempot till de svåraste momenten får de bättre flöde med kortare ledtider. 

Vem passar denna övning bäst för?

Dice flip riktar sig till alla som behöver kunna förstå hur optimerade arbetsflöden fungerar.

Tidsåtgång

Cirka 30-60 minuter lite beroende på gruppens storlek. 

Antal deltagare

Övningen fungerar bäst med grupper om 6 och flera parallella grupper kan köra samtidigt. 4-7 personer per grupp.  

Beskrivning

Övningen Dice Flip är baserat på en populär agil övning kallad Coin Game som vi utökat med lite mer funktioner. Ert uppdrag är att producera så många tärningar som möjligt på så kort tid som möjligt. För varje runda mäter vi och ser svart på vitt hur bra flöde vi uppnår.  Allt genom att tillämpa ”reduced batch size” och ”single piece flow” enligt bästa lean-praxis. Alea Acta Est.
Gå till formuläret
Header Onbird

1-2-3 Sprint!

Gruppövning och intro till Agile

1-2-3 Sprint! är vår gruppövning som aktiverar en grupp i vad agilitet är samt hur det kan tillämpas på arbetsplatsen. 

Vem passar denna övning bäst för?

1-2-3 Sprint! passar deltagare som behöver få en insikt i hur agilt arbete ter sig i praktiken.

Tidsåtgång

Räkna cirka 3-3,5 timme beroende på gruppstorlek. Heldagsvariant finns för utökat fokus på kunddialog, reflektion och förbättring.

Antal deltagare

Simuleringen riktar sig till grupper om 6-14 individer. Större grupper kör vi med parallella grupper.

Beskrivning

Övningen är uppdelad i tre block varav det första fokuserar på teori. Vi pratar roller i Scrum och vad det innebär att arbeta i en sprint? I block två blir deltagarna inkastade i spelet Scrum card game där de på ett verklighetstroget sätt får praktisera ny kunskap. Sist men inte minst summerar teamen sina lärdomar och får med sig en rad verktyg att använda i det dagliga arbetet. Vi kan rekommendera den här övningen online!
Gå till formuläret
Design sprint

Marshmallow Challenge

Gruppövning och reflektionsövning

Marshmallow Challenge är en gruppövning som passar lika bra som start på dagen som för reflektion

Vem passar denna övning bäst för?

Marshmallow Challenge har inga förkunskapskrav och passar alla grupper som behöver öva på samarabete och reflektion

Tidsåtgång

20-30 minuter

Antal deltagare

Grupper om 3-4 personer i varje. Men du kan ha hur många grupper som helst! 

Beskrivning

Marshmallow Challenge övar deltagarna i samarbete, i vikten av experiment och i reflektion. Den är lika bra att använda som isbrytarövning som för utbildning.

Om du vill leda övningen själv hittar du en handledning här.

Gå till kontaktformuläret

Kontakta oss för att få veta mer

Fyll i formuläret så återkommer vi för en 15-minuters avstämning med syfte att diskutera vad som skulle passa ert syfte. Självklart finns alla möjligheter att även skräddarsy något som passar era behov och önskemål; alla övningar kan anpassas utifrån era förutsättningar och mål. Efter samtalet återkommer vi med ev offert.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Teamutveckling
Share This