Certifiering
21 600 kr
1 tillfälle

DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. DevOps Fundamentals är en grundläggande kurs och passar alla som:

 • befinner sig i ett sammanhang där snabbhet, säkerhet och riskminimering är viktigt inom utvecklingscykeln.

Efter DevOps-kursen kommer du..

 • Kunna förklara hur agila metoder och DevOps hör ihop
 • Kunna definiera och implementera en Delivery Pipeline
 • Ha en fördjupad förståelse för ”continuous practices” (dvs CI/CD) och olika typer av automatisering, såsom test-, infrastruktur- och bygg/deployment-automatisering
 • Kunna leda eller medverka i förändringsarbete mot att arbeta mer enligt DevOps internt
 • Känna dig redo att skriva certfieringsprovet som ingår i kursen!

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer och som innebär en överlevnadsfråga för resten av branschen med kursen DevOps Fundamentals. DevOps Engineer, produktägare, systemutvecklare, driftsutvecklare, incident- och change managers samt olika typer av ledare är vanligt förekommande på våra kurstillfällen.

”Onbird gjorde det lätt att förstå både innehåll och nytta med DevOps som metod. För oss är den fortsatta nyttan och värdet av DevOps i vår agila utveckling självklar.”

Andreas Selling

Chef Systemutveckling, Anticimex

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean/devops-coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil/devops-coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil/devops-coach med bakgrund som utvecklare, scrum master, produktägare och RTE.  

Torbjörn Dahlström

Personal Torbjörn

Senior agil/lean/devops-coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeffrey Schmitz

Personal Jeff

Senior agil/devops-coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt

Personal Martin

Senior agil/devops-coach med bakgrund som utvecklare, scrum master, produktägare och RTE.  

Varför kurs hos oss?

legobitar onbird

Onlineanpassat

Leveransmetoden för utbildningar blir allt viktigare, särskilt med hänsyn till pandemier och arbete hemifrån. Med hänsyn till detta anpassar vi självklart alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har därmed lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det leder till att vi inte bara pratar om ämnet - vi tar både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Detta innebär att vi varje år räknar in ett hundratal utbildningstillfällen!

Helst inga PPT

no powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Onlineanpassat

legobitar onbird

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

Erfarenhet

get-to-work-onbirdVi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

Många kurser

Hur sätter man ihop ett agilt team?Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Varje år räknar vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Kurstillfället är bara början

Det är lätt att en kurs bara blir en rolig grej som vi gör vid ett tillfälle och att omvandlingen av kursinnehåll till praktik på jobbet blir knepigare än tänkt. Det där vill vi på Onbird motverka. Vi bokar in ett frivilligt onlinemöte för kursdeltagarna några veckor efter kurstillfället. Vid detta möte diskuterar och reflekterar deltagarna kring kursen. Vilka kunskaper har kommit mer väl till pass än andra? Och hur har man gjort rent praktiskt för att ta sig dit? Förutom att våra deltagare uppskattar detta så utvecklar det förstås även våra egna kursleveranser. Mötet ingår i kursavgiften.

riktning

Vanliga frågor

Vad ingår i kursavgiften?

För certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certifieringsprovet på en tid som passar dig.

För certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs, kursmaterial och förstås en möjlighet att skriva certfifieringsprovet på en tid som passar dig ingår alltid!

---

För icke-certifierande kurs IRL: Allt du behöver! Lunch, fika, kaffe, trevliga kurskamrater och kursmaterial fixar vi!

För icke-certifierande kurs online: Lunch och fika får du tyvärr ordna själv, men en bra kurs och kursmaterial ingår alltid!

---

För ALLA kurser: Uppföljnings-session (se ovan) där kursdeltagarna kan nätverka och utbyta tips och tricks.

Erbjuds det rabatter om flera personer från samma företag går på kursen samtidigt?

Ja, vi ger rabatt om man är flera från samma företag. Kontakta oss om det antingen via meddelanderutan i anmälan eller via mail på hello@onbird.se

Vilka tekniska krav behövs för online kurser?

Onbirds kurser ges oftast via Microsoft Teams. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du därmed ha en stabil internetuppkoppling.

Hur erhåller deltagaren ett certifikat eller diplom?

Du skriver ett prov via den certifierande organisationen. Om du får godkänt på ditt certifieringsprov kommer du att få certifikatet skickat till dig. Du får provresultatet så fort du skrivit klart provet.
För kurser utan certifiering eller diplomering kan du ändå få ett kursbevis på begäran.

När faktureras kursavgiften?

Normalt fakturerar vi efter kursavslut.

Blir det bindande när jag skickar in en platsförfrågan?

Om det finns plats på kursen kommer vi att be dig fylla i kompletterande uppgifter. När du fyllt i dessa räknas detta som en bindande anmälan.​

Finns det någon form av kundsupport tillgänglig efter kursen?

Om du har tekniska frågor gällande ev certifieringsprov så hänvisar vi till den aktör som ansvarar för provplattformen. Om du har frågor gällande kursen eller uppföljningar av den så svarar vi jättegärna själva!

Kan man köpa presentkort på utbildningar?

Ja, det går bra. Hör av dig till hello@onbird.se, så löser vi det!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls online eller IRL i centrala stockholm (detaljer nedan). 

 • Pris: 21 600 kr (exkl moms)
onbird_boka_plats

Mer om kursen

DevOpskursens innehåll

DevOps Fundamentals hjälper deltagarna utveckla en förståelse för DevOps. När kursen är klar har du bland annat djupare förståelse och kunskap inom området Devops:

 • Kontexten: utveckling, fördelar och principer
 • Kopplingen till mig som individ: Roller, T-former och DevOpsprofiler
 • Hur DevOps påverkar organisationen: uppbyggnad, kultur, team och skalning
 • Praktiskt arbete inom DevOps: Agile, Lean, ITIL, arkitektur, CI/CD, automatisering och molntjänster
 • Hur vi applicerar förändringsarbetet mot DevOps

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med ”DASA DevOps Fundamentals syllabus” av certifierade kursledare från Onbird.

Onbird är, som organisation, “DASA Forerunners” och Onbirds kursledare är ackrediterade via DevOps Agile Skills Association (DASA). Kursinnehållet är, i grunden, utformat av DASA med syllabus och deras internationellt erkända certifiering.

Kursinformation DevOps Fundamentals

Kursen är två dagar från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm (om inte annat anges). Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår (ej vid onlinekurs). Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper krävs.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This