DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer och som innebär en överlevnadsfråga för resten av branschen med kursen DevOps Fundamentals. DevOps Engineer, produktägare, systemutvecklare, driftsutvecklare, incident- och change managers samt olika typer av ledare är vanligt förekommande på våra kurstillfällen.

 

Detta lär du dig

Efter DevOps-kursen kan du bland annat förklara hur agila metoder och DevOps hör ihop samt definiera och implementera en Delivery Pipeline. Vidare kommer du att ha en fördjupad förståelse för ”continuous practices” (dvs CI/CD) och olika typer av automatisering, såsom test-, infrastruktur- och bygg/deployment-automatisering. Dessa kunskaper gör att du kan leda eller medverka i förändringsarbete mot att arbeta mer enligt DevOps internt. Sist men inte minst är du förstås redo att skriva certfieringsprovet som ingår i kursen!

 

För vem

DevOps Fundamentals är en grundläggande kurs och innehållet passar alla som befinner sig i ett sammanhang där snabbhet, säkerhet och riskminimering är viktigt inom utvecklingscykeln. 

Datum

  • 7-8 feb 2023 (IRL)
  • 8-9 mar 2023 (Online)

Pris

21 600 SEK (exkl moms)

I priset ingår certifieringskostnad

 

”Onbird gjorde det lätt att förstå både innehåll och nytta med DevOps som metod. För oss är den fortsatta nyttan och värdet av DevOps i vår agila utveckling självklar.”

Andreas Selling

Chef Systemutveckling, Anticimex

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean/devops-coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil/devops-coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil/devops-coach med bakgrund som utvecklare, scrum master, produktägare och RTE.  

Hur mycket kan kursleverantörer egentligen skilja sig åt?

Mer än vad man kan tro. Och här vill vi tro att vi skiljer oss, på ett positivt sätt, ifrån många andra som också håller kurser.

legobitar onbird

Onlineanpassat

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Bara under 2020 räknade vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls online eller IRL i centrala stockholm (detaljer nedan). 

Mer om kursen

DevOpskursens innehåll

DevOps Fundamentals hjälper deltagarna utveckla en förståelse för DevOps. När kursen är klar har du bland annat djupare förståelse och kunskap inom området Devops:

  • Kontexten: utveckling, fördelar och principer
  • Kopplingen till mig som individ: Roller, T-former och DevOpsprofiler
  • Hur DevOps påverkar organisationen: uppbyggnad, kultur, team och skalning
  • Praktiskt arbete inom DevOps: Agile, Lean, ITIL, arkitektur, CI/CD, automatisering och molntjänster
  • Hur vi applicerar förändringsarbetet mot DevOps

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med ”DASA DevOps Fundamentals syllabus” av certifierade kursledare från Onbird.

Onbird är, som organisation, “DASA Forerunners” och Onbirds kursledare är ackrediterade via DevOps Agile Skills Association (DASA). Kursinnehållet är, i grunden, utformat av DASA med syllabus och deras internationellt erkända certifiering.

Kursinformation DevOps Fundamentals

Kursen är två dagar från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm (om inte annat anges). Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår (ej vid onlinekurs). Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper krävs.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This