DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer och som innebär en överlevnadsfråga för resten av branschen med kursen DevOps Fundamentals. DevOps Engineer, produktägare, systemutvecklare, driftsutvecklare, incident- och change managers samt olika typer av ledare är vanligt förekommande på våra kurstillfällen.

 

Detta lär du dig

Efter DevOps-kursen kan du bland annat förklara hur agila metoder och DevOps hör ihop samt definiera och implementera en Delivery Pipeline. Vidare kommer du att ha en fördjupad förståelse för ”continuous practices” (dvs CI/CD) och olika typer av automatisering, såsom test-, infrastruktur- och bygg/deployment-automatisering. Dessa kunskaper gör att du kan leda eller medverka i förändringsarbete mot att arbeta mer enligt DevOps internt. Sist men inte minst är du förstås redo att skriva certfieringsprovet som ingår i kursen!

 

För vem

DevOps Fundamentals är en grundläggande kurs och innehållet passar alla som befinner sig i ett sammanhang där snabbhet, säkerhet och riskminimering är viktigt inom utvecklingscykeln. 

Datum

Pris

19 950 SEK (exkl moms)

 

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Onbird

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Onbird

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Onbird

Boka plats

Kursen hålls tillsvidare online. Pris 19 950 SEK (exkl moms) per deltagare.

Mer om kursen

DevOpskursens innehåll

DevOps Fundamentals hjälper deltagarna utveckla en förståelse för DevOps. När kursen är klar har du bland annat djupare förståelse och kunskap inom området Devops:

  • Kontexten: utveckling, fördelar och principer
  • Kopplingen till mig som individ: Roller, T-former och DevOpsprofiler
  • Hur DevOps påverkar organisationen: uppbyggnad, kultur, team och skalning
  • Praktiskt arbete inom DevOps: Agile, Lean, ITIL, arkitektur, CI/CD, automatisering och molntjänster
  • Hur vi applicerar förändringsarbetet mot DevOps

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med ”DASA DevOps Fundamentals syllabus” av certifierade kursledare från Onbird.

Onbird är, som organisation, “DASA Forerunners” och Onbirds kursledare är ackrediterade via DevOps Agile Skills Association (DASA). Kursinnehållet är, i grunden, utformat av DASA med syllabus och deras internationellt erkända certifiering.

Kursinformation DevOps Fundamentals

Kursen är två dagar från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm (om inte annat anges). Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Priset är 19.950 SEK (exkl moms)per deltagare. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper krävs.

Vår kursmetod

Det här med att stå och läsa innantill från Powerpoint-slides är inte vår syn på pedagogik. Vi väljer att, så långt det  går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Vi vet att våra kursdeltagare tycker om detta upplägg. Vi får ofta feedback på hur mycket mer givande det är att slippa powerpoint-karaoke och att istället fokusera på att förstå och diskutera innehållet.

Mer om Onbirds unika modell för lärande här ->

Share This