1-2-3 Sprint!

Öva roller och aktiviteter i en agil sprint

Söker du introduktion och inspiration kring ett agilt eller Scrum-baserat arbetssätt? Då erbjuder vi en workshop fylld med diskussion och aktivt lärande. 1-2-3 Sprint! är en introduktion för dig och ditt team till ett agilt arbetssätt och aktiverar er i sprintcykelns dynamik. Med en Kanban-tavla, två tärningar och mycket diskussion tar Onbird er genom tre sprintar och skapar mycket lärande. Övningen redogör för hur vi arbetar iterativt och belyser problematik som till exempel bristande planering och oförutsedda händelser. Workshopen ger er redskap för att påbörja den agila resan samt binda samman teamet.

Aktivering i roller, sprintar och Scrum card game

Vi på Onbird vet att aktivt deltagande och variation stimulerar lärande. Därav välkomnar vi diskussion och engagemang under denna och alla våra övningar. 1-2-3 Sprint! består av tre block som ger kunskap, träningsmoment och en avslutande reflektion.

 • Block 1 – Introduktion
  I det första blocket introducerar vi vilka roller som finns i ett agilt team och vilka positiva effekter det kan ge att arbeta i enlighet med dessa. Vi besöker även vilka aktiviteter som ingår i en sprintcykel, varför vi arbetar iterativt och vilka resultat vi kan nå till följd av dessa.  På kort tid har vi introducerat teamet till ett agilt arbetssätt och gett alla en gemensam agil bas att stå på.
 • Block 2 – Scrum card game
  I det andra blocket tar vi vår nya kunskap i åtanke när vi praktiskt övar på att arbeta i en sprint.  Onbird leder gruppen via Scrum card game till en backlog fylld med önskemål och begränsad tid för att uppfylla dem. Spelet innefattar tre sprintar och deltagare tillsammans ställs inför tuffa utmaningar och heta diskussioner. Bland förmågorna som vi tränar på finns kommunikation, prioritering, estimering samt hantering av oplanerat arbete. Det är ett ypperligt tillfälle att utöva ny kunskap och att lära sig vad som ger mest värde för kunden.
 • Block 3 – Lessons learned
  I block 3 knyter vi samman övningen. Gruppen får en chans att identifiera spelets utmaningar och lärdomar. Vad gick bra? Vad lärde vi oss om agilitet och hur applicerar vi vår nya kunskap i det dagliga arbetet? Onbirds spelledare faciliterar diskussionen för att dra fram konkreta takeaways som gör att lärdomar i övningen kan kopplas till nytt resultat i vardagen.

Utbildningsledare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.  

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Agil IT-projektledare med bakgrund inom produktutveckling.

Övningen 1-2-3 Sprint! riktar sig till…

Övningen är riktad mot team och ledningsgrupper som befinner sig i introduktionsfasen till agila arbetssätt och Scrum. Workshopen tar mellan 2-4 h och anpassas till allt från 3 till 30 deltagare. Det är en utmärkt aktivitet för till exempel kickoff, introduktion till Scrum eller teambuilding.

Vi håller workshopen online eller fysiskt på plats hos er. Ingen förkunskap krävs, och innehållet anpassar vi efter era önskemål och förutsättningar.

 

Den här kunskapen får ni om agilitet och Scrum

Syftet med workshopen är att ge grundläggande kunskap om Scrum och agila arbetssätt samt redogöra för dess inverkan på det dagliga arbetet. Spelet utmanar teamet att arbeta iterativt och att utveckla sin kunskap under övningens gång. Gruppen avslutar spelet med reflektion där varje deltagare summerar och återger ny kunskap. Dessutom diskuterar vi hur vi kan applicera dessa i det dagliga arbetet. Målet med dagen är skapa medvetenhet och förståelse för vad teamet kan vinna på att arbeta iterativt.

  ”Sprint 1-2-3! är utmanande och lärorikt! Vi gjorde klara framsteg efter varje sprint och det var tydligt att vi mot slutet var bättre på att estimera vårt arbete. Mitt team gjorde en liknelse med att stå i köket och följa ett recept, det går aldrig så fort som receptet säger förrän du fått öva några gånger.”

  Jennifer Öberg

  Projektledare och deltagare i workshopen

  Praktisk information om 1-2-3 Sprint!

  Workshopen fungerar utmärkt som en praktisk och rolig introduktion till agilitet. Före leverans gör Onbird en intagningsintervju samt konfigurering av workshop enligt önskemål för att maximera resultat.

  • 2-4 timmar
  • 3-30 deltagare
  • Hålls online eller fysiskt på plats hos er
  • Inga förkunskaper krävs

  Är ni intresserade av att lära er mer om agila arbetssätt då kan ni läsa mer om agilitet och våra utbildningar här.

  Affärssimulering, en metod för praktisk inlärning

  Människor formar sitt beteende framförallt från erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Vill vi förändra och utveckla är det mest effektiva att testa på och att känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär oss mer av det vi gör än av det vi hör. Därför är simuleringar och workshops så effektiva.

  Inlärningen sker i tre steg:

  • Upplev
   Agera och få praktisk erfarenhet.
  • Reflektera
   Växla perspektiv och granska resultat för feedback.
  • Förbättra
   Formulera nyvunnen kunskap från feedback, knyta an till teori och överföra detta till ett förbättrat arbetssätt.

  KOSTNADSFÖRSLAG

  Hör av er till oss för ett prisförslag på workshopen 1-2-3 Sprint!

  Spelet Scrum card game är licenserat via leverantören. Spelet är utvecklat av Timofey Yevgrashyn och har nyttjats av tusentals deltagare för att lära sig agila arbetssätt.

  Om Onbird

  På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

  Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

  Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

  Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

  Adlibris logo
  Share This