Utveckla hela värdeleveransen

Grab@Pizza – Samarbete mellan IT och verksamhet

Grab@Pizza är en affärssimulering där deltagarna tacklar en tuff utmaning – företagets ledning kräver ett bättre resultat där IT måste leverera mera nytta till verksamheten. Ett antal nyckelprojekt har identifierats för företagets konkurrensförmåga och överlevnad samtidigt som IT-organisationen måste klara att balansera kostnad och stabilitet mot dessa krav. Företaget Grab@Pizza utsätts för utmaningar som helt enkelt kräver ett samspel mellan affär och IT.

En rolig övning som tydligt visar betydelsen av samspel mellan IT och verksamhet

I en verklighetstrogen miljö får deltagarna ta ansvar för att driva en pizzera, som ständigt behöver anpassa sin leverans efter kundernas och ägarnas önskemål. Deltagarna får i uppgift att bland annat leverera nya affärsdrivna initiativ såsom webbaserad beställning av pizzor, stöd för mobiltelefonbeställningar, nya pizzarecept och slutligen att säkra en reklamplats på “Super Bowl”. Allt detta samtidigt som de ska balansera trilskande teknologi, leverantörer som slutar supportera legacy-lösningar och användare som hör av sig om stillastående tjänster och system.  På vägen utvecklas aktivt arbete med kommunikation, kundsamarbete och processförbättringar för att lyckas.

Allt det här gör vi för att visualisera och öva på hur vi bättre kan samspela med de olika delarna av vår organisation. Vi kommer exempelvis att titta på hur linjering av IT och verksamhetskrav kan göras, hur vi identifierar och utvecklar de kärnprocesser vi har samt förstås hur vi aktiverar samarbete mellan IT och verksamhet.

Simuleringsledare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

nathalie heisner onbird

Nathalie Heisner

Grab@Pizza riktar sig till

Grab@Pizza™ riktar sig till deltagare både inom beställarsidan såväl som IT-leveranssidan.

För beställare av IT-tjänster erbjuder simuleringen en praktisk möjlighet att bättre förstå IT-organisationens utmaningar. Därför måste en aktiv dialog föras med IT-organisationen om både nya önskemål såväl som pågående leverans och drift. Slutligen hur vi identifierar rätt balans i organisationens “Portfolio of changes”.

För leverantörer av IT-tjänster (tillika interna IT-organisationer) erbjuder simuleringen massor för IT-chefer, linjechefer, Service Managers samt Business Relationship Managers. Exempel på lärande är att bättre förstå vilka kärnprocesser som måste vara etablerade för att säkra rätt leverans och rätt balans i leveransen av IT-tjänster till kund och beställare.

Övningen kan användas både som introduktion till ett process-initiativ eller vid vidareutveckling och/eller införandet av BRM-principer i verksamheten. Vidare har simuleringen också visat sig ge oöverträffade möjligheter att tydliggöra hur och vilka processer en organisation måste utveckla för att kunna utvärdera och säkra rätt mix i förändringsportföljen (Portfolio of changes).

Det här tar ni med er efteråt

Genom att simulera konkreta affärs- och kommunikationsmässiga utmaningar ger övningen god inblick i hur man på ett praktiskt sätt tillämpar servicekonceptet på sin IT-leverans. Utöver det, ser vi också tydliga exempel på hur optimerade arbetssätt, processer och IT-stöd kan minimera (eller helt ta bort) onödiga kostnader. Vidare belyser övningen hur du balanserar IT-investeringar gentemot support och drift genom aktiv kunddialog.

Många av våra deltagare kommenterar vikten av att uttrycka affärsvärde i kravbilden mot IT. Eftersom övningen är transparent med det affärsvärde som behövs, blir leveranserna tydligare och lättare att förstå, både ur affärs- och IT-perspektiv. På så sätt kan vi ytterligare förstärka samarbete mellan IT och verksamhet.

Det sista stora området som övningen berör är den påverkan som dålig tillgänglighet, kapacitet och driftsäkerhet har på affärsrisken. Kopplingen dem emellan är inte alltid solklar. Inte förrän du spelat Grab@Pizza, förstås.

  Att köra en simulering (Grab@Pizza Service Focused IT) öppnade verkligen ögonen på oss. Vi förstod processerna som följer med en serviceleverans på ett väldigt tydligt sätt. Torbjörn ledde oss genom det hela på ett lekfullt och utbildande sätt och fick flera polletter att ramla ner.

  Cecilia Strömberg

  Head of Business Processes & Systems, Toobi Pro

  Information om övningen

  Simuleringen består av en introduktion till företaget Grab@Pizza och dess nuvarande affärsläge. Gruppen får därefter ta ansvar för att organisera sin verksamhet, identifiera och utveckla nödvändiga processer samt sätta upp ett fungerande strategiskt samarbete mellan Kund/Beställare och IT-organisationen. Totalt genomförs 6 ronder. Varje rond består av en planering-, genomförande- och reflektionsfas. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i sitt uppdrag.

  • Simuleringen levereras som en heldagsövning.
  • Om önskas, genomför vi gärna en variant i förlängd två-dagars leverans med BRM/ITSM-teori.
  • En kortare version, där vi fokuserar mer mot “Service and BRM awareness session“ går att genomföra på en halv dag.
  • En grupp består av 8-14 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras.
  • Formatet passar fint för både kickoff, utbildning eller annat kreativt sätt att samla medabetarna.

  Inför övningen genomför Onbird en intagningsintervju för att förstå utgångsläget. Grab@Pizza kan användas på ett generellt plan eller hjälpa till att belysa och utveckla specifika områden såsom till exempel tjänstekonceptet eller praktiserad Business Relationship Management.

  Affärssimulering, en metod för praktisk inlärning

  Människor formar sitt beteende framförallt från erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Vill vi förändras och utvecklas är inget mer effektivt än att själv sättas in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär oss mer av det vi gör än av det vi hör. Därför är simuleringar så effektiva.

  Inlärningen sker i tre steg:

  • Upplev
   Agera och få praktisk erfarenhet.
  • Reflektera
   Växla perspektiv och granska resultat för feedback.
  • Förbättra
   Formulera nyvunnen kunskap från feedback, knyta an till teori och överföra detta till ett förbättrat arbetssätt.

  ”Grab@Pizza – Business IT Alignment” är designad och registrerad till Gaming Works BV, till vilka Onbird är guldlicensierad partner.

  Glöm inte bort att kika på våra andra jättebra övningar för kickoff och teambuildning!

  KOSTNADSFÖRSLAG

  GrabPizza - Business IT Alignment

  Om Onbird

  På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

  Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

  Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

  Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

  Adlibris logo
  Share This