Apollo 13 – affärskritisk serviceleverans

Kom igång med dina ITIL-processer på riktigt

 • IT Service Management och ITIL-kunskaper i ett lärorikt och roligt scenario.
 • Fantastisk övning för Servicedesk, incident, problem- och change-teams.
 • Realistiskt scenario baserat på den verkliga Apollo13-missionen

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna agerar Mission Control och konfronterar utmanande realtidsscenarion från rymduppdraget. I simuleringen får Mission Control uppdraget att tillhandahålla ”Mission Critical Services”, en utmaning som påminner om vardagen för IT-funktioner. Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för IT Service Management (ITSM) i en lärorik och rolig miljö.

Simuleringen riktar sig till

Simulering lämpar sig för IT- och serviceorganisationer som ansvarar för tjänsteleverans och support. Servicedesk, problem- och change-teams aktiveras direkt av övningens utmaningar. Med fördel kan man också involvera samarbetspartners, kunder, beställare och även icke IT-resurser.

Övningen kan användas både som introduktion till ett ITIL-initiativ eller vid vidareutveckling av ett ITSM-arbete. Apollo 13 har också visat sig att vara en effektiv metod för att få fart på ett låst processläge – gruppen aktiveras, kommunikation lossnar och konkreta steg framåt uppstår.

Inför övningen genomför Onbird en intagningsintervju för att förstå utgångsläget. Apollo 13 kan användas på ett generellt plan eller hjälpa till att belysa och utveckla specifika områden.

Takeaways

Simuleringen erbjuder i en lärorik och stimulerande miljö många viktiga lärdomar och takeaways, Bland annat får deltagarna uppleva:

 •  Praktisk träning med ITIL-koncepten Servicedesk, Incident, Problem och Change.
 • Träning och teori i processdesign och processtillämpning.
 • Grupparbete med prioritering och eskalering.
 • Fokus på de nyckelområden som er organisation vill betona och träna på.
 • Stärkt teamkänsla och energi inför förändringsarbete.

Efter Apollo 13 förstod äntligen hela organisationen vad Incident Management är. Nu har vi sex månader senare halverat mängden incidenter och sänkt snitt-tiden till lösning. Och våra kunder hör av sig med hurrarop om förbättringen!

Ulrika

Incident Manager

Simuleringsinformation

Simuleringen består av en introduktion till rymduppdraget och därefter tar gruppen över och genomför fyra spelronder. Varje rond består av en planering-, genomförande- och reflektionsfas. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i sitt uppdrag.

Baserad på den riktiga NASA Apollo 13-mission, deltagarna ansvarar för att bygga och skjuta upp sin raket, hantera störningar under rymdfärden, planera och införa förändringar samt att återhämta besättningen till jorden. Under resan sker aktivt arbete med kommunikation och processförbättring för att lyckas.

Simuleringen kräver inga förkunskaper och gruppen kan med fördel blandas med både personal inom och utom IT-organisationen såsom beställare, kunder eller liknande.

 • Simuleringens levereras som en heldagsövning.
 • Varianter på två-dagars leverans (inklusive ITIL-teori) eller komprimerad halvdag finns.
 • En Mission Control-grupp består av 8-14 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras.
 • Kickoff, utbildning eller annan kreativ format – övningen skapar energi och dynamik.

Kontakta oss för prissättning per individ eller för hel grupp.

Glöm inte att kika på våra andra jättebra övningar för kickoff och teambuildning!

  Om Onbird

  På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

  Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

  Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

  Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

  Adlibris logo

  Apollo 13 – An ITSM Case Experience är designad och registrerad till Gaming Works BV. Onbird är en guldlicensierad partner.

  Om Onbird

  På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

  Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

  Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

  Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

  Adlibris logo
  Share This