ITIL 4 Foundation, kurs och certifiering

ITIL Foundation Kurs och Certifiering. Det smarta sättet att lära sig ITIL. Inga Powerpoints. Ingen pärm. Mycket praktik. I Onbirds ITIL Foundation får du samma innehåll och certifiering som andra kurser, bara lite mer.

 

Detta lär du dig

Utbildningen, som är certifierande, är utformad helt i enlighet med Axelos regelverk och kurs-syllabus. Skillnaden är hur vi bedriver undervisningen samt vårt fokus på att ge dig konkret vägledning i typiska utmaningar inom IT.

Alla PowerPoints och pärmar läggs undan. Vi utvecklar istället din förmåga genom praktisk undervisning, diskussion och mycket övning i best-practice-ramverket ITIL. Enligt vår erfarenhet är detta ett ett smartare, roligare och mer effektivt sätt att lära sig ITIL.

Onbirds kursledare är certifierade experter inom ITIL och får återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar. Vi är ackrediterade av APMG och Peoplecert. Kursinnehåll är utformad av Axelos med internationellt erkänd certifiering via Peoplecert.

 

För vem

ITIL Foundation lämpar sig för dig som arbetar i medel- till stora IT-organisationer i både privat eller offentlig sektor. ITIL-ramverket ger mycket värdefull kunskap för såväl utveckling- som driftsorganisationer, samt för CIO och ledare och produktägare inom IT såväl som Service Desk-tekniker.

Datum

Pris

19 950 SEK (exkl moms).

 I priset ingår certifieringkostnad.

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls online eller IRL (detaljer nedan).

Mer om kursen

ITIL-kursens innehåll

Kursen ITIL Foundation levereras i enlighet med ”Axelos official ITIL syllabus” och leder dig igenom grunderna i ITIL, version 4. Du skapar förståelse för ITILs övergripande governance och Service Value System. Vidare går kursen igenom leveransmodellen Service Value Chain och hur du applicerar Co-creation of value. ITIL 4 förtydligar sin täta koppling till de Agila förhållningssätten genom bl.a. 7 Guiding Principles och CSI (ständig förbättring). En vital del av kursen behandlar det som ITIL är mest känt för: Processer och praktiker för tjänsteleverans. Bland dessa märks exempelvis Servicedesk, Incident, Problem, Service Level, Catalog och Change, Release och Deployment Management. Kursen innehåller ett flertal praktiska momement, exempelvis med fokus på applicering av Agile Service Management i vardagen. Dessutom fokuserar kursen kring hur ITIL 4 samspelar med andra ramverk och förhållningssätt, såsom Lean, Agile, Scrum, Project Management och PM3.

Alla moment av utbildningen leds av certifierade kursledare från Onbird.

 

Om ITIL 4

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)® är världens mest etablerade ramverk för IT Service Management och leverans av IT-tjänster. Ramverket, som grundades 1989, är en samling av best-practice-kunskap från hela världen och har nu utvecklats ytterligare till version 4.

ITIL 4 bygger vidare på grunden och med ökat fokus på förändring, automatisering och agilitet. Denna nya version förtydligar ytterligare ITILs samspel med Agile, Lean IT och DevOps. Organisationens digitala transformation får nytt stöd i form av “The Service Value System”, 7 grundprinciper samt en samling av best practices.

Kursinformation ITIL Foundation

ITIL 4 Foundation hålls över två dagar eller fyra halvdagar.

Kurser hålls från kl 9-17 och i centrala Stockholm om inte annat anges. Pris 19.950 SEK (exkl moms) per deltagare. Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Material levereras digitalt före kurstillfället. Kursmaterialet och examination erbjuds på engelska – kursen i sig levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om ITIL krävs.

Arbetar ni idag enligt ITIL v3 och söker utbildning i det kan ni välja alternativet “kontakta mig om andra datum” i formuläret så hör vi av oss till er.

ITIL 4 foundation certification
peoplecert_ombird

Vår kursmetod

Vår syn på pedagogik rimmar inte med att stå och läsa innantill från Powerpoint-slides. På Onbird väljer vi att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Vi vet att våra kursdeltagare tycker om detta upplägg. Feedback från kursdeltagarna pekar ofta på hur mycket mer givande det är att slippa powerpoint-karaoke och att istället fokusera på att förstå och diskutera innehållet.

Mer om Onbirds unika modell för lärande här ->

Share This