ITIL Guiding principles

av | jun 17, 2020 | ITIL/ITSM

I detta inlägg, som är del 5 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs guiding principles.

Syftet med the Guiding principles är att tillhandahålla principer som ska hjälpa organisationen att fatta beslut i de många olika omständigheter och situationer som kan uppstå. Man skulle kunna betrakta dessa principer som goda livsråd att leva efter för en IT-organisation. Självklart kan man välja att inte följa dem och framför allt ska man betrakta dem som principer och inte som oomkullrunkeliga sanningar eller lagar (typ som tyngdlagen). Snarare fungerar de som vägvisare.

ITIL guiding principles

7 Guiding Principles

Totalt är det 7 principer eller guiding principles. Dessa lanserades redan 2016 (och då som 9 stycken), inte minst för att bekräfta de förändringar som skett på marknaden kring Agila metoder samt DevOps. Att man valde att korta ner dem fanns det många skäl till men framför allt så strävar Axelos i denna förändring mot att reducera komplexitet och omfattning. Principerna listas nedan och förklaras därefter en efter en.

  1. Focus on value
  2. Start where you are
  3. Progress iteratively with feedback
  4. Collaborate and promote visibility
  5. Think and work holistically
  6. Keep it simple and practical
  7. Optimize and automate

Workshop ITILs Guiding principles

Kostnadsfri faciliteringsguide. Skapa gemensam förståelse för hur de 7 principerna för ITIL kan tillämpas och efterlevas praktiskt i er organisation i samband med att ni står inför olika situationer eller valmöjligheter.

Guiding principles förklarat

Principerna är som vi noterade ovan inte tänkta att fungera som regler utan snarare som råd på vägen. Alla principerna är tillämpliga men i olika utsträckning beroende på de specifika förutsättningarna för organisationen. Utöver det så är de heller inte nödvändigtvis tillämpliga i alla situationer eller frågeställningar. Vissa är av mer praktisk karaktär, andra mer övergripande. Nedan går vi kortfattat igenom principerna.

Focus on value

Allt en organisation gör ska kunna mappas direkt eller indirekt till värde för de intressenter organisationen finns till för att stöda/hjälpa. Detta inbegriper många olika perspektiv bland annat användar- och kundupplevelsen av levererade tjänster. Varje resurs i organisationen ska också kunna förstå hur deras insats mappar mot kundvärdet.

Start where you are

Organisationer har alltid en mängd interna resurser och tillgångar. Använd dessa istället för att börja om helt från början. Förstå också nuläget innan du påbörjar en förändring så du kan se resultat och fokuserar på att lösa det faktiska problemet istället för något annat.

Progress iteratively with feedback

Försök inte göra allt på en gång, det är nästan alltid dömt att misslyckas. Ta istället små steg som är hanterbara och kan utföras inom kort tid. Använd feedback efter varje iteration för att säkra att vi rör oss i rätt riktning. Ibland kan vi gå åt fel håll, men i en kort iteration gör detta inte så mycket. Vi kan snabbt ändra riktning och antagligen lär vi oss något viktigt på vägen, t.ex vad som inte funkar.

Collaborate and promote visibility

Att arbeta tillsammans producerar resultat med högre buy-in och ökar sannolikheten för långsiktig framgång. Självstyrande team, samverkan över silos och en högre grad av tillit till varandra inom en organisation har visat sig vara kritiska framgångsfaktorer för många organisationer. Arbete och framgångar skall vara synligt och visualisering förenklar alltid

Think and work holistically

Ingen tjänst eller tjänstekomponent agerar helt frikopplat. De resultat vi önskar uppnå hindras om vi inte beaktar helheten eller alla lager av tjänstekomponenter som krävs för att realisera affärsvärde. De fyra dimensionerna måste beaktas för att nå framgång när vi förvaltar och utvecklar nya tjänster eller metoder inom organisationen.

Keep it simple and practical

Undvik allt onödigt arbete som inte skapar värde för kund. Undvik också i lika mening alla metoder och processer som skapar onödig komplexitet. Hitta enkla fungerande lösningar, utan att skapa problem för andra delar av organisationen.

Optimize and automate

Sök ständigt efter sätt att förbättra och standardisera vårt arbetssätt. Ta stöd av automatisering och system för standarduppgifter. Automatisera dock endast det som du först kan definiera och hantera manuellt. För att veta att du inte automatiserar in fler fel i organisationen.

Vad består ITIL av i övrigt?

ITIL 4 består av ytterligare strukturelement. Ramverket (och denna text 😊) är omfattande. Vi på Onbird har därför valt att stycka upp ITIL 4 i ett flertal bloggposter som ger en fördjupning i ämnet. Följ nedanstående länkar för att läsa mer om:

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. Skriften ovan baseras på ITIL version 4, 2019 edition. 

Hämta vår infographic över ITIL4

Ange din epost nedan om du vill ha vår infografik över ITIL4 i PDF-format (lämplig för utskrift).

ITIL Foundation

ITIL Foundation är den grundläggande kursen för ett ITIL-initiativ. Du lär dig inte bara mer om grunderna i ITIL utan också hur du praktiserar dem och du kan tillämpa ITIL i din organisation.

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This