Service Value System

av | maj 12, 2021 | ITIL/ITSM

I detta inlägg, som är del 2 i en serie inlägg om ITIL4,  beskriver vi ITILs Service Value System. 

För att Service Management ska fungera ordentligt måste det fungera som ett helt och integrerat system. ITIL:s Service Value System (SVS) beskriver hur alla de olika komponenterna och aktiviteterna i en organisation fungerar tillsammans som just ett sådant system vars syfte det är att skapa bestående värde över tid för kunder/konsumenter av IT-tjänster. Dessa komponenter och aktiviteter kan, tillsammans med en organisations olika resurser, användas på en mängd olika flexibla sätt beroende på förutsättningar. Oavsett vilken form man väljer förutsätter det integration och koordinering av aktiviteter, praxis, teams, ansvar och befogenheter för att fungera effektivt.

Silostrukturer – vår största utmaning

Många organisationers största utmaning idag är de interna vattentäta skott, eller silos, man byggt upp över tid. Dessa silos består av specialister som ansvarar för någon eller några delmängder av den fulla tjänsteleveransen snarare än helheten. Silos tenderar att motstå förändringar samt gömma eller inte dela specialistkunskap. Vilket kan påverka effektivitet och flöde negativt. Samtidigt som det ökar kostnader och risker för organisationer. Och i värsta fall skapa frustrerade kunder och medarbetare som upplever arbetet som trögt och/eller okontrollerat.

ITIL:s SVS-arkitektur är designat med avsikt att motverka utmaningen med silobaserat arbete. För att istället uppmuntra till/underbygga en högre grad av flexibilitet i organisationer genom bland annat teambaserade strukturer. 

Service Value System

Komponenter i the Service Value System

The Service Value System består av 5 olika komponenter som måste samverka. Baserat på att organisationen har någon form av kund/organisation/målgrupp som har ett behov skall man sträva mot att leverera värde genom att nytta de 5 komponenterna.

Dessa är:

  • Service Value Chain – Ett set av sammanhållna aktiviteter som en organisation utför. I syfte att skapa värde för kunder/konsumenter, genom att producera tjänster och produkter
  • Practices – En uppsättning organisatoriska resurser (processer, organisationsenheter, metoder) som designats för att uppnå ett givet mål
  • Guiding principles – Rekommendationer som guidar en organisation vid alla situationer. Oavsett strategi, mål, typ av tjänster och ledningsstrukturer
  • Governance – Hur aktiviteter, policys och prioriteringar i en organisation styrs, beslutas samt följs upp
  • Continual improvement – De återkommande organisatoriska aktiviteterna, utförd på alla nivåer av organisationen, för att säkerställa att leveransen ständigt utvecklas och möter nya krav från omvärlden

Det exakta innehållet och utformningen av ovan komponenter måste alltså varje organisation definiera utifrån sina förutsättningar. Men värdet av systemet är att peka på hur det måste samverka utan att permanenta eller bygga upp nya silostrukturer. 

Vad består ITIL av i övrigt?

 ITIL 4 består av ytterligare strukturelement. Ramverket (och denna text 😊) är omfattande. Vi på Onbird har därför valt att stycka upp ITIL 4 i ett flertal bloggposter som ger en fördjupning i ämnet. Följ nedanstående länkar för att läsa mer om:

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. Skriften ovan baseras på ITIL version 4, 2019 edition. 

Hämta vår infographic över ITIL4

Ange din epost nedan om du vill ha vår infografik över ITIL4 i PDF-format (lämplig för utskrift).

Gratis workshop för Servicedesk

Vill du veta mer om hur du arbetar mera effektivt med Incident och Problem i Servicedesk?
Vi har en workshop i Servicedeskens dödssynder som kan hjälpa er.
Prova vår gratis workshop som bara tar 1 timme.

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This