Best practice för effektiv IT-helpdesk [Gratis Workshop]

En gratis workshop

En workshop på en timme med genomgång av de sju dödssynder ni inte vill göra i er Helpdesk/Servicedesk, varför dessa synder uppstår och hur de påverkar er leverans. Genomförs på plats i Stockholmsområdet eller över videosamtal.

Det är svårt att överskatta värdet av en väl fungerande Helpdesk både utifrån ett kundperspektiv såväl som ett internt IT-perspektiv. Tyvärr så blir slutresultatet alltför ofta inte i linje med varken ambitioner eller möjligheter. En väl fungerande Servicedesk kan sätta värdet för hela IT-leveransen.  Och motsatsen kan sänka hela skeppet…

Onbird har genom åren arbetat med många organisationers Helpdeskar. I det arbetet har vi identifierat de sju vanligaste felen (eller synderna som begås) i en Helpdesk-uppsättning.

Innehåll

Under en timme går vi gemensamt med dig igenom dessa synder, identifierar om de finns eller inte finns manifesterade i din Helpdesk samt förklarar varför dessa synder uppstår. Slutligen tittar vi på hur dessa 7 dödssynder påverkar värdet i leveransen till kunden genom längre ledtider, sämre kvalitet på hantering av ärenden och hur det i sin tur riskerar att leda till missnöjda användare och kunder i andra änden såväl som frustrerade IT-medarbetare.

Efter workshopen så kommer du att ha kunskap om hur din Helpdesk ska hantera:

Vårt arbete utgår som alltid från Best Practice och beprövade metoder samtidigt som vi hjälpt många kunder med att eliminera flertalet av dessa synder med positiva resultat.

Option – Utökad dataanalys

Vill du också få en fördjupad analys av just din Helpdesks leveransförmåga så erbjuder vi dig möjligheten att låta oss göra en analys av ert Servicedeskdata. I detta alternativ ingår att Onbird sammanställer ert Helpdeskdata i ett antal centrala nyckeltal som tillsammans diskuteras vid workshopen för att validera vilka synder ni redan begår. Därmed utökas workshopen med cirka en timme.

Efter workshopen lämnar Onbird dokumentation i form av presentation och potentiell dataanalys samt rekommendation om nästa lämpliga steg.

Pris för denna djupanalys enligt överenskommelse.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This