Best practice för effektiv IT-helpdesk [Gratis Workshop]

En gratis workshop

En workshop på en timme med genomgång av de sju dödssynder ni inte vill göra i er Helpdesk/Servicedesk, varför dessa synder uppstår och hur de påverkar er leverans. Genomförs på plats i Stockholmsområdet eller över videosamtal.

Det är svårt att överskatta värdet av en väl fungerande Helpdesk både utifrån ett kundperspektiv såväl som ett internt IT-perspektiv. Tyvärr så blir slutresultatet alltför ofta inte i linje med varken ambitioner eller möjligheter. En väl fungerande Servicedesk kan sätta värdet för hela IT-leveransen.  Och motsatsen kan sänka hela skeppet…

Onbird har genom åren arbetat med många organisationers Helpdeskar. I det arbetet har vi identifierat de sju vanligaste felen (eller synderna som begås) i en Helpdesk-uppsättning.

Innehåll

Under en timme går vi gemensamt med dig igenom dessa synder, identifierar om de finns eller inte finns manifesterade i din Helpdesk samt förklarar varför dessa synder uppstår. Slutligen tittar vi på hur dessa 7 dödssynder påverkar värdet i leveransen till kunden genom längre ledtider, sämre kvalitet på hantering av ärenden och hur det i sin tur riskerar att leda till missnöjda användare och kunder i andra änden såväl som frustrerade IT-medarbetare.

Efter workshopen så kommer du att ha kunskap om hur din Helpdesk ska hantera:

Vårt arbete utgår som alltid från Best Practice och beprövade metoder samtidigt som vi hjälpt många kunder med att eliminera flertalet av dessa synder med positiva resultat.

Option – Utökad dataanalys

Vill du också få en fördjupad analys av just din Helpdesks leveransförmåga så erbjuder vi dig möjligheten att låta oss göra en analys av ert Servicedeskdata. I detta alternativ ingår att Onbird sammanställer ert Helpdeskdata i ett antal centrala nyckeltal som tillsammans diskuteras vid workshopen för att validera vilka synder ni redan begår. Därmed utökas workshopen med cirka en timme.

Efter workshopen lämnar Onbird dokumentation i form av presentation och potentiell dataanalys samt rekommendation om nästa lämpliga steg.

Pris för denna djupanalys enligt överenskommelse.

Share This